Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật

/ 2299 / Suy Niệm Hằng Ngày

Mồng Ba Tết Tân Sửu - Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm

Ngày mồng Ba Tết, ngày thánh hóa công ăn việc làm, ngày nhắc nhớ chúng ta về tinh thần lao động. Lao động không những giúp chúng ta có của nuôi thân, mà còn làm tăng giá trị nhân phẩm, vì được tiếp nối chính công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa.
/ 2469 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Mùng 3 Tết - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 25: 14-30: Tin Mừng được chọn đọc trong ngày lễ hôm nay đáng để chúng ta lưu tâm trong suốt cuộc đời. Đừng bao giờ so sánh mình với ai, khi chỉ nghĩ rằng nén bạc của mình được trao ít hơn nén bạc của người khác.
/ 2256 / Suy Niệm Chúa Nhật

Ma Quỷ Thời Đại Mới - Suy Niệm Chúa nhật IV Thường niên B

Tin mừng Mc 1:21-28 - Tự sức riêng, ta khó mà chiến thắng được ma quỷ. Muốn chiến thắng ma quỷ, ta phải nhờ ơn Chúa giúp. Ta múc lấy sức mạnh nơi Chúa bằng ăn chay và cầu nguyện. Ta rèn luyện tinh thần bằng khiêm nhường từ bỏ ý riêng để hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa...

/ 1462 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Tin Mừng - Chúa Nhật III Thường Niên B

Tin mừng Mc 1:14-20: Chúa Giêsu kêu gọi họ đến với Người, để được Người biến đổi làm cho cuộc sống của họ trở nên thật sự ý nghĩa hơn. Chúa Giêsu kêu gọi biến đổi họ từ những kẻ lưới cá sang lưới người.
/ 4682 / Suy Niệm Chúa Nhật

Biến Cố Truyền Tin - Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng B

Lc 1: 26-38:  Trong lúc loài người chúng ta phải chịu nhận lấy số mệnh như một cái may cái rủi, tốt ai nấy nhờ, xấu ai nấy chịu, thì Thiên Chúa đã sinh ra bởi một người mẹ được tuyển chọn và điểm tô từ muôn đời, giữa muôn người phụ nữ.
/ 3997 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hai tiếng "Xin Vâng" quyết định - Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng B

Lc 1: 26-38:  Trong lúc loài người chúng ta phải chịu nhận lấy số mệnh như một cái may cái rủi, tốt ai nấy nhờ, xấu ai nấy chịu, thì Thiên Chúa đã sinh ra bởi một người mẹ được tuyển chọn và điểm tô từ muôn đời, giữa muôn người phụ nữ.
/ 3135 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng B - Xin Vâng

Lc 1: 26-38: Đức Maria là người diễm phúc, bởi vì đã được Thiên Chúa chọn làm mẹ cho Con của Ngài nhập thể giáng trần. Điều đó đã được ghi lại trong bài Tin Mừng hôm nay, gọi là trình thuật truyền tin.