Clock-Time
/ 461 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Tư tuần XIV thường niên A - GKGĐ Giáo phận Phú Cường

Tin mừng Mt 10: 1-7:  Việc truyền giáo không chỉ dành riêng cho các linh mục, tu sĩ hoặc các nhà truyền giáo mà là của mọi tín hữu.

/ 421 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9, 32-38  Trang Tin Mừng chúng ta vừa đọc cho thấy bổn phận người môn đệ của Chúa Giêsu là nói về Thiên Chúa cho người khác, tức là giới thiệu Chúa Giêsu cho tha nhân và loan báo Tin Mừng cứu độ cho mọi người. 

/ 395 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 18-26: Thiên Chúa yêu thương con người không loại trừ một ai và Ngài đã trao hiến Con Một để cứu chuộc hết thảy mọi người. Quan trọng là người ta có dám ký thác cuộc đời, vận mệnh mình vào tay Thiên Chúa hay không mà thôi.
/ 312 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 14-17: Chúa Giêsu cũng đã dùng hình ảnh bình và rượu để nhắc nhở các môn đệ của Gioan về cách thức ăn chay: ăn chay trong niềm vui, trong một tâm hồn tràn đầy trông cậy vào Thiên Chúa, chứ không phải làm hình thức bên ngoài
/ 203 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên A

Tin mừng Ga 20: 24-29: Tô-ma đã thấy Thầy mình sống lại nhờ kinh nghiệm khả giác, nhưng Tô-ma đã thấy Thầy mình là Thiên-Chúa nhờ con mắt đức tin. Chính nhờ việc thấy Chúa bằng đức tin như vậy...
/ 337 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 20: 24-29: Trang Tin Mừng theo thánh sử Gioan hôm nay chính là một hình ảnh rất đẹp và chân thành mà chính Chúa Giêsu dành riêng cho Tôma và cũng là dành riêng cho mỗi người chúng ta. 
/ 496 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 1-8: Chúa Giêsu đã chứng tỏ quyền năng của Người, quyền không phải chỉ trên bệnh tật mà thôi nhưng còn là quyền tha tội nữa. Đây là quyền năng của một Vị Thiên Chúa.

/ 487 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 8: 23-27: Chúng ta biết là trong thế giới thần linh này, ma quỷ cần có một chỗ ngụ như cần một ngôi nhà để ở. Dù sao trong một linh hồn có tội, vẫn sướng hơn ở hỏa ngục. 
/ 414 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 8: 23-27: Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: "Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng tôi kẻo chết mất!".
/ 279 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 16: 13-19 Hôm nay Giáo Hội mừng kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô.
/ 211 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên A

Tin Mừng Mt 8: 5-17: Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.
/ 371 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 8: 5-17: Tin Mừng hôm nay cho thấy một bên là hình ảnh của con người đau khổ bệnh tật, một bên là tình yêu cứu chữa của Chúa Giêsu. Sợi dây nối kết con người khốn khổ với Chúa Giêsu chính là lòng tin của con người.
/ 211 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên A

Tin Mừng Mt 8: 1-4: Thưa Ngài, Ngài muốn, là Ngài chữa tôi khỏi bệnh.
/ 392 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 8: 1-4: Khi chữa lành người phong cùi, Chúa Giêsu muốn nói rằng, Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương con người và chính tình yêu là sức mạnh chữa trị bệnh tật cho con người.
/ 407 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 7: 21-29 “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Ngài”

/ 445 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - GKGD Giáo Phận Phú Cường

“Ân sủng đến trước chúng ta trong mọi sự. Nhưng nghe hay không nghe lời hướng dẫn của Chúa là chuyện của ý riêng ta”. 
/ 460 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 7: 6.12-14: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”. Khi dạy chúng ta lời này, Chúa Giêsu đã tóm tắt tất cả đạo lý Người dạy chúng ta về bổn phận đối vơi tha nhân.
/ 406 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 7: 1-5:  Chúa cũng đã cảnh báo chúng ta: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa kết án”. Chúng ta xét đoán anh em thì chưa chắc đúng. Nhưng Chúa xét đoán và tố cáo tội ta thì không thể sai lầm.
/ 478 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 2: 41-51: Giáo Hội cho chúng ta nghe đoạn Tin Mừng này trong ngày lễ tôn kính Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ hôm nay, nhằm nhắc nhớ chúng ta về sự cộng tác của Mẹ Maria trong công trình cứu độ của Thiên Chúa.