Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật

/ 1408 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hai tiếng "Xin Vâng" quyết định - Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng B

Lc 1: 26-38:  Trong lúc loài người chúng ta phải chịu nhận lấy số mệnh như một cái may cái rủi, tốt ai nấy nhờ, xấu ai nấy chịu, thì Thiên Chúa đã sinh ra bởi một người mẹ được tuyển chọn và điểm tô từ muôn đời, giữa muôn người phụ nữ.
/ 1021 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng B - Xin Vâng

Lc 1: 26-38: Đức Maria là người diễm phúc, bởi vì đã được Thiên Chúa chọn làm mẹ cho Con của Ngài nhập thể giáng trần. Điều đó đã được ghi lại trong bài Tin Mừng hôm nay, gọi là trình thuật truyền tin.
/ 489 / Suy Niệm Chúa Nhật
/ 813 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên A - Lm. Alfonso

Mt 10: 17-22: Giáo Hội thời nào cũng cần những người dám sống đức tin, dám làm chứng cho Chúa trước mặt người đời. Sống đức tin là một loại tử đạo không đổ máu, không đòi hy sinh mạng sống. 
/ 848 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên A - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Mt 10: 17-22: Giáo Hội thời nào cũng cần những người dám sống đức tin, dám làm chứng cho Chúa trước mặt người đời. Sống đức tin là một loại tử đạo không đổ máu, không đòi hy sinh mạng sống. 
/ 455 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mt 10: 17-22: Hôm nay mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam, mỗi người chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng ta những tấm gương anh hùng về đức tin, để rồi khi nhìn vào tấm gương các ngài chúng ta cũng xác tín vào sự sống bên Chúa.
/ 469 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 25: 1-13: Chúa Giêsu như chú rể từ trời đến trần gian. Những cô trinh nữ, tượng trưng cho Hội Thánh và các phần tử trong Hội Thánh. Chúng ta được mời gọi ra nghênh đón Chúa Kitô trong ngày Cánh chung, và trong giờ chết của mỗi người. 
/ 333 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên A - Lm. Alfonso

Tin mừng Mt 5: 1-12: Thiên Chúa muốn mọi người nên thánh chẳng trừ ai, nên chẳng gì có thể ngăn cản chúng ta nên thánh dù chúng ta đang là những người còn vương nhiều tội lỗi.