Clock-Time

AI LÀ NGƯỜI THÂN CẬN CỦA TÔI và TÔI LÀ NGƯỜI THÂN CẬN CỦA AI? - Thứ Hai Tuần XXVII Mùa Thường Niên (Lc 10: 25 - 37) - Lm Cao Nhất Huy

Nếu như trong Bí Tích Thánh Thể, Thiên Chúa qua Đức Giêsu, đã chủ động trở nên người thân cận với chúng ta, cho dẫu chúng ta thấp hèn, tội lỗi, thì mỗi lần trước khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta hãy tự vấn: Tôi đã sống thân cận với mọi người như thế nào, đặc biệt là những người nhỏ bé, yếu đuối?

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ HAI TUẦN XXVII MÙA THƯỜNG NIÊN

NGÀY 03/10/2022

Ca nhập lễ: Et 13: 9.10-11

Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự theo thánh ý của Ngài mà không ai cưỡng nổi. Ngài tạo thành vũ trụ cùng muôn loài hiện hữu dưới bầu trời. Chính Ngài là Chúa Tể càn khôn.

Bài đọc 1: Gl 1: 6-12

Không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi Tin Mừng, nhưng là chính Đức Ki-tô đã mặc khải.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát.

Thưa anh em, tôi lấy làm ngạc nhiên, khi thấy anh em trở mặt mau lẹ như thế với Đấng đã kêu gọi anh em nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, để theo một Tin Mừng khác. Không có Tin Mừng nào khác đâu, mà chỉ có một vài kẻ phá rối anh em, và muốn làm xáo trộn Tin Mừng của Đức Ki-tô đó thôi. Nhưng nếu có ai, kể cả chúng tôi, hoặc một thiên thần nào từ trời xuống, loan báo cho anh em Tin Mừng khác với Tin Mừng chúng tôi đã loan báo cho anh em, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi! Như tôi đã nói, và nay tôi xin nói lại: nếu có ai loan báo cho anh em một Tin Mừng khác với Tin Mừng anh em đã lãnh nhận, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi! Vậy, giờ đây tôi tìm cách lấy lòng người đời, hay lấy lòng Thiên Chúa? Phải chăng tôi tìm cách làm đẹp lòng người đời? Nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời, thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Ki-tô.

Thật vậy, thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết: Tin Mừng tôi loan báo không phải là do loài người. Vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi Tin Mừng ấy, nhưng là chính Đức Giê-su Ki-tô đã mặc khải.

Đáp ca: Tv 110: 1-2.7-8.9 và 10c (Đ. c.5b)

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.

Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa, trong cộng đoàn chính nhân, giữa lòng đại hội. Việc Chúa làm quả thật lớn lao, người mộ mến ra công tìm hiểu.

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.

Những công trình tay Chúa thực hiện quả là chân thật và công minh. Huấn lệnh Người ban đều chắc chắn, bền vững đến muôn đời muôn thuở, căn cứ vào sự thật lẽ ngay.

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.

Người đem lại cho dân ơn giải thoát, thiết lập giao ước đến muôn đời. Tôn danh Người thánh thiêng khả uý. Mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen Người.

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.

Tung hô Tin Mừng: x. Ga 13: 34

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 10: 25-37

Ai là người thân cận của tôi?

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi ấy, có người thông luật kia muốn thử Đức Giê-su mới đứng lên hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Người đáp: “Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?” Ông ấy thưa: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình”. Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống”.

Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: “Nhưng ai là người thân cận của tôi?” Đức Giê-su đáp: “Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, thấy thế, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu xức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: ‘Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác’. Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?” Người thông luật trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy”. Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy”.

Ca hiệp lễ: Ac 3: 25 

Chúa nhân hậu từ bi với những kẻ một niềm trông cậy, và tha thiết kiếm tìm Người.

SUY NIỆM

AI LÀ NGƯỜI THÂN CẬN CỦA TÔI và TÔI LÀ NGƯỜI THÂN CẬN CỦA AI?

Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?”

---/---

Trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ, chương 4, câu 10, ngài nói rằng: “Tình Yêu cốt ở điều này: không phải ta yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta” (1 Ga 4,10). Đó chính là sáng kiến tình yêu đi bước trước của Chúa Cha trong chương trình cứu độ.

Vì thế, Bí tích Thánh Thể chính là Bí Tích Tình Yêu, là bước chủ động của Thiên Chúa đến trước nhân loại. Nơi Bí Tích này, chính Chúa hiện diện thực sự và ở với chúng ta mọi ngày.

Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc viết trong tác phẩm “Mầu Nhiệm Thánh Thể” rằng: “Nơi bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta là những khách mời của Thiên Chúa Cha, của Chúa Kitô là Con Thiên Chúa, và Chúa Thánh Thần là tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta không tự động đến bàn tiệc Thánh Thể, nhưng chính vì Thiên Chúa mời ta. Thiên Chúa luôn đi bước trước, vì Người quý trọng yêu thương ta”. Như thế, nơi Bí Tích Thánh Thể, Thiên Chúa đã bước đến tận nhà của ta và trở thành người thân cận của ta mọi ngày.

Vì thế, khi rước Chúa, chúng ta được học luật yêu thương mà Thiên Chúa đã tỏ bày cho con người, đó là “Hãy trở nên người thân cận với người khác”. Nhưng trở nên người thân cận như thế nào?

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đảo ngược hoàn toàn quan niệm về “người thân cận” nơi câu hỏi của người thông luật.

Người thông luật hỏi: "Ai là người thân cận của tôi?" (nghĩa thụ động): Theo nghĩa này thì những người khác phải làm gì đó, thể hiện thế nào, để tôi cảm thấy họ là người thân cận của tôi. Ở nghĩa này, những người khác phải chủ động làm trước, còn tôi là người đứng tại chỗ: xem, xét, coi họ có phải là người thân cận của tôi không.

Còn Đức Giêsu lại trả lời ông ta bằng một câu chuyện khác: "Ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? (nghĩa chủ động): Theo nghĩa này thì chính ta bước đi trước, hành động trước và tỏ ra để người khác thấy rằng ta có phải là người thân cận của họ không. Hay nói cách khác, thì chính ta có thân cận với người khác hay không.

Qua hai tình thái này, ta thấy người Samari đã chủ động trở nên thân cận với người bị nạn. Ông không ngồi đợi người bị nạn dò xét xem ông có phải là người thân cận của anh ta không, nhưng người Samari đã chủ động trở thành người thân cận qua việc giúp đỡ người bị nạn. Đây chính là tình yêu đi bước trước mà Thiên Chúa đã tỏ ra cho con người.

Tuy nhiên, trong cuộc đời, chúng ta thường hay làm ngược lại. Ta thường hay dò xét xem ai mới là người thân cận của ta, ai là người thuộc phe ta. Ta thường suy nghĩ: Người thân cận của tôi là những người không phản đối tôi, là những người không khinh chê tôi, là những người luôn khen ngợi tôi, là những người hay cho tôi quà cáp, những người làm cho tôi thăng tiến, những người bảo vệ quyền lợi của tôi... Và thế là ta vui vẻ, cười tươi, thậm chí bợ đỡ những người này; còn những người chống tôi, nói ngược lại tôi, không chịu khen tôi, những người chẳng ảnh hưởng gì đến quyền lợi và địa vị của tôi… thì tôi tỏ ra khó chịu, không vui, không muốn tiếp đón, bởi tôi cho rằng họ không phải là người thân cận của tôi. Chúng ta thử nhìn lại Chúa Giêsu trong hành trình thập giá:

- Trong vườn Cây Dầu, ai là người thân cận của Chúa Giêsu? Ai là người thân cận của Giuđa Iscariốt?

- Trong dinh thượng tế, ai là người thân cận của Chúa Giêsu? Có phải Phêrô chăng?

- Trong toà án của Philatô, ai là người thân cận của Chúa Giêsu – Vua dân Do Thái? Ai là người thân cận của Philatô? Phải chăng là Kinh Sư, Biệt Phái, Tiến Sĩ Luật và đám đông dân chúng? 

- Trên hành trình vác thập giá, ai là người thân cận của Chúa Giêsu? Phải chăng là một Simon vác đỡ thập giá? Hay những người phụ nữ?

Trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Nơi công sở, nơi trường học, nơi nhà thờ… Ai sẽ là người thân cận của tôi? Và tôi sẽ là người thân cận của ai?
 

- Người thân cận của tôi: Phải chăng là ông tổng giám đốc, bà chủ tịch, ông hiệu trưởng, bà hiệu phó, ông cha xứ, ông cha phó …?

- Phải chăng tôi không phải là người thân cận của: bác bảo vệ, những người cấp dưới, những người giữ xe…

Nếu như trong Bí Tích Thánh Thể, Thiên Chúa qua Đức Giêsu, đã chủ động trở nên người thân cận với chúng ta, cho dẫu chúng ta thấp hèn, tội lỗi, thì mỗi lần trước khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta hãy tự vấn: Tôi đã sống thân cận với mọi người như thế nào, đặc biệt là những người nhỏ bé, yếu đuối?

Và cuối cùng, chúng ta hãy tự trả lời câu hỏi này: “Tôi có phải là người thân cận của Chúa không?” Vì chính Chúa đã nói: “Vì khi xưa Ta đói khát... Ta là khách lạ... Ta trần truồng... Ta đau yếu... Ta bị tù đày... Các người đã không cho ăn… không tiếp rước…. không cho mặc…”. Vậy chúng ta hãy sống và trở nên người thân cận với Chúa qua những người xung quanh. Đó chính là cách thế để có sự sống đời đời.

Lạy Chúa, chúng con đều là tội nhân, nhưng Ngài đã yêu thương và cứu độ chúng con. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con đừng loại trừ anh chị em của mình, vì họ chính là đối tượng yêu thương của Chúa qua chúng con. Amen.

Cao Nhất huy