Clock-Time
/ 377 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 11: 28-30 Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng...

/ 396 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XV Thường Niên C - Trở Nên Bé Mọn Mỗi Ngày

Tin Mừng Mt 11: 25-27  Người bé mọn là người nhận thức được những giới hạn của chính mình trước ân huệ cao quý đến từ Thiên Chúa. Đây phải là thái độ cần có đối với những ai muốn lãnh nhận mầu nhiệm Nước Trời....

/ 371 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 11: 25-27 "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn...

/ 287 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Lời Chúa : Thứ Ba Tuần XV Mùa Thường Niên - ĐỪNG TỰ MÃN ĐỂ SÁM HỐI

Chúa Giêsu đã đến trần gian loan báo Tin mừng tình thương và Ngài mời gọi con người “Hãy sám hối và tin vào Tin mừng.” Bản thân Ngài chính là tin mừng cứu độ, là nguồn ơn giải thoát. Để củng cố cho lời rao giảng, Ngài đã thực hiện nhiều phép lạ chữa ...

/ 602 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 11: 20-24:  Bấy giờ Chúa Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối......

/ 899 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 10: 34-11:1: Chúa Giêsu đến thế gian khiến người ta phải dứt khoát chọn lựa. Hoặc Chúa hoặc ma quỉ. Hoặc trần gian hoặc nước trời. Chọn lựa đó dẫn đến hai con đường khác nhau....

/ 334 / Suy Niệm Hằng Ngày

Mạnh Dạng Tuyên Xưng Thầy - Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên C

Tin Mừng Mt 10: 24-33:   “Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời” ...

/ 338 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 10: 24-33: Lời Chúa hôm nay như một lời mời gọi từng người chúng ta nhìn lại niềm tin của mình. Chúng ta là những người đã và đang theo Chúa, là những môn đệ của Chúa, nhưng chúng ta có thật sự xác tín được điều đó chưa? Chúng ta có được ...

/ 305 / Suy Niệm Hằng Ngày

Khó Khăn Và Thách Đố Của Người Môn Đệ - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên C

Tin Mừng Mt 10: 16-23:   Tin mừng Matthêu thuật lại việc Chúa Giêsu sai các môn đệ đi loan báo Tin Mừng. Chúa Giêsu cho biết những khó khăn nguy hiểm trên hành trình truyền giáo: “Như chiên ở giữa sói rừng”. Song song với đó, Chúa Giêsu ...

/ 610 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 10: 16-23: Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu....

/ 446 / Suy Niệm Hằng Ngày

Sống Chứng Tá Của Tin Mừng - Suy Niệm Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên C

Tin Mừng Mt 10: 7-15:   Ta được mời gọi rao truyền Tin Mừng cho mọi người. Đó là bổn phận của người Kitô hữu. Do đó, trong mọi hoàn cảnh, dù người khác sẵn lòng hay dửng dưng, đón nhận hay từ chối, chúng ta vẫn cứ chia sẻ món quà đức tin ...

/ 549 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 10: 7-15: Chính khi người môn đệ phục vụ cho Tin Mừng một cách vô vị lợi, thì người môn đệ mới thanh thoát trước vàng bạc, tiền nong, hay lắng lo cho những nhu cầu vật chất khiến tay xách nách mang những của cải chóng qua, để rồi có nguy ...

/ 427 / Suy Niệm Hằng Ngày

Theo Chúa - Suy niệm Thứ Tư tuần XIV thường niên C

Tin mừng Mt 10: 1-7:  Chúa sai các môn đệ lên đường như những cánh tay nối dài để các ông chia sẻ sứ mạng với Chúa. Đồng thời khi sai các môn đệ lên đường, Chúa cũng trao cho các ông thần lực của Người là quyền trên các thần ô uế và có khả năng ...

/ 425 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Tư tuần XIV thường niên C - GKGĐ Giáo phận Phú Cường

Tin mừng Mt 10: 1-7:  Ngày rửa tội, người có Kitô hữu lại được thêm một cái tên mới, đó là tên thánh. Tên thánh đi liền trước tên gọi của chúng ta để lập thành danh xưng Kitô hữu, đồng thời, cũng nói lên ước muốn noi gương vị thánh mà chúng ta ...

/ 538 / Suy Niệm Hằng Ngày

Loan Báo Tin Mừng Bằng Cách Sống - Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên C

Tin Mừng Mt 9: 32-38  Tin Mừng Nước Trời gắn liền với dấu chỉ phục vụ cho sự sống: ở đâu có Nước Trời, ở đó có sự phục vụ cho sự sống; và ở đâu có sự phục vụ cho sự sống, ở đó Nước Trời hiện diện. ...

/ 511 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9, 32-38 Chúng ta hãy noi gương Chúa. Đặt điều quan trọng cần phải làm, còn mọi đàm tiếu thị phi hãy bỏ ngoài tai. Hãy sống vì nước trời, đừng sống vì môi miệng người đời.  ...

/ 342 / Suy Niệm Hằng Ngày

Trui Rèn Đức Tin - Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên C

Tin Mừng Mt 9: 18-26:  Tin Mừng hôm nay nằm trong một loạt hành động của Chúa Giêsu về việc loan báo Nước Trời. Ngài chữa lành các loại bệnh hoạn tật nguyền cho người cùng khổ, nghèo hèn. ...

/ 470 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 18-26: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con”...

/ 349 / Suy Niệm Hằng Ngày

Cái Mới Của Chúa - Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên C

Tin Mừng Mt 9: 14-17: Việc ăn chay, đi lễ, đọc thiên kinh vạn quyển mà thiếu đức ái thì việc ấy có ích gì. Nếu chỉ giữ lề luật mà trong lòng còn chất chứa sự hận thù ghen ghét, đối xử bất công với người khác thì nào có ích gì. ...