Clock-Time
/ 396 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lòng Biết Ơn - Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên B

Tin mừng Lc 17: 11-19:  Lòng biết ơn biểu lộ một con người tử tế, đạo đức, có văn hóa, biết cư xử ở đời. Có lẽ không có gì tử tế và tốt đẹp hơn trong cuộc sống làm người bằng hai tiếng cám ơn luôn được thốt lên với tất cả tấm lòng chân ...

/ 397 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Phục Vụ Như Người Đầy Tớ Vô Dụng - Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên B

Tin mừng Lc 17: 7-10: Khi dạy các môn đệ, cũng như chúng ta như thế, Chúa Giêsu không có ý xem nhẹ chúng ta hay xem nhẹ việc chúng ta làm, nhưng Ngài muốn giúp chúng ta -qua con đường phục vụ vô vị lợi với tất cả tinh thần trách nhiệm và khiêm tốn- ...

/ 367 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 7-10:  Theo Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã lên tiếng thẳng thắn về những vấn nạn đang xảy ra giữa các môn đệ, nhất là trong nội bộ Tông đồ. Chúa Giêsu không ưa thói đạo đức giả, nên từ đó, Ngài cũng ...

/ 293 / Suy Niệm Hằng Ngày

Sức Mạnh Của Lòng Tin - Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên B

Tin mừng Lc 17: 1-6: Lòng tin là chìa khoá vạn năng có thể mở được những cánh cửa dẫn vào những kho tàng quý báu. Lòng tin cũng là bí quyết để thành công. Đây là bài học quý báu mà Chúa Giê-su dạy chúng ta qua Tin mừng hôm nay....

/ 315 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 1-6: Chúa Kitô mời gọi ta sống và phát triển đức tin bằng hình ảnh dễ nhớ, dễ hiểu: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rể lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng ...

/ 312 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chọn Lựa Giữa Thiên Chúa Và Tiền Của - Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên B

Tin mừng Lc 16: 9-15: Trang Tin Mừng hôm nay chính là lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta trong việc sử dụng tiền của ở đời này. Ngài mời gọi chúng ta hãy trung tín trong việc sử dụng tiền của. ...

/ 328 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 16: 9-15: Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã đưa ra một đòi hỏi: hãy chọn lựa dứt khoát giữa Thiên Chúa và tiền của; bởi vì không ai có thể làm tôi hai chủ được! Tiền của tự nó không phải là điều xấu, nó chỉ trở nên xấu khi con người coi ...

/ 429 / Suy Niệm Hằng Ngày

Ta Hãy Trở Nên Đền Thờ Thiên Chúa - Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên B

Tin mừng Ga 2: 13-22:  Mừng lễ Cung hiến Ðền thờ, ta phải nghĩ về đền thờ thiêng liêng; nhưng cũng phải quí đền thờ hữu hình của giáo xứ chúng ta và quyết tâm làm cho đền thờ này cũng đẹp đẽ sốt sắng như đền thờ trong tâm hồn....

/ 413 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 2: 13-22:  Đại thánh đường Latêranô được xem là “Mẹ và là đầu của mọi nhà thờ trên thế giới”......

/ 537 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 15: 1-10: Trên tất cả mọi sự, từ nội dung của các dụ ngôn, chúng ta phải đinh ninh rằng, Chúa luôn tìm kiếm chúng ta. Chúa muốn chúng ta luôn đặt mình trong tay của Chúa, lệ thuộc Chúa, để Chúa làm chủ và điều khiển cuộc đời chúng ...

/ 291 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chúa Tìm Và Cứu Những Gì Hư Mất - Suy niệm Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên B

Tin mừng Lc 15: 1-10: Đoạn tin mừng chúng ta nghe hôm nay kể lại hai dụ ngôn đầu. Dụ ngôn tuy ngắn nhưng giàu hình ảnh và diễn tả nhiều sắc thái tình cảm khác nhau: lo lắng, so bì, ganh tỵ, bao dung, tha thứ, phấn khởi, hân hoan… ...

/ 577 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 25-33:  Lời mời gọi từ bỏ và vác thập giá của Chúa Giêsu, với cái nhìn nhân loại, tưởng chừng khắc nghiệt, sẽ trở nên vô vọng, lại có một sức mạnh thu hút lạ thường. Lời mời gọi ấy là lẽ sống vô song để những ai tin nhận và sống ...

/ 551 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 15-24: Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: "Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi”....

/ 487 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tiệc Nước Trời - Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên B

Tin mừng Lc 14: 15-24: Tin mừng cũng cảnh báo chúng ta – những Kitô hữu ngày nay, chúng ta được mời gọi tham dự yến tiệc của ‘Hoàng tử Giê-su’ mỗi ngày – yến tiệc của vua muôn vua, Chúa các chúa, nhưng chúng ta đã đáp lại thế nào? ...

/ 451 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lòng Bác Ái Vô Vị Lợi - Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên B

Tin mừng Lc 14: 12-14 Tin Mừng hôm nay lại đưa ra một cái nhìn khác, đó là lòng bác ái vô vị lợi: "Khi ông đãi tiệc, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con, hoặc láng giềng giầu có... Nhưng hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui ...

/ 478 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 12-14: Tiệc cưới Nước Trời không phân biệt giai cấp, giàu nghèo, không phân biệt chủng tộc, không loại trừ ai....

/ 382 / Suy Niệm Hằng Ngày

Khiêm Hạ Theo Chúa - Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên B

Tin mừng Lc 14: 1-6: Chúng ta được mời gọi để đi theo Chúa, đi vào con đường khiêm nhường thẳm sâu, con đường hy sinh đến tận cùng, con đường phục vụ quên mình....

/ 367 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên B - GKGĐ Giáo phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 1 - 6: Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn chúng ta đừng tìm kiếm đặc ân hay những vinh hoa phù phiếm trần thế, nhưng hãy ý thức về cách xử thế, về phép lịch sự trong cuộc sống thường ngày cho phù hợp với hoàn cảnh và môi trường sống....

/ 194 / Suy Niệm Hằng Ngày

Sống Yêu Thương Để Được Hạnh Phúc - Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên B

Tin mừng Ga 12: 23-28: Tin Mừng hôm nay là phần đầu của Bài Giảng Trên Núi, trong đó nêu ra 8 điều kiện mà ai muốn gia nhập vào Nước Trời của Chúa Giê-su đều phải có, được gọi là Tám Mối Phúc Thật....