/ 613 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên B - Không được phân ly

Tin mừng Mc 10: 1-12: Tin Mừng hôm nay đề cao ý định của Thiên Chúa khi sáng tạo nên lòai người có nam có nữ, và truyền cho đôi vợ chồng này phải hiệp nhất với nhau nên “một xương một thịt”. Rồi từ giao ước này sẽ phát sinh hiệu quả là: ...

/ 654 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần VII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 9: 41-51: Thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt......

/ 608 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần VII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 9: 38-40: Nhìn gương của Gioan, chúng ta sẽ không thất vọng về bản chất xấu xa của chính mình, nhưng thêm tin tưởng hơn vào tình thương có sức biến đổi tuyệt vời của Chúa. Đặc biệt là hôm nay Chúa Giêsu đã đưa ra cho chúng ta một đường ...

/ 400 / Suy Niệm Hằng Ngày

Không có chuyện phe nhóm - Suy Niệm Thứ Tư Tuần VII Thường Niên B

Tin mừng Mc 9: 38-40: Chúa Giêsu khẳng định và rút ra một phương châm cho các môn đệ: “Ai không chống lại chúng ta, là ủng hộ chúng ta” (c.40). Đây là bài học cho cuộc sống chung trong xã hội. Chúng ta thường bắt người khác phải theo ý mình, sử dụng ...

/ 527 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 9: 30-37: Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy......

/ 491 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Thường Niên B - Con đường khiêm tốn

Tin mừng Mc 9: 30-37: Chúa Giêsu đã làm một cuộc “cách mạng” khi ngài nói với các môn đệ của Ngài trong Tin Mừng hôm nay: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết......

/ 519 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 9: 14-29: Các môn đệ hỏi Chúa Giêsu: “Tại sao chúng con không trừ nổi tên quỷ ấy?”. Chúa Giêsu đáp: “Giống quỷ ấy chỉ trừ được bằng lời cầu nguyện thôi”......

/ 672 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VII Thường Niên B - Hãy tin và cảm nghiệm quyền năng Chúa

Tin mừng Mc 9: 14-29: Đây là lần trừ quỷ thứ tư của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo thánh Marcô (x. ch1, ch.3 và ch.5). Hẳn trình thuật bi thương hấp dẫn này khiến sau khi gấp sách Kinh Thánh, độc giả vẫn có thể cảm nhận mức tàn phá của tên quỷ khiến ...

/ 715 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 21: 20-25: Mỗi người có những khả năng khác nhau, hãy phát triển khả năng đó cho lợi ích của cộng đoàn, gia đình. Hãy tôn trọng khả năng, công việc của người khác...

/ 558 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 21:15-19 Câu trả lời của Phêrô không chỉ chứa đựng niềm tin, sự cương quyết, mà còn cả sự tín thác: “Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”......

/ 550 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh - Đối Diện Với Lời Gọi Tình Yêu

Tin mừng Ga 21:15-19 Câu hỏi dành cho Phêrô năm nào bây giờ Chúa Giêsu cũng hỏi mỗi người chúng ta: « Con có mến Thầy không ? » Lấy gì để đo lường lòng mến của chúng ta đối với Chúa...

/ 768 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hiệp nhất trong tình yêu - Suy Niệm Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh B

Tin Mừng Ga 17: 20-26: Trang Tin Mừng hôm nay là phần kết thúc lời cầu nguyện hiến tế Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha trước khi Ngài lên Giêrusalem chịu khổ nạn. Chúa Giêsu cầu nguyện không chỉ cho sự hiệp nhất giữa các tông đồ nhưng còn cho tất cả ...

/ 590 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 17: 20-26: Đoạn Tin Mừng trích từ những lời nguyện thánh hiến của Chúa Giêsu chứa nhiều hình ảnh ẩn dụ, đó là một sự phác hoạ nên chân dung người môn đệ đích thực......

/ 781 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 17: 11b-19: 11 Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha....

/ 851 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 17: 1-11a: Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha......

/ 414 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh B - Xin Chúa Thánh Thần Ở Cùng

Tin mừng Ga 15: 9-17:  Mathia theo tiếng Hybalai có nghĩa là "được trao ban", Tin Mừng không hề nhắc đến nhưng hầu chắc ngài đã từng là một trong số bảy mươi hai người môn đệ đã theo và sống với Chúa Giêsu, từ lúc Chúa chịu phép rửa cho đến lúc ...

/ 505 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 15: 9-17: Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy....

/ 780 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 16:23-28 Chính Cha yêu mến các con, vì các con yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy bởi thiên Chúa mà ra......

/ 768 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 16:20-23 Đức Giêsu dùng hình ảnh người phụ nữ trước và sau lúc sinh con, như muốn trấn an các tông đồ khi chứng kiến cuộc khổ nạn của Chúa......