/ 427 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lòng nhân - Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 12: 1-8: Trang Tin Mừng hôm nay giúp mỗi người chúng ta tự vấn lương tâm mình. Giây phút nào đó, có thể chúng ta cũng hành động như những người Biệt phái xưa: khép mình với tha nhân, tự mãn trong những thói quen cố hữu của mình để không ...

/ 298 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên B - Giữ Luật Vì Lòng Mến

Tin Mừng Mt 12: 1-8: Đức Giêsu khiển trách những người Pharisêu về thái độ nệ luật của họ, nên đã đánh mất đi tương quan với Thiên Chúa và với nhau trong tình yêu. ...

/ 400 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 1-8: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế...

/ 331 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XV Thường Niên B - Mang "Ách" Và "Gánh" Của Chúa Để Được Bình An

Tin Mừng Mt 11: 28-30  Hôm nay, Đức Giêsu mời gọi hãy mang lấy “ách” và “gánh” của Ngài để được bình an và hạnh phúc, vì “ách” của Ngài thì êm ái và “gánh” của Ngài thì nhẹ nhàng...

/ 257 / Suy Niệm Hằng Ngày

Bài Học Khiêm Nhường - Thứ Năm Tuần XV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 11: 28-30  “Hãy mang lấy ách của tôi, hãy học với tôi. Vì tôi hiền hậu và khiêm nhường vì ách tôi êm ái, gánh tôi nhẹ nhàng”...

/ 328 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 11: 28-30 Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng...

/ 437 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XV Thường Niên B - Trở Nên Bé Mọn

Tin Mừng Mt 11: 25-27  Người bé mọn là người nhận thức được những giới hạn của chính mình trước ân huệ cao quý đến từ Thiên Chúa...

/ 222 / Suy Niệm Hằng Ngày

Khiên Tốn Để Đón Nhận Mặc Khải - Thứ Tư Tuần XV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 11: 25-27 Thái độ kiêu ngạo là điều rất nguy hiểm, nó có nguy cơ cản trở ơn cứu độ. ...

/ 125 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 11: 25-27 Lời cầu nguyện ngợi khen của Chúa Giê-su trong đoạn Tin-Mừng này, là khuôn mẫu cho mọi lời cầu nguyện truyền giáo...

/ 258 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 11: 25-27 "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn...

/ 501 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XV Thường Niên B - Hãy Sám Hối

Tin mừng Mt 11: 20-24 Chúa Giêsu mời gọi sám hối - Ngài đã thiết lập bí tích hòa giải, hay còn gọi là bí tích sám hối như một phương thế để người Ki-tô hữu có điểm dừng...

/ 363 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 11: 20-24 Đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, dẫu rằng đó là những lời lẽ của Chúa Giêsu nói với dân chúng đương thời của Chúa, nhưng thật sự giá trị không kém đối với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta....

/ 337 / Suy Niệm Hằng Ngày

Theo Chúa trên con đường từ bỏ - Thứ Hai Tuần XV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 10: 34-11.1: Trang Tin Mừng hôm nay tiếp theo hôm qua. Ta thấy Chúa Giêsu cảnh báo với các tông đồ về sự chống đối của nhà cầm quyền Do Thái, Chúa Giêsu mời gọi các ông can đảm làm chứng nhân cho Chúa mà không sợ hãi, và hơn nữa......

/ 402 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 10: 34-11.1 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.39 Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được....

/ 153 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hoà Bình Trong Chân Lý - Thứ Hai Tuần XV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 10: 34 - 42; 11. 1 Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo....

/ 336 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên B - Đừng Sợ

Tin Mừng Mt 10: 24-33: Trang Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta phải mạnh mẽ, dạn dĩ sống niềm tin của mình giữa những xô bồ trần thế...

/ 165 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng Sợ - Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 10: 24-33: Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đừng sợ cái giá phải trả cho việc làm chứng về Đức Giêsu. Hãy can trường tín thác nơi Chúa. Hãy tin tưởng vào Đức Giêsu vì Ngài đã thắng thế gian. ...

/ 237 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 10: 24-33: Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời...

/ 297 / Suy Niệm Hằng Ngày

Khôn như rắn - Đơn sơ như bồ câu - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 10: 16-23: Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu biết trước trong khi thi hành sứ vụ loan báo Tin mừng, các Tông đồ sẽ gặp bách hại, thất bại, ghen ghét và chống đối. Sự chống đối này còn xảy ra ngay trong gia đình nơi thân ...