Clock-Time
/ 1026 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 21:12-19  Bước theo Đức Kitô ai trong chúng ta cũng phải đối diện với một con đường không mấy dễ dãi, trái lại nó là con đường của sự từ bỏ, con đường của đau khổ, chông gai và tù đày.

/ 753 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mt 10: 17-22: Hôm nay chúng ta vui mừng cử hành lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Nói đến các ngài chúng ta thật khó lòng diễn tả hết được những nhân đức và những dấu ấn trong hành trình đức tin mà các ngài đã lưu truyền lại cho chúng ta.
/ 839 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 21: 1- 4  Dâng cúng, thực ra là một sự công bằng. Là thể hiện tinh thần trách nhiệm, là sống biết ơn, là ân tình đền đáp ân tình. Xét cho cùng, những gì chúng ta có hôm nay là do chúng ta đã được nhận lãnh.

/ 899 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 20: 27-40: Tin Mừng hôm nay, là thành phần cao cấp trong hàng tư tế có chủ trương không tin có sự sống lại. Để bảo vệ cho quan điểm của mình, họ đã đưa ra cho Chúa Giêsu một câu chuyện hoàn toàn lý thuyết nhằm cho thấy sự sống lại là chuyện khôi hài. 

/ 992 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Lc 19: 45-48  Câu chuyện Tin Mừng hôm nay có thể mang lại cho người nghe cảm giác bất ngờ. Chúa Giêsu đã có những phản ứng rất nghiêm khắc và quyết liệt đối với những người buôn bán trong đền thờ.

/ 1046 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 19: 41-44: "Chớ chi ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi". Sự tiếc nuối của Chúa Giêsu về một thành phố Giêrusalem tráng lệ sẽ bị sụp đổ vì không biết trân quý những gì tốt đẹp là một lời cảnh báo gián tiếp liên quan đến cuộc sống của mỗi chúng ta.

/ 1035 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 19: 11-28 Mỗi chúng ta là một tuyệt tác của Thiên Chúa. Mọi người đều được trân quí và tôn trọng như nhau trước mặt Chúa. 

/ 0 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 19: 11-28 Mỗi chúng ta là một tuyệt tác của Thiên Chúa. Mọi người đều được trân quí và tôn trọng như nhau trước mặt Chúa. 

/ 704 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 19: 1-10: "Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất". Lời quả quyết này cho chúng ta thấy lòng xót thương của Chúa Giêsu được thể hiện trong sứ vụ rao báo Tin Mừng. 
/ 740 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 18: 35-43: Hành trình của đức tin của anh mù được bắt đầu bằng việc anh ước muốn được thoát ra cảnh mù lòa của mình và anh tin Đức Giêsu có thể thỏa mãn ước muốn của anh.
/ 396 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 18: 1-8 Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người quan toà bất chính để khích lệ và mời gọi các môn đệ trong việc kiên tâm cầu nguyện. 

/ 509 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 26-37  Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta cách sống bình an trước những thử thách cực độ đó. “Ai lo giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được nó”.

/ 569 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 20-25 -  Triều đại của Chúa đến gắn liền với Đấng Cứu Thế. “Triều đại đó đang ở giữa các ông”, đó là lời khẳng định về chính Người.

/ 473 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 11-19: Lòng biết ơn là đức tính căn bản của con người được dạy từ bé khi bản thân thụ ơn ai. 

/ 464 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 7-10: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em”.

/ 433 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 2: 13-22: Mỗi người chúng ta cần ý thức lại thân xác của chúng ta cũng chính là đền thờ để cho Thiên Chúa ngự. Vì, qua bí tích Rửa tội, chúng ta được trở nên đền thờ cho Thiên Chúa ngự.
/ 470 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 16: 9-15:  Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã đưa ra một đòi hỏi: hãy chọn lựa dứt khoát giữa Thiên Chúa và tiền của, bởi vì không ai có thể làm tôi hai chủ được.
/ 516 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 16: 1-8: Chúa Giêsu muốn con cái sự sáng là con cái Thiên Chúa, là người Kitô hữu cũng phải tận dụng hết mọi ơn Chúa ban để sinh ích, vận dụng hết những gì mình có để có thể bảo đảm cho mình sự sống hạnh phúc ở đời sau
/ 452 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 15: 1-10: Hai dụ ngôn hôm nay cho thấy Thiên Chúa yêu quý con người. Trong tâm trí Thiên Chúa, con người luôn chiếm chỗ nhất. Ngài yêu quý cả những người tốt lành cũng như với những người còn nhiều bất toàn.