Clock-Time

Bài giảng hay Thứ Năm Tuần Thánh của Đức Cha Khảm

Thứ 5 Tuần Thánh: Bài giảng hay của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Giáo Phận Mỹ Tho...