Clock-Time

Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót - Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên C

Tin Mừng Lc 19: 1-10 Tin Mừng hôm nay ghi lại sự kiện Chúa Giêsu thăm viếng gia đình ông Giakêu, thủ lãnh những người thu thuế ...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN C

THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT
Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Lòng thương xót của Ngài thể hiện ở việc đã ban Con Một là Đức Giêsu Kitô đến trần gian để kêu gọi những người tội lỗi sám hối, để ban ơn cứu độ cho nhân loại. Tin Mừng hôm nay ghi lại sự kiện Chúa Giêsu thăm viếng gia đình ông Giakêu, thủ lãnh những người thu thuế đã nói lên điều đó.

I. Tìm Hiểu Lời Chúa : Tin Mừng : Lc 19, 1-10

Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa Hoán Cải Giakêu

Sự hoán cải của Giakêu đựơc Thánh Sử Luca ghi lại một đằng mạc khải cho chúng ta biết về lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho tội nhân. Lòng thương xót được thể hiện qua công trình cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Đằng khác cũng nói lên những điều kiện của lòng hối cải thực sự.

Thiên Chúa đã thực hiện lòng thương xót của mình qua việc chủ động thăm viếng, tìm kiến tội nhân của Chúa Giêsu. Người đưa ra sáng kiến giúp tội nhân có cơ hội ăn năn quay trở về. Lưu trú, hiện diện và đồng bàn với người tội lỗi đó là những hành động Chúa Giêsu đã làm để cứu vớt họ. Cho dầu những hành động đó có gây cơ vấp phạm cho nhiều người, có bị nhiều người chỉ trích, Chúa vẫn thực hiện. tất cả chỉ nói lên một điều : Thiên Chúa rất yêu thương và mong muốn cứu độ người tội lỗi. Chúa Giêsu đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất.

Chính lòng thương xót của Thiên Chúa đã thức tỉnh và hoán cải người tội lỗi. Giakêu đã công khai nói lên lòng thống hối của mình qua việc làm ngoài sức tưởng tượng : chia sẻ cho người nghèo nửa gia tài; đền bù gấp bốn nếu làm thiệt hại. Sự hoán cải của ông không chỉ dừng lại ở tâm hồn mà đưa đến hành động bác ái và công bằng.
Thiên Chúa chủ động tìm kiếm và hoán cải người tội lỗi, tuy nhiên, vẫn cần những điều kiện về phía tội nhân. Giakêu đã ước ao và tìm cách gặp Chúa, vui mừng đón tiếp Chúa đến nhà cho thấy điều kiện để đón nhận lòng thương xót và ơn tha thứ là phải ước ao, gặp và tiếp đón Chúa.

II. Gợi Ý Suy Niệm

1. Cuộc gặp gỡ nảy sinh ơn cứu độ : Tin Mừng hôm nay ghi lại một cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa Chúa Giêsu và Giakêu người thu thuế. Một cuộc gặp gỡ đã biến đổi tận căn một con người. Giakêu từ một người thu thuế tội lỗi đã trở nên con người bác ái quảng đại. Cuộc gặp gỡ đã mang lại cho ông ơn Cứu độ : Hôm nay nhà này đã được ơn cứu độ. Cuộc gặp gỡ này tuy do Chúa Giêsu chủ động thế nhưng cũng cần đến thiện chí của Giakêu. Cần ông có thái độ muốn gặp Chúa, vui mừng đón tiếp Chúa vào nhà. Chủ đích cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu và của Giakêu hoàn toàn khác nhau thế nhưng lại đã đi đến một điểm chung : Hoán cải một con người; trao ban và đón nhận ơn cứu độ.

Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Giakêu tượng trương cho cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và mỗi người tội lỗi chúng ta hôm nay. Thế nhưng, chúng ta đã thực sự hoán cải trở thành con người mới như Giakêu chưa? Mỗi lần rước Mình Máu Thánh Chúa chính là gặp gỡ và đón tiếp Chúa Giêsu vào trong con người mình thế thì thái độ của mỗi người như thế nào? Chắc chắn tâm tình và chủ đích của Chúa Giêsu khi đến với Giakêu và đến với chúng ta chỉ là một, yêu thương tìm kiếm cứu chữa những gì hư mất. Do đó, nếu mỗi người chưa hoán cải là do phần của con người chứ không phải của Thiên Chúa.

2. Thiên Chúa là nơi ẩn náu cho tội nhân : Mọi người lẩm bẩm chê trách Chúa Giêsu lại đến trọ nhà người tội lỗi. Như thế, trước mắt mọi người Giakêu cũng như bao người thu thuế và tội lỗi khác đều đáng khinh bỉ, đều đáng bị loại trừ ra khỏi cộng đoàn, đều không có chỗ đứng trong lòng mọi người. Nhưng tuyệt diệu thay con người bị khinh bỉ, bị loại trừ lại được một Đấng vô cùng cao trọng là chính Thiên Chúa đón nhận . Thiên Chúa chính là nơi nương ẩn, là chỗ dựa cho người tội lỗi. Một điều không thể tưởng tượng nổi với não trạng của con người trong mọi thời đại đã sảy ra. Chỉ có Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót mới làm nên điều kỳ diệu ấy. Chúa Giêsu đã nói rõ ràng : Con Người đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì hư mất.

Lòng thương xót của Thiên Chúa khoả lấp mọi tội lỗi của nhân loại. Ngài thực sự là nơi ẩn náu an toàn cho người tội lỗi. Chúng ta hãy tin tưởng đến nương ẩn nơi Ngài. Ngài sẽ biến đổi chúng ta tận căn để từ tội nhân trở nên Thánh nhân.

3. Thiên Chúa cư ngụ nơi người tội lỗi : Chúa Giêsu chẳng nề hà, chẳng ngại những lời chỉ trích vẫn công khai đến ở nhà Giakêu. Không phải là một cuộc thăm viếng xã giao hình thức, nhưng là một sự cư ngụ thực sự, đồng bàn ăn uống với ông. Chúa Giêsu Đấng Chí Thánh, đã bỏ nơi cực thánh tại ngai tòa Thiên Chúa để hạ mình làm người sống giữa trần gian tội lỗi, làm sao Người lại không thể đến ở nhà một người tội lỗi được chứ? Hơn nữa, chủ đích của Người đến là cứu độ họ, để kêu mời họ ăn năn hối cải thì càng không có gì có thể ngăn cản đựơc bước chân của Người đến với họ. Chỉ có tâm hồn chai đá, cứ khư khép chặt cửa lòng mình thì mới ngăn cản Người mà thôi. Như Người đến nhà Giakêu và biến đổi ông tếh nào, thì khi đến với người tội lỗi Người cũng sẽ biến đổi họ nên thánh. Nhà của một người bất xứng khi có Chúa Giêsu hiện diện trở nên một nguyện đường. Tâm hồn người tội lỗi khi Người đến cư ngụ sẽ trở nên đền thờ Thiên Chúa.

Đứng trước Thiên Chúa luôn yêu thương và sẵn lòng đến viếng thăm con người tội lỗi và biến đổi để nên tốt hơn, mỗi Kitô hữu hãy tin tưởng mạnh dạn hoán cải quay trở về đón tiếp Ngài. Thận phận tội nhân không cho phép chúng ta tự ti, bi quan, măc cảm nhưng phải tin tưởng, lạc quan và hy vọng.

III. Lời Cầu Chung

* Lời Mở : Anh chị em thân mến. Thiên Chúa luôn yêu thương đến viếng thăm mỗi người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta để ban ơn cứu độ. tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

1/ Ngày nay Giáo Hội là nơi Thiên Chúa gặp gỡ và đón tiếp các tội nhân. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi thành phần trong Giáo Hội, cách riêng là các vị chủ chăn luôn có một tấm lòng rộng mở ưu ái đón tiếp những anh chị em lầm lạc quay trở về.

2/ Giakêu đã hân hoan tiếp đón Chúa Giêsu đến viếng thăm. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi anh chị em nghèo khổ, bất hạnh, cơ nhỡ luôn gặp được những tấm lòng quảng đại yêu thương cưu mang và nâng đỡ.

3/ Chúa Giêsu đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong chúng ta luôn thành tâm tiếp đón Chúa qua việc chân thành tiếp nhận những đóng góp sửa chữa của mọi người chúng quanh. Đặc biệt biết chuẩn bị tâm hồn đón rứơc Chúa Giêsu Kitô Thánh Thể.

* Kết Nguyện : Lạy Chúa Giêsu Kitô Chúa đã yêu thương đến với người tội lỗi chúng con để kêu gọi sám hối và ban ơn tha thứ. Chúng con hân hoan dâng lời ca tụng Chúa. Xin Chúa tiếp tục yêu thương đến và hoán cải chúng con mỗi ngày mỗi nên Thánh hơn. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng - Bài Giảng Lễ