Clock-Time

Trong Sạch Và Ô Uế - Chúa Nhật XXII Thường Niên B

Tin Mừng Mc 7: 1-8.14-15.21-23: Vấn đề hôm nay không còn là : điều gì làm cho chúng ta nên trong sạch hoặc ra ô uế, mà là : Chúng ta phải đánh giá lối sống của chúng ta dựa trên điều gì ? Điều gì có một trọng lượng quyết định cho tương quan của chúng ta với Thiên Chúa ? 

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN B

 TRONG SẠCH VÀ Ô UẾ  

 
Tin Mừng Mc 7: 1-8.14-15.21-23


Người Do Thái bận tâm rất nhiều đến luật "sạch và dơ": họ phải trong sạch để được đến gần Thiên Chúa. Bản văn Mc 7,1-23 đã được tác giả đặt ngay trước đoạn tường thuật hoạt động của Đức Giêsu bên đất Dân ngoại. Rõ ràng tác giả đã dùng bản văn này như một lời công bố nguyên tắc : Đức Giêsu đã loại bỏ sự phân biệt giữa "trong sạch và ô uế". Không có hàng rào nào mà lại do Thiên Chúa muốn duy trì giữa loài người. Chỉ có những hàng rào đã được loài người dựng lên (mà như thế là không biết ý muốn của Thiên Chúa), và bây giờ phải lật đổ, bởi vì "Nước Thiên Chúa đã đến gần" (1,15).

I. KHÁM PHÁ SỨ ĐIỆP TIN MỪNG : Mc 7,1-8.14-15.21-23 

1. Tranh luận giữa Đức Giêsu và các Pharisêu về trong sạch và ô uế (1-8).

Vấn đề hôm nay không còn là : điều gì làm cho chúng ta nên trong sạch hoặc ra ô uế, mà là : Chúng ta phải đánh giá lối sống của chúng ta dựa trên điều gì ? Điều gì có một trọng lượng quyết định cho tương quan của chúng ta với Thiên Chúa ? 

Đức Giêsu đặt điều răn của Thiên Chúa ở ngay trung tâm. Tất cả lối cư xử của chúng ta đều được qui định bởi các điều răn : tất cả những gì chống lại các điều răn hoặc ngăn cản thực thi các điều răn đều là lời nói của loài người. 

2. Giáo huấn của Đức Giêsu về trong sạch và ô uế (14-15.21-23) 

Trước tiên, Đức Giêsu khẳng định rằng các hành vi gian tà phát xuất từ trái tim gian tà. Do đó, mối bận tâm đầu tiên của con người là có được một trái tim trong sạch. Trái tim trong sạch làm cho con người sẵn sàng tức khắc đến gặp Thiên Chúa và sống bền vững trong tình hiệp thông với Ngài. Khi kể ra những ý hướng xấu xa có thể phát xuất từ trái tim con người (7,21t), Đức Giêsu đã đan cử vài ví dụ để cho thấy trái tim phải được giải thoát khỏi điều gì để nên trong sạch, tức là để sẵn sàng thấy Thiên Chúa (x. Mt 5,8). Các điều được kể ra (tà dâm, trộm cắp, giết người) là những điều bị cấm theo Mười Điều Răn, cùng với một số thái độ xấu phát sinh từ các tội đó (tham lam, ganh tị, xảo trá). Như thế, giáo huấn về trong sạch và ô uế có thể nói là một bài bình giải Mười Điều Răn. Những thiếu sót được Đức Giêsu nhắc tới có thể giải thích như sau : sự phỉ báng là điều ngược lại với việc ca ngợi và thờ phượng Thiên Chúa. Còn trong thái độ kiêu ngạo, con người nghĩ mình không cần Thiên Chúa, mình có thể làm và sắp xếp mọi sự. Sự ngông cuồng (rồ dại) đây là không sẵn sàng nhận biết Thiên Chúa là Đấng vĩ đại và toàn năng.

II. Chiêm ngắm Chúa Giêsu :

Ngày hôm nay, có khi còn hơn bao giờ hết, các Kitô hữu cũng đang bị cám dỗ bỏ rơi lệnh truyền của Thiên Chúa mà chọn truyền thống của loài người, bị cám dỗ tôn thờ Thiên Chúa chỉ bằng môi miệng, còn lòng trí thì ở xa Ngài. Do đó, lời Đức Giêsu kêu gọi hoán cải vẫn còn rất hợp thời. Trái tim con người cần được thanh thoát với mọi sự, để có thể đầy tràn cảm thức về Thiên Chúa, để có thể nhìn nhận với lòng biết ơn sự lệ thuộc của mình vào Ngài. Điều này, Đức Giêsu đã sống trọn vẹn : Người luôn hướng lòng về Thiên Chúa để kết hợp trọn vẹn với Thiên Chúa là Cha của Người và để thi hành ý muốn của Thiên Chúa (x. Mc 3.34-35). Người đã gắn bó với ý muốn của Thiên Chúa cho đến cùng, đến chết đau đớn và tủi nhục nhất (Trong ba lần loan báo Thương khó và Phục sinh, Đức Giêsu đã khẳng định đó là ý muốn của Thiên Chúa : Mc 8,31 ; 9.30 ; 10,33-34 ; x. 14,36).

III. GỢI Ý BÀI GIẢNG :

1. Lề Luật của Thiên Chúa. 

Tại Israel, cốt lõi của truyền thống là Lề luật của Thiên Chúa, mà dân Chúa coi như là ký ức về cuộc tiến bước dân đã thực hiện cùng với Thiên Chúa, một cuộc tiến bước trong và hướng về sự sống và tình yêu. Đức Giêsu đã nói, chức năng đích thực của Lề luật không phải là che đậy hoặc chữa lành sự dữ, nhưng là chỉ rõ sự dữ ra và tố giác nó, để làm cho chúng ta thấy mình cần được Thiên Chúa thương xót tha thứ. Chỉ như thế, chúng ta mới biết Thiên Chúa đúng như Thiên Chúa : Ngài là tình yêu nhưng-không tự ban mình. Cám dỗ người Pharisêu và mỗi Kitô hữu rơi vào là cám dỗ tự biện hộ cho mình ; cám dỗ này phát sinh từ việc tuân giữ chi li Lề luật để biện minh cho chính mình và để kết án người khác.

2. Lương thực là quà tặng Thiên Chúa ban để duy trì sự sống. 

Trong bài Tin mừng hôm nay, tất cả các tranh luận xoay quanh lương thực. Lương thực là sự sống và đến từ Thiên Chúa. Thứ lương thực vật chất phải hư hoại đi này là hình ảnh thứ lương thực không hư hoại : mỗi tấm bánh là dấu chỉ về chính Thiên Chúa, Đấng đang tự ban mình cho loài người. Do đó, người ta rửa tay trước khi ăn, để không nhận lấy bánh bằng đôi bàn tay ô uế, là nhắc mình nhớ mình đang đến với nguồn mạch sự sống không hề nhiễm uế, nên phải hết lòng tôn kính. Tuy nhiên, mỗi nghi thức, khi đã mất ý nghĩa của nó, thì biến thành ma thuật. Chủ trương duy nghi thức làm rỗng tuếch cả những điều thánh thiêng nhất ; thạm chí Thánh thể cũng có thể được cử hành theo thói quen hoặc theo quy ước. Tin mừng chỉ trích rất nặng các truyền thống, là vì muốn đưa các truyền thống về dưới quyền năng của Thánh Thần.

3. Nơi phát xuất điều xấu. 

Sự dữ không đến từ bên ngoài, nhưng từ bên trong, từ cách sử dụng xấu tự do của chúng ta, từ những kiểu nô lệ của chúng ta. Nguồn phát sinh điều tốt và điều dữ là trái tim tốt và xấu của chúng ta, trái tim được soi chiếu bởi tình yêu hay bị mù quáng bởi ích kỷ. Do đó, chúng ta phải biết phân định, để biết nhìn vào tận chiều sâu của trái tim mình, xem nó có thật sự được Thiên Chúa hướng dẫn không. Các tội lỗi bắt nguồn từ trái tim con người. Đức Giêsu là vị thầy có khả năng viết trong tim ta luật nội tâm, luật tình yêu. Không một tội nào đưa ta đi xa Thiên Chúa và rời xa cơm bánh Ngài ban cho bằng thái độ huênh hoang tự phụ là mình tự đứng vững trước mặt Thiên Chúa. Người Kitô hữu ăn cơm bánh và sống nhờ cơm bánh cho dù cơm bánh có "ô uế". Người ấy đặt đời mình không phải trên việc tự mình giữ Lề luật, nhưng trên ân huệ của Thiên Chúa. Người ấy chấp nhận thụ tạo là tốt và biết rằng sự dữ đến từ trái tim đá của mình, một trái tim chưa có khả năng yêu thương. 

IV. LỜI CẦU CHUNG : 

Mở đầu : Anh chị em thân mến, ơn cứu độ không đến từ khả năng của con người, nhưng đến từ Thiên Chúa, là một ân huệ Ngài ban do lòng từ bi thương xót của Ngài đối với chúng ta. Vậy, chúng ta hãy tin tưởng cầu xin Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho chúng ta và toàn thể nhân loại. 

1. "Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm". Để mọi thứ hình thái duy hình thức biến mất khỏi Họi thánh và các cộng đoàn chúng ta, và để chúng ta biết phụng sự và thờ phượng Chúa trong Thần Khí và chân lý, chúng ta cùng cầu nguyện.

2. "Thiên Chúa ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu". Để Thiên Chúa chiếu cố đến những người có đức tin yếu kém, những người đau ốm bệnh tật, những người bị áp bức, chúng ta cùng cầu nguyện.

3. "Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú". Để chúng ta sống trong cuộc sống mỗi ngày mầu nhiệm sự mới mẻ chúng ta cử hành trong Họi thánh, và để chúng ta không chỉ cám ơn Thiên Chúa về tình yêu của Ngài đối với chúng ta, mà còn biết bày tỏ tình yêu cho mọi người, chúng ta cùng cầu nguyện.

Lời kết : Lạy Thiên Chúa giàu lòng từ bi thương xót, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện, để cho chúng con được tin tưởng sống trong tình yêu của Chúa và thế giới được hòa bình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Lm. Giuse Maria Lê Quốc Thăng