Clock-Time

Tin hay không là đón nhận hay từ chối - Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên B

Tin mừng Ga 6: 60-69:  Khi nghe Chúa Giêsu giảng bài giảng về Bánh Hằng Sống, nhiều môn đệ đã khó chịu vì cho rằng: "Những lời này chói tai quá! Ai nghe được". Chói tai không phải vì khó hiểu mà vì khó nuốt, khó chấp nhận được...

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 26/8/2018

TIN HAY KHÔNG LÀ ĐÓN NHẬN HAY TỪ CHỐITin mừng Ga 6: 60-69

Bài giảng về Bánh Hằng Sống đưa tới kết luận đòi người ta phải tin hay không tin, chấp nhận hay từ chối. Và cũng đưa tới cao điểm của một cuộc khủng hoảng, từ đó phát sinh cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Không chỉ là một sự chống đối chóng qua, nhưng là cả một số đông người từ chối đi theo Chúa, một sự từ chối quyết liệt của những người không tin, sự phản bội của Giuđa và những âm mưu chống lại Chúa.

I. KHÁM PHÁ SỨ ĐIỆP TIN MỪNG: Ga 6,61-70

1. Nghi vấn của niềm tin: Khi nghe Chúa Giêsu giảng bài giảng về Bánh Hằng Sống, nhiều môn đệ đã khó chịu vì cho rằng: "Những lời này chói tai quá! Ai nghe được". Chói tai không phải vì khó hiểu mà vì khó nuốt, khó chấp nhận được. Đấy là não trạng của những người không tin, không thể nào chấp nhận Chúa Giêsu, Đấng từ trời xuống. Họ không tin, thấy chói tai vì họ không hiểu lời Chúa trong Thần Khí, họ dùng trí khôn loài người, những quan niệm trần thế và tập tục của cha ông để xét đoán lời Chúa. Kết cục là từ chối sứ điệp lời Chúa, từ chối chính Người.

2. Cuộc khủng hoảng niềm tin: Vì không thể nào hiểu được lời Chúa bởi sự cứng lòng của mình, nên kết cục hiển nhiên đã dẫn tới việc nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Đây quả là một cuộc khủng hoảng niềm tin, cũng như sự kiện Chúa Giêsu bị từ khước tại chính Nagiarét, quê hương của Người. Dầu vậy, Chúa Giêsu vẫn kiên định với chân lý mình mạc khải. Người biết ai tin, ai không tin. Trước con mắt người đời xem ra: Chúa Giêsu như bị thất bại. Chúa Giêsu không nhượng bộ, Người đòi hỏi mạnh mẽ và dứt khoát. Người sẵn sàng đau lòng nhìn cảnh các môn đệ bỏ đi. Đối với Người trung tín với Chúa Cha, kiên định theo đuờng lối của Chúa Cha là trên hết, cho dù có phải bị phản bội, bị bỏ rơi và bị giết chết.

3. "Còn các con, các con có muốn bỏ đi không?" Trước sự từ chối bỏ đi của một số đông các môn đệ, Chúa Giêsu đã hỏi Nhóm Mười hai. Chắc chắn không phải Chúa hỏi để gỡ lại sĩ diện cho mình. Người đặt một câu hỏi để các ông xác định lập trường của mình. Phêrô đã đại diện anh em của mình để trả lời Chúa, để nói lên chọn lựa của mình: "Lạy Thầy!, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời". Các ông đã xác định 'đi' theo Chúa ngược lại với những người bỏ Chúa. Nhóm Mười hai đã quyết định dấn thân theo Thầy Chí Thánh của mình. Vì các ông đã tin và đã nhận ra: Chỉ có Thầy mới có những lời ban sự sống. Bỏ Thầy rồi thì đi với ai để có được sự sống đây. Từ đó, các ông còn tiến xa hơn nữa trên hành trình niềm tin của mình, không chỉ có những lời ban sự sống, mà Thầy của mình còn là: "Đấng Kitô, Con Thiên Chúa". Đấy mới là cốt lõi của niềm tin. Phải tin Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa mới có thể hiểu nổi Người là Bánh ban sự sống như thế nào, mới có thể hiểu và đón nhận Mình Máu Người làm của ăn, của uống mang lại sự sống đời đời.

II. CHIÊM NGẮM CHÚA GIÊSU:

Dầu bị nhiều môn đệ cảm thấy chói tai trước lời giảng của mình, từ chối bỏ đi, Chúa Giêsu vẫn kiên định trong đường lối của Chúa Cha, Người không nhân nhượng, không nhượng bộ, không thỏa hiệp. Sau này cho dù bị bắt bớ, đánh đập và bị giết, Chúa Giêsu vẫn một lòng trung thành theo thánh ý Chúa Cha. Đó chính là phẩm chất của vị Thiên Sai, người tôi trung của Thiên Chúa. Người quả thực là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa. Chiêm ngắm Chúa Giêsu, Người Con luôn trung thành theo thánh ý Chúa Cha, mỗi Kitô hữu chúng ta cũng quyết tâm sống trung thành với đức tin, quyết tâm thực thi thánh ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống.

III. GỢI Ý BÀI GIẢNG:

1. Quyết định của đức tin: Kết thúc của bài giảng về Bánh Hằng Sống đưa người nghe đến một thái độ chọn lựa dứt khoát: Tin hay không tin vào Chúa Giêsu; theo hay không theo Người. Đây là một sự chọn lựa dứt khoát. Một số đông đã cảm thấy chói tai trước những gì Người giảng và đã bỏ đi. Nhưng vẫn còn có nhiều người tin và đi theo Người như Nhóm Mười hai. Phêrô đã đại diện cho những người tin theo Người xác tín: "Bỏ Thầy chúng con biết đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống. Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa". Ông đã có một chọn lựa dứt khoát, mạnh mẽ dựa vào chính niềm tin của mình. Những người từ chối là vì họ không biết, không tin Giêsu Nagiarét trước mặt họ là Con Thiên Chúa, là Đấng đến để lấy máu thịt mình làm lương thực ban sự sống đời đời cho họ.

2. Tin mừng cũng đặt ra cho Kitô hữu một sự chọn lựa dứt khoát: Tin hay không tin, đón nhận hay từ chối? Đây là một quyết định của niềm tin, không thể chỉ dựa trên cảm tính hay dựa trên một lý luận con người để có thể quyết định cách chính xác. Cần phải có tinh thần yêu mến, khiêm tốn và cầu nguyện mới có thể đi đến quyết định theo Chúa rõ ràng, mạnh mẽ và dứt khoát. Còn không sẽ chỉ là thái độ theo Chúa nửa vời, vô tín và từ chối hoàn toàn.

3. Tin theo Chúa Giêsu, Đấng có lời ban sự sống: Trọng tâm của bài giảng về Bánh Hằng Sống là mạc khải: Chúa Giêsu Đấng ban sự sống, Người ban sự sống cho nhân loại bằng chính mình máu Người được hiến dâng làm của ăn, của uống. Thịt máu của Người là chính Người. Đón nhận máu thịt Người là đón nhận Người trọn vẹn cả nhân tính lẫn thiên tính. Do đó, lời khẳng định của Phêrô: "Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời" là lời đã cách nào đó hiểu được sứ điệp Chúa Giêsu loan báo. Ông không tuyên xưng cách ngẫu hứng hay để làm vui lòng Thầy mình trước một số anh em từ chối bỏ đi. Ông tuyên xưng vì ông hiểu và ông yêu mến đón nhận sứ điệp của Chúa. Một sứ điệp mang lại cho ông và các Tông đồ cũng như những ai tin sức sống mới, sức sống mang lại niềm hy vọng, mang lại lòng can đảm dấn thân.

Cùng đích của cuộc đời theo Chúa Giêsu chính là ơn cứu độ. là nên thánh, nghĩa là được sống sự sống đời đời của Thiên Chúa. Sự sống ấy Thiên Chúa đã và đang quảng đại trao ban cho nhân loại nơi Người Con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Tin và theo Chúa Giêsu Kitô bằng nỗ lực sống thực thi lời Người, chính là con đường đi tới sự sống của Thiên Chúa. 

IV. LỜI CẦU CHUNG:

Mở đầu: Anh chị em thân mến. Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta tin theo Chúa Giêsu Kitô, Đấng có lời ban sự sống đời đời. Trong niềm tin tưởng chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

1. Hội thánh ngày nay đang tiếp nối sứ mạng loan báo cho con người và thế giới biết: Chúa Giêsu là Đấng ban sự sống. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội thánh luôn trung kiên với đức tin của mình vào Chúa Giêsu Kitô.

2. Ngày nay, biết bao nhiêu trào lưu tư tưởng, lối sống vô tín, hưởng thụ vật chất đang làm cho nhiều người trở nên khô khan nguội lạnh; nhiều người không còn khao khát đi tìm chân lý, tìm Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những anh chị em ấy tìm được ý nghĩa cuộc đời đúng đắn nhờ đời sống lương tâm công chính và nhờ gặp được nhiều gương sáng dấn thân trong cuộc sống.

3. "Bỏ Thầy chúng con biết theo ai?" Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn có được một đức tin vững vàng để can đảm, dứt khoát chọn theo Chúa trong mọi nghịch cảnh của cuộc sống.

Lời kết: Lạy Chúa Giêsu, Đấng ban sự sống đời đời. Chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương hiến ban chính mình làm lương thực mang lại sự sống vĩnh cửu cho chúng con. Xin cho chúng con khi đón nhận Mình Máu Thánh Chúa, biết làm cho sự sống của Chúa phát triển nơi cuộc đời chúng con bằng nỗ lực thực thi lời Chúa, dấn thân yêu thương, hy sinh phục vụ mọi người với tất cả đức tin vững vàng. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng - Bài Giảng Lễ