Clock-Time

Tình bằng hữu với Thiên Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 22: 1-10: Khi Đức Kitô dùng hình ảnh tiệc cưới để nói về Nước Trời chính là Chúa muốn khẳng định mối tương giao giữa Thiên Chúa và con người. Từ ngàn đời, khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã muốn dẫn đưa con người vào trong mối tâm giao bằng hữu với Thiên Chúa...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN A

TÌNH BẰNG HỮU VỚI THIÊN CHÚA

 


LÒI CHÚA:  Mt 22: 1-10

1 Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng:2 "Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến.4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới! "5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn,6 còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng.8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng.9 Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới."10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

SUY NIỆM

Không biết chúng ta còn có cảm giác hạnh phúc khi nhận được thiệp mời đến dự tiệc cưới hay cẩm thấy áy náy khó chịu? Tại sao chúng ta có thái độ hân hoan hay khó chịu vì tấm thiệp cưới? Thưa, bởi vì đám cưới không còn là biến cố liên quan đến cộng đoàn, và đó đơn giản chỉ còn là câu chuyện sinh hoạt thường ngày của một gia đình, và việc được mời đến tham dự tiệc cưới chỉ còn là hình thức phô trương đám cưới “to” hay “nhỏ”, và đang đánh mất dần ý nghiã tốt đẹp của mối tương quan bằng hữu giữa người mời và người được mời.

Quả thật, khi Đức Kitô dùng hình ảnh tiệc cưới để nói về Nước Trời chính là Chúa muốn khẳng định mối tương giao giữa Thiên Chúa và con người. Từ ngàn đời, khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã muốn dẫn đưa con người vào trong mối tâm giao bằng hữu với Thiên Chúa. Tình yêu Cháu dành cho con người không bao giờ sây xuyển, cho dẫu Nguyên tổ Ađam và Eva có phản bội tình yêu, quay lưng lại với Thiên Chúa, Ngài vẫn trung tín và vẫn muốn thiết lập tình bằng hữu với con người.

Thật là lạ lùng về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Giả như con người xinh đẹp như mỹ nhân làm ghiêng nước nghiêng thành, làm cho chim sa cá lặn thì còn có thể hiểu được tại sao Thiên Chúa yêu con người đến nỗi quay lại chống chính mình, chống lại công lý của chính mình, để tha thứ, để cứu vớt: "Hỡi Ephraim, Ta từ chối ngươi sao nổi ! Hỡi Israel, Ta trao nộp ngươi sao đành… Tim Ta quay lại chống chính Ta, sự thương cảm của Ta ray rứt Ta. Ta không muốn thẳng tay thực hiện cơn giận của Ta và một lần nữa tiêu diệt Ephraim. Vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm, Đấng Thánh ở giữa ngươi (Hs 11,8-9).

Quả thật khó mà tìm được câu trả lời tại sao Thiên Chúa yêu con người đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người… thì được sống muôn đời” (Ga 3,16), bởi xét theo lý lẽ bình thường thì con người chẳng có gì để đáng được yêu thương như thế. Con người chỉ là một thụ tạo thấp hèn, trong khi đó Thiên Chúa Đấng Tạo thành với đủ mọi thuộc tính mà con người không thể có được; con người một thụ tạo chóng qua, trong khi đó  Thiên Chúa trường tồn vạn đại; con người không có khả năng để kéo dài đời mình ra một gang tấc trong khi đó Thiên Chúa chỉ phán một lời thì liền có muôn sinh vật….thế mà Thiên Chúa lại thiết lập với con người một tương giao bằng hữu xuất phát từ một tình yêu khôn tả.

Dụ ngôn tiệc cưới Nước Trời tỏ bày cho chúng ta mối tương giao bằng hữu này, bởi vì có bằng hữu Thiên Chúa mới gởi thiệp mời cho con người đến dự tiệc cưới, và vì chỉ có bằng hữu, con người mới được mời gọi đến để chung chia niềm vui tiệc cưới mang tính thần thánh này. Và như thế chúng ta có thể nhận ra rằng, Thiên Chúa tạo dựng nên con người và đã tự đặt mình vào tình thế như “mắc nợ” con người. Đièu đó nói lên rằng, Ngài “không đem con bỏ chợ”, khi cho con người được hiện hữu Ngài luôn làm cho con người đạt tới sự cùng đích của sự hiện hữu nầy, đó là được ngồi vào bàn tiệc cưới trong Nước Trời. 

Thế nhưng, quả thật con người luôn sống trong u mê và chẳng nhận ra tình yêu thương này. Được Thiên Chúa tặng ban cho cuộc sống đời này mà cứ ngỡ cuộc sống này là cùng đích và đã ra tay chiếm đoạt lấy nó như là của riêng mình. Được mời gọi đến dự tiệc cưới Nước Trời mà cứ ngỡ đó chỉ là chuyện tầm thường, cho đó chẳng liên quan gì đến cuộc sống hiện tại của mình, và vì thế với thái độ thờ ơ trước tình yêu của Thiên Chúa, con người nhẫn tâm khước từ lời mời dự tiệc cưới, điều đó cũng có nghoã con ngừoi không thích thiết lập mối tương giao bằng hữu với Thiên Chúa. Đó là một sai lầm tại hại.

Lạy Chúa, thái độ khước từ sống trong tình bằng hữu với Chúa cũng đang xảy ra trong cuộc sống hôm nay của chúng con. Chúa đã gởi thiệp mời dự tiệc cưới Nước Trời qua ấn tín của Bí tích Rửa tội, thế nhưng chúng con đã để quên tấm thiệp đó trong những bận rộn lo toan của cuộc sống. Chúng con không quan tấm đến dự tiệc cưới theo thiệp mời cho bằng lo kiếm thật nhiều tiền, lo hưởng thụ ích kỷ, lo những lạc thú trần gian. Ôi lạy Chúa, chúng con thật mê lầm, xin cho chúng con nhận ra lỗi lầm, quay gót trở về, đừng để cho cơn thịnh nộ của Chúa đổ ập xuống trên đầu chúng con. Amen 


Lm Antôn Hà Văn Minh