Clock-Time
/ 454 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 7- 9  Tin Mừng ngày hôm nay trình thuật cho chúng ta thấy rõ sự đối nghịch trong lương tâm của Hêrôđê khi nghe dân chúng bàn tán đến sự xuất hiện của Chúa Giêsu và ông muốn tìm gặp Người. 
/ 494 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 9: 1-6: Chúa Giêsu không muốn các môn đệ là những nhà quảng cáo Tin Mừng, nhưng muốn các ngài là sứ giả của Tin Mừng. Tin Mừng được loan truyền bằng chính con người của các ngài.

/ 440 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 8: 19-21: Lời của Chúa Giê-su dạy trong đoạn Tin Mừng hôm nay, mở ra cho chúng ta một mối liện hệ không căn cứ trên liên hệ huyết tộc, mà trên nền tảng “nghe và thực hành Lời Thiên Chúa”. 

/ 177 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Thánh Mattheu Tông Đồ - Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên A

Tin Mừng Mt 9: 9-13 “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” 
/ 254 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 9-13 “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” 
/ 458 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 8: 4-15:  Dụ ngôn người gieo giống mà Chúa Giêsu kể trong Tin Mừng hôm nay, diễn tả lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với con người. 
/ 493 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 8: 1- 3:  Sống đạo không chỉ là việc mỗi ngày chúng ta đến nhà thờ đọc kinh cầu nguyện, nhưng còn là việc chia sẻ của cải vật chất cho nhau. Đây là điều mà Chúa Giêsu dạy chúng ta qua trang Tin Mừng hôm nay.

/ 565 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 7: 36-50  Chúng ta đón nhận ơn tha thứ của Chúa nhờ vào lòng yêu mến, tin tưởng hơn là chỉ dựa vào những biểu lộ sám hối bên ngoài.
/ 571 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 7: 31-35:  Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy, khi người ta không muốn nghe, không muốn chấp nhận sự thật thì người ta sẽ dễ dàng tìm ra cớ để tránh né và khỏi nghe. 

/ 148 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên A

Tin mừng Lc 7: 11-17: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Đức Giê-su phục sinh chàng thanh niên con bà góa thành Na-im để trình bày cho chúng ta về sứ vụ cứu thế của Đức Giê-su....
/ 381 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 7: 11-17: Cái chết phần xác thì ai cũng sẽ trải qua một lần trong đời, nhưng cái chết phần hồn thì tuỳ vào lựa chọn cách sống của mỗi người chúng ta.
/ 408 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Giêsu - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 3: 13-17  Thập giá Chúa Giêsu không chỉ phơi bầy tội lỗi của con người, nhưng còn cho thấy tình yêu vô cùng của Thiên Chúa dành cho con người. 

/ 386 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 43-49: Chúa nói: “xem quả thì biết cây; không có cây tốt mà lại sinh quả sâu; và lại không có cây nào sâu mà sinh quả tốt”. 
/ 447 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 6: 39 - 42: Đời sống đạo mà thiếu cái tâm, thì bao giờ mới ngộ ra được. Đời sống đạo mà thiếu sự thánh thiện thì biết bao giờ mới gặp được Chúa. 
/ 615 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc  6: 27-38 Lời Chúa đã dạy: “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy”.
/ 484 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 6 20-26  Qua trang Tin Mừng, một lần nữa chúng ta lại được nghe tiếng Chúa nói về các “mối phúc - mối họa”. 
/ 564 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 1: 1-16.18-23:  Là môn đệ Đức Kitô, chúng ta đã sẵn sàng noi gương Mẹ bước theo Đức Kitô tiến về quê hương trên trời - nơi gia đình các thánh cùng Đức Mẹ đang hưởng vinh quang Thiên Chúa?
/ 466 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 6-11:  Trang Tin Mừng thuật lại việc các kinh sư và những người Pharisêu đã dùng luật để rình bắt hại Đức Giêsu về khoản luật “không được làm việc ngày Sabbat”

/ 489 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 1-5: Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tố cáo việc người biệt phái quá cứng nhắc về Luật Do Thái; đồng thời, nhắc nhở việc cần phải sống thông điệp yêu thương.