Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật

/ 183 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sự Hoán Cải Nội Tâm Đích Thực - Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường Niên A

Tin Mừng Mt 21: 28-32: Lời hứa không bao giơ có thể thay thế việc làm, và lời nói hoa mỹ không bao giờ thay thế được những nghĩa cử. 
/ 183 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lời Nói Đi Đôi Với Việc Làm - Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường Niên A

Tin Mừng Mt 21: 28-32: Lời hứa không bao giơ có thể thay thế việc làm, và lời nói hoa mỹ không bao giờ thay thế được những nghĩa cử. 
/ 115 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXVI Thường Niên A

Tin Mừng Mt 21: 28-32: Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại dụ ngôn hai người con, để trình bày về đời sống đạo đức đích thực, được thể hiện qua việc làm chứ không phải chỉ bằng lời nói suông.
/ 223 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 21: 28-32: Tin Mừng hôm nay gợi cho chúng ta sống niềm tin, nhưng đồng thời cũng chuyển tải cho chúng ta về bài học nhân bản - bài học giữ lời hứa.
/ 261 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên A - Lm.Alfonso

Mt 18,21-35. Là những Kitô hữu, chúng con thuộc về Chúa, xin giúp con nhận ra việc tha thứ luôn luôn và tha thứ tất cả trong tương quan với mọi người chính là điều kiện công bằng đòi buộc cho việc trước đó con đã được Thiên Chúa tha thứ luôn luôn và tất cả...

/ 84 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XX Thường Niên A

Tin mừng Mt 15: 21-28: Đức Giêsu đáp : "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy". Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.
/ 221 / Suy Niệm Chúa Nhật

Cuộc Gặp Gỡ Của Thiên Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật XIX Thường niên A

Tin Mừng Mt 14: 22-33: Tin mừng hôm nay ghi lại sự kiện Chúa Giêsu đi trên mặt nước hồ Tibêria. Phép lạ này tiếp tục là lời mời gọi hãy tín thác vào Chúa.
/ 538 / Suy Niệm Chúa Nhật

Bánh Hóa Nhiều - Suy Niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 14: 13-21: Trên vạn nẻo đường Thiên Chúa không ngừng tìm kiếm và gặp gỡ những con người ấy. Chỉ cần một chút quảng đại, một chút đóng góp của con người là đủ để Thiên Chúa thực hiện một phép lạ.