Clock-Time
/ 387 / Suy Niệm Hằng Ngày

Cùng Mẹ Ta Xin Vâng - Suy Niệm Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay A

Tin mừng Lc 1: 26-38:  Cuộc đời mỗi người chúng ta có thể được so sánh như tờ giấy trắng kia, nếu không chấp nhận để cho bàn tay Thiên Chúa viết vào đó những dòng chữ, những chương trình hành động, thì sẽ không được hạnh phúc trở thành người ...

/ 400 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 26-38: Hôm nay cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng trọng thể biến cố truyền tin. Với biến cố này đánh dấu một trang sử mới, đó chính là con đường cứu độ của Thiên Chúa được chuyển từ việc chuẩn bị và lời hứa sang thực hiện.&nbs...

/ 322 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng Vô Cảm Với Người Tật Nguyền - Suy Niệm Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay A

Tin Mừng Ga 5: 1-16:   Anh bại liệt là người nghèo khổ nhất trong số những người nghèo bệnh tật nằm bên bờ giếng gần thành Giêrusalem, lúc mà Chúa Giêsu đi ngang qua vừa được thuật lại trong Tin Mừng hôm nay....

/ 394 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 5: 1-16:  Chúng ta cần nhận ra thực sự những phép lạ tình yêu mỗi ngày mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, không những chúng ta nhận mà còn phải sống và chia sẽ những giá trị của phép lạ của Thiên Chúa cho những anh em đau khổ khác....

/ 507 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 4: 43-54: Sứ điệp Tin Mừng hôm nay giúp cho chúng ta gặp một con người đang rơi vào tình trạng sợ hãi và thất vọng. Chính tình trạng này đã thúc đẩy ông lên đường tìm gặp Đức Kitô để van xin một sự giúp cứu giúp....

/ 516 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 18,9-14:  Suy gẫm câu chuyện Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng cần dành thời gian nhìn lại hành động và thái độ của mình đối với Chúa và đối với tha nhân. Khiêm tốn và chân thành đến với Chúa vì trước mặt Chúa là Đấng thấu suốt mọi s...

/ 582 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 12: 28-34: “Yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi... Yêu mến người thân cận... Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”....

/ 551 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần III Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 5: 17-19: Chúa Giêsu không thêm mà cũng chẳng bớt đi giới luật của Thiên Chúa đã được các ngôn sứ của Chúa dậy bảo dân Chúa. Trái lại, Chúa còn làm cho những giới luật ấy trở nên đơn giản hơn, kiện toàn hơn trong thể thức tuân giữ lề ...

/ 488 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 18: 21-35: Một trong những nhân tố quan trọng để xây dựng tình người với người đó chính là sự tha thứ. Đây chính là giáo huấn nòng cốt mà Chúa Giêsu muốn gởi trao cho mỗi chúng ta qua trang Tin Mừng hôm nay....

/ 571 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần III Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 4, 24-30: Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại: khi Chúa Giêsu giảng giải Kinh Thánh trong hội đường, mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người....

/ 301 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 15: 1-3.11-32:  Đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe dụ ngôn “Người cha nhân hậu”. ...

/ 487 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 21: 33-43.45-46: Tội lỗi hay hình phạt là do con người chọn lựa và chuốc lấy. Nếu chọn lựa sự tráo trở, giả dối và đầy tham vọng, con người phải gánh chịu trách nhiệm trước chọn lựa của mình. ...

/ 1167 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 16: 19-31:   Trong suốt thời gian của Mùa Chay, chúng ta lại nhắc đến người nghèo, lại nói về bác ái. Có gì đó đánh động cảm xúc chúng ta khi nói về những người nghèo không? ...

/ 745 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 20: 17-28: Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người....

/ 697 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần II Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 23: 1-12: Qua trang Tin Mừng vừa nghe, thánh Marcô đã gợi lên tâm tình hết sức gần gũi với chúng ta: tâm tình của Thiên Chúa như người Cha dành cho con cái bằng cả trái tim yêu....

/ 567 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 6: 36-38: Qua trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng hai hình ảnh hết sức gần gũi với đời sống con người, để dạy chúng ta trở thành một Kitô hữu “đích thực” đó là: Muối và ánh sáng. ...

/ 533 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 5: 43-48: Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy: “Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em”....

/ 427 / Suy Niệm Hằng Ngày

Công Chính Phát Xuất Từ Tình Yêu - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay A

Tin mừng Mt 5: 20-26:  Sự công chính mà Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ của Người, đó là sự công chính phát xuất từ chính tình yêu chân thật không pha vụ lợi, qua đó Người kiện toàn lại lề luật và đề ra một lý tưởng sống mới cho người môn đệ đó ...

/ 547 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 5: 20-26: Việc dâng của lễ lên Chúa là cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta có một mối giao hảo thân tình, hòa thuận với anh chị em mình....