Clock-Time
/ 66 / Suy Niệm Hằng Ngày

Cuộc Trở Lại Lịch Sử - Suy Niệm Thứ Bảy Tuần II Thường Niên

Thánh Phaolô đã trở thành vị “Tông đồ của mọi thời đại”. Là Do thái với người Do thái, Hy lạp với người Hy lạp, là người tự do, nhưng trở thành nô lệ của mọi người để phục vụ mọi người (1 Cr 9, 19 – 21 )...

/ 198 / Suy Niệm Hằng Ngày

Phó Thác Vào Tình Thương Quan Phòng Của Thiên Chúa - Suy Niệm Mùng 1 Tết 2020

Chúa phán: “Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6,34)​...

/ 292 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần II Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3: 13-19 Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ...

/ 329 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lời Chúc Hạnh Phúc Đầu Xuân Tám Mối Phúc Thật - Suy Niệm Lễ Giao Thừa

Hạnh phúc thật sự không nhất thiết do tiền bạc, chức quyền, sắc đẹp, sức khỏe... dù rằng những điều đó đều là ưu điểm có thể mang lại cho chúng ta niềm vui trong một lúc nào đó. Vậy hạnh phúc đích thật ở đâu?...

/ 132 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chúa Chọn Ta Và Ta Nghe Theo Tiếng Chúa Chọn - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần II Thường Niên A

Trước hết và trên hết, chúng ta được mời gọi nhận ra rằng, ơn gọi của các tông đồ phát xuất từ chính ý muốn của Đức Giê-su: Khi ấy, Đức Giêsu lên núi và gọi những ai Người muốn. Các ông đến với Người. (Mc 3, 13)...

/ 441 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Thường Niên A - GKGĐ GIáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 3: 7-12 Kể cả ma quỷ cũng là đối tượng đến với Chúa Giêsu. Nó biết Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai, nhưng nó không được tuyên xưng vì không được Chúa ủy thác....

/ 205 / Suy Niệm Hằng Ngày

Sứ Vụ Của Chúa Giêsu - Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Thường Niên A

Với trang Tin Mừng hôm nay, dường như tác giả muốn đưa chúng ta vào một sự hiểu biết như thế. Thánh Marcô trình bày cho chúng ta nhiều phản ứng hay đúng hơn nhiều nhận thức khác nhau về con người Chúa Giêsu....

/ 484 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 3: 1-6 Người nói với họ: "Ngày Sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” Nhưng họ làm thinh.  ...

/ 189 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tình Yêu Hơn Luật Lệ - Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Thường Niên A

Tin Mừng Mc 3: 1-6 Tin Mừng hôm nay là một trong 5 cuộc tranh luận gay gắt giữa Chúa Giêsu và người Do Thái về việc giữ luật trong ngày Sabát. ...

/ 311 / Suy Niệm Hằng Ngày

Luật Vì Con Người Hay Con Người Vì Luật - Thứ Ba tuần II thường niên A

Tin mừng Mc 2:23-28: Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện nhóm người biệt phái tranh luận với Chúa khi họ phản đối các môn đệ của Ngài ngắt một vài bông lúa để ăn trong ngày Sabbat, ngày nghỉ của người Do Thái....

/ 366 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba tuần II Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 2: 23-28 "Ngày Sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát.28 Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát”...

/ 282 / Suy Niệm Hằng Ngày

Sống Phù Hợp Với Tin Mừng - Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Thường Niên A

Tin mừng Mc 2: 18-22   Tin Mừng hôm nay kể lại sự việc những người Do Thái thắc mắc với Chúa Giêsu và các môn đệ vì lý do nào mà các môn đệ Gioan và người Pharisêu ăn chay....

/ 307 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 2: 18-22 Câu chuyện Tin Mừng mà chúng ta suy gẫm hôm nay cho thấy: khi người Do Thái thắc mắc về việc tại sao môn đệ của Chúa Giê-su không ăn chay, thì Người đã mặc khải cho họ về bản tính và sứ vụ của Người....

/ 228 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lòng Thương xót Chúa Gây Kinh Ngạc - Suy Niệm Thứ Bảy Tuần I Thường Niên A

Tin mừng Mc 2: 13-17:  Chúa Giêsu kêu gọi ông Lêvi, một người thu thuế, và ông lập tức bỏ mọi thứ mà đi theo Chúa Giêsu. Ông trở thành một người của nhóm các môn đệ....

/ 240 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần I Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 2: 13-17 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người....

/ 408 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 2:1-12 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi ...

/ 285 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lòng Thương Xót Của Chúa - Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Thường Niên A

Tin mừng Mc 1: 40-45: Nếu ngài muốn Ngài có thề cho con được lành bệnh. Chúa giang tay đón anh  nói: “Tôi muốn chứ Anh dược lành sạch ngay đi.”...

/ 241 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Thường Niên A

Tin mừng Mc 1: 40-45 Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống chân Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch"......

/ 373 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 40-45 Tin Mừng hôm nay, thánh Mar-cô thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giê-su chữa lành cho một người bị bệnh phong cùi. Như chúng ta biết, vào thời Đức Giê-su người Do Thái cho rằng bệnh phong cùi chính là biểu tượng ...