Clock-Time
/ 330 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lòng Nhân Hậu Của Thiên Chúa - Suy Niệm Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay C

Tin Mừng Lc 15: 1-3. 11-32:  Mùa Chay qua bí tích hòa giải, Giáo Hội mời gọi chúng ta cảm nhận một cách sâu sắc tình yêu vô bờ của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn dang rộng cánh tay để ôm ấp, để vỗ về và tha thứ cho chúng ta. ...

/ 307 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 15: 1-3.11-32: Câu chuyện diễn tả lòng nhân từ, tha thứ của Thiên Chúa cách sống động và đầy cảm xúc qua hình ảnh của người cha hiền từ, nhẫn nại và bao dung, trước những đứa con phạm nhiều sai lầm. ...

/ 458 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay C - Thiên Chúa Kiên Nhẫn

Tin Mừng Mt 21: 33-43.45-46:  Qua trang Tin Mừng hôm nay, ta thấy Chúa Giêsu kể cho cử tọa của Ngài nghe dụ ngôn “Những tá điền sát nhân”...

/ 476 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 21: 33-43.45-46: Đoạn Tin Mừng trên thuật lại hình ảnh dụ ngôn những tá điền sát nhân. Chính lòng ghen tỵ, thù hận đã đẩy đưa những tá điền nhuốm máu, giết hại các đầy tớ và người con của chủ vườn nho. Hình ảnh chủ vườn nho được liên ...

/ 548 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Mùa Chay C - Xin Đừng Vô Cảm

Tin Mừng Lc 16:19-31: Trang bài Tin Mừng hôm nay, sở dĩ người phú hộ không được vào Nước Trời, vì ông đã không tỏ lòng thương xót đối với Ladarô, cho dù đó chỉ là một chút nhỏ nhoi dành cho con người khốn khổ ngày ngày lê lết ăn mày trước cổng nhà ...

/ 759 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 16: 19-31:  Tin Mừng thuật lại một câu chuyện thật có hậu, có hậu ở đây không phải là người lành được sống, kẻ dữ phải chết. Nhưng cả hai cùng chết với cái kết bất ngờ, người được đưa vào lòng tổ phụ Ápraham, kẻ được Ápraham khuyên ...

/ 490 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đến Và Phục Vụ - Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Mùa Chay C

Tin Mừng Mt 20: 17-28: Chiêm ngắm cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra mối bận tâm lớn lao nhất của Ngài chính là vâng phục thánh ý Chúa Cha ...

/ 454 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 20: 17-28: Một cử chỉ mà chúng ta làm cho người anh chị em để mong được trả ơn, thì không mang lại ý nghĩa cao đẹp và không mang gì cho hạnh phúc đích thực....

/ 378 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần II Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường - Lễ Thánh Cả Giuse

Tin Mừng Lc 2: 41-51: “Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo”....

/ 352 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần II Mùa Chay C - Thánh Giuse - Bạn Thanh Khiết Đức Maria

   Trong dòng chảy của lịch sử cứu độ, ta thấy Thiên Chúa đã chọn Thánh Giuse cộng tác vào chương trình cứu chuộc, chương trình mạc khải tình yêu Thiên Chúa cho nhân loại ...

/ 217 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Có Lòng Nhân Từ Như Cha Anh Em Là Đấng Nhân Từ - Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Mùa Chay C

Tin mừng Lc 6: 36-38: Tin Mừng hôm nay, ta nhận thấy Thánh Sử Luca đặt vào trọng tâm của một chuỗi bài giáo huấn của Chúa Giêsu. Sau khi Ngài nói về các mối phúc và mối hoạ, là một bài giảng về lòng yêu thương với anh em đồng loại, đặc biệt là đối ...

/ 427 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 6: 36-38: Xét đoán, lên án, tha thứ và cho đi là những thái độ rất gần gũi và được thể hiện cụ thể trong các mối tương quan giữa con người với nhau. Những thái độ này một cách nào đó cũng cho thấy mức độ tốt xấu giữ người này với người ...

/ 356 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay C - Yêu Kẻ Thù

Tin mừng Mt 5: 43-48:  “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho họ". Đây là giáo huấn độc đáo có một không hai trong nhân gian của Đức Giêsu về lòng nhân ái. “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho họ" là một nghĩa cử anh hùng, một nỗ lực vượt thắng tình cảm tự ...

/ 294 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 5: 43-48: Tin Mừng tha thứ mà Đức Giêsu mang đến trần gian còn là sự đòi buộc cho những ai muốn theo Chúa. Chúa Giêsu dạy các môn đệ: “hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44)......

/ 361 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Sống Công Chính Hơn Biệt Phái Và Luật Sĩ - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay C

Tin mừng Mt 5: 20-26: Tin Mừng hôm nay ta thấy Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ một lý tưởng sống mới, đó là phải công chính hơn những người biệt phái: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không ăn ở  công chính hơn các Kinh sư và người Pharisiêu, ...

/ 438 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 5: 20-26: Bài Tin Mừng cũng mời gọi mỗi chúng ta sám hối liên tục trong cuộc đời. Bởi vì sự công chính mà chúng ta tưởng chừng mình đã có nhiều khi chưa phải là sự công chính mà Chúa muốn......

/ 585 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 7:7-12: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho......

/ 257 / Suy Niệm Hằng Ngày

Kiên Trì Cầu Nguyện Và Yêu Thương - Thứ Năm Tuần I Mùa Chay C

Tin mừng Mt 7:7-12  Với Tin Mừng hôm nay, ta thấy điểm nhất hay nổi bật là: Tình thương của Thiên Chúa, tình thương đó được thể hiện như một tấm lòng của người cha độ lượng luôn lắng nghe và đáp ứng những nhu cầu chính đáng của con cái ...

/ 473 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 11: 29-32:  Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo người Pharisêu trước việc yêu cầu Người thực hiện phép lạ cho họ xem. Trong khi đó, phép lạ Chúa Giêsu thực hiện diễn tả tình thương của Thiên Chúa dành cho con người chứ ...