Clock-Time
/ 1124 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 5: 20-26: Trong Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta sám hối và canh tân đời sống đức tin, mà cụ thể là giao hòa với Chúa và với anh chị em. 
/ 854 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 7:7-12: Sứ điệp đoạn Tin Mừng trong thánh lễ hôm nay mang một sứ điệp rất hiện sinh: Tình máu mủ ruột thịt, và cao sâu hơn là mối tình của Thiên Chúa và con người. 
/ 841 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 11: 29-32: Phép lạ với chúng ta diễn ra hằng ngày. Sự sống, bình an và niềm vui cộng đoàn là những phép lạ tỏ tường nhất với chúng ta. Đồng thời, đó là dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa với chúng ta.
/ 969 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 6: 7-1:  Suy niệm Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta biết trân quý lời kinh Lạy Cha mà chúng ta vẫn đọc hàng ngày, ngõ hầu tâm tình cầu nguyện của chúng ta dâng lên nhân danh Chúa Giêsu, đáng được Thiên Chúa đoái thương chấp nhận.
/ 1200 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần I Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 16: 13-19: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.
/ 725 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Sau Lễ Tro Năm B

Tin mừng Lc 5: 27-32: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi Lêvi Mathêu theo mình. Và người tội lỗi đứng dậy, từ bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu. Ong dọn một bữa tiệc để mừng việc mình hoán cải. 
/ 671 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Sau Lễ Tro B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 5: 27-32: Mùa Chay là mùa của sám hối, mà sám hối không chỉ có nghĩa là trở về với Chúa, nhưng còn là giao hòa với tha nhân nữa. 
/ 776 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu sau Lễ Tro Năm B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 9: 14-15: Mỗi người trong gia đình chúng ta hãy xét lại mối tương quan của mình với Chúa và với Lời Chúa. Chúng ta giữ chay vì lề luật hay vì lòng yêu mến Chúa?
/ 995 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Sau Lễ Tro - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Lc 9: 22-25 Người Kitô hữu luôn có muôn vàn sự chọn lựa: tình yêu, gia đình, bạn bè, cuộc sống, sự nghiệp, tiền bạc tương quan và nhiều sự chọn lựa khác nữa.
/ 1115 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18: Lời Chúa của thánh lễ ngày hôm nay dẫn ra cho chúng ta thấy những việc làm cụ thể của Mùa Chay Thánh, đó là: thực thi công bằng, làm việc bác ái, ăn chay hãm mình và cầu nguyện. 
/ 1175 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần VI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mc 8: 14-21:  Người môn đệ của Chúa phải thoát ra khỏi hoàn toàn những bận tâm đó để chú tâm duy nhất vào việc rao giảng Tin Mừng. 
/ 904 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần VI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cư​ờng

Tin Mừng Mc 8: 11-13  Chúng ta đi tìm kiếm dấu lạ cũng như người Do Thái đòi hỏi Chúa Giêsu làm dấu lạ, nhưng chúng ta có khi không biện phân đâu là dấu lạ thật và đâu là dấu lạ giả. 
/ 1239 / Suy Niệm Hằng Ngày

Mồng Ba Tết Tân Sửu - Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm

Ngày mồng Ba Tết, ngày thánh hóa công ăn việc làm, ngày nhắc nhớ chúng ta về tinh thần lao động. Lao động không những giúp chúng ta có của nuôi thân, mà còn làm tăng giá trị nhân phẩm, vì được tiếp nối chính công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa.
/ 714 / Suy Niệm Hằng Ngày

Mồng Hai Tết Tân Sửu - Kính Nhớ Tổ Tiên

Năm Tân Sửu, năm Con Trâu, nhớ về Con Trâu đã một thời đồng lao cộng khổ với cuộc sống của những người nông dân, làm chúng ta nhớ đến ông bà cha mẹ chúng ta cũng đã một thời vất vả trên nương ruộng để chúng ta có một cuộc sống như ngày hôm nay.
/ 1455 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Mùng 3 Tết - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 25: 14-30: Tin Mừng được chọn đọc trong ngày lễ hôm nay đáng để chúng ta lưu tâm trong suốt cuộc đời. Đừng bao giờ so sánh mình với ai, khi chỉ nghĩ rằng nén bạc của mình được trao ít hơn nén bạc của người khác.
/ 1240 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Mùng 2 Tết - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 15: 1-6: Mọi người được sinh ra đều có ông bà, cha mẹ. Thảo kính cha mẹ là điều rất hợp lẽ tự nhiên, vì cha mẹ đã có công sinh thành dưỡng dục ta. Thảo hiếu là yêu thương, giúp đỡ và cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ khi các ngài còn sống và khi qua đời.
/ 1022 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Mùng 1 Tết 2021 - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mt 6: 25-34  Chúa mời gọi: “tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, còn các điều khác Ngài sẽ ban thêm cho các con”
/ 803 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm tuần V thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 7: 24-30:  Trong cuộc sống thường ngày, một trong những thử thách lớn của người Công giáo chúng ta đó là “ỉ lại lòng thương xót của Chúa”. Cứ tự cho mình là người đã được rửa tội, được làm con của Chúa, nên chúng ta đáng được Chúa yêu thương hơn những người ngoại đạo.
/ 1070 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư tuần V thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 7: 14-23:  Trang Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu giáo huấn những người Do Thái về chuyện sạch-dơ. Người Do Thái cho rằng bất cứ  những gì dơ bẩn, ô uế đụng chạm hoặc vào trong cơ thể con người sẽ làm cho toàn thân ra ô uế, không thanh sạch.