Clock-Time

Chiến Thuật Mới Của Ma Quỷ Là “Xuyên Tạc” Sự Thật - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần III Mùa Chay | Lc 11:14-23 | Lm Cao Nhất Huy

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu dùng quyền năng của Thiên Chúa để trừ quỷ, thì ma quỷ cũng ẩn mình trong đám đông để xuyên tạc Lời và quyền năng của Ngài: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ” (Lc 11: 15). Và đám đông bắt đầu chống lại Chúa Giêsu.

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần III Mùa Chay | Lc 11:14-23 | Lm Cao Nhất Huy | hiệp thông Loan bao Tin mừng

Ca nhập lễ

Ta là Đấng cứu độ dân Ta, khi họ kêu cầu Ta trong cảnh ngặt nghèo, Ta sẽ nhận lời họ, và Ta sẽ là Chúa của họ đến muôn đời.

Bài đọc 1: Gr 7: 23-28

Đây là dân tộc không biết nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của mình.

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

Đức Chúa phán thế này: “Điều Ta truyền cho cha ông các ngươi là: Hãy nghe tiếng Ta thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân của Ta. Hãy bước theo mọi đường lối Ta truyền dạy, để các ngươi được hạnh phúc. Nhưng chúng chẳng nghe, chẳng để tai, cứ theo những suy tính của mình, theo tâm địa ngoan cố xấu xa; chúng đã lùi chứ không tiến. Từ ngày cha ông chúng ra khỏi đất Ai-cập tới nay, ngày này qua ngày khác, Ta không ngừng sai tất cả các tôi tớ của Ta là các ngôn sứ đến với chúng; nhưng chúng đã không nghe, cũng chẳng để tai, lại ra cứng đầu cứng cổ. Chúng hành động còn xấu hơn cả cha ông chúng nữa. Vậy, ngươi sẽ nói với chúng tất cả những điều ấy, nhưng chúng chẳng nghe đâu; ngươi sẽ gọi chúng, chúng chẳng trả lời đâu. Bấy giờ ngươi sẽ nói: Đây là dân tộc không biết nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của mình, không chấp nhận lời sửa dạy : sự chân thật đã tiêu tan và biến khỏi miệng nó”.

Đáp ca: Tv 94: 1-2.6-7a.7b-9 (Đ. c.7b.8a)

Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán: “Các ngươi chớ cứng lòng”.

Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người là Núi Đá độ trì ta, vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán: “Các ngươi chớ cứng lòng”.

Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán: “Các ngươi chớ cứng lòng”.

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán: “Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba, như ngày ở Ma-xa trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm.

Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán: “Các ngươi chớ cứng lòng”.

Tung hô Tin Mừng: Ge 2: 12-13

Đức Chúa phán : Ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, bởi vì Ta từ bi nhân hậu.

Tin Mừng: Lc 11: 14-23

Ai không đi với tôi là chống lại tôi.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi ấy, Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ”. Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán”.

Ca hiệp lễ: Tv 118: 4-5

Lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn: Ước mong sao con hằng vững bước theo thánh chỉ Ngài ban.

SUY NIỆM

CHIẾN THUẬT MỚI CỦA MA QUỶ LÀ “XUYÊN TẠC” SỰ THẬT

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán”

---/---

Trong chương 12 của sách Khải Huyền, chúng ta thấy một cuộc chiến dữ dội giữa các thiên thần trung thành với Thiên Chúa và những thiên thần phản nghịch Ngài. Thật vậy, Tổng Lãnh Thiên Thần Micae đã dẫn đầu đạo binh thiên thần của Thiên Chúa, giao chiến với con Mãng Xà chỉ huy các thiên thần sa ngã. Kết quả là, con Mãng Xà và các thiên thần sa ngã bị tống ra khỏi trời, cả bọn lao xuống đất (x. Kh 12: 1-12).

Ra khỏi trời và bị tống xuống đất, con Mãng Xà và đồng bọn của nó không cam tâm, nên vẫn tiếp tục tìm cách đuổi bắt và hại những ai thuộc phe của Thiên Chúa. Thế nhưng, đối với những ai “tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu” thì sẽ được Thiên Chúa che chở trước thế lực của con Mãng Xà là Sa tan (x. Kh 12: 13-18).

Chúng ta nhìn lại câu chuyện trong sách Khải Huyền để thấy rằng, ma quỷ luôn tìm cách chống lại Thiên Chúa. Nhưng nó sẽ không bao giờ chiến thắng được Ngài. Vì thế, nó đổi chiến thuật cho cuộc chiến mới. Thay vì chống đối trực tiếp với Thiên Chúa, thì nó tìm cách hại những người sống theo đường lối của Ngài. Nó sử dụng thủ đoạn là “xuyên tạc” Lời của Thiên Chúa để làm cho con người chống lại Ngài. Đây cũng là thủ đoạn đã từng xảy ra nơi vườn địa đàng, ma quỷ đã xuyên tạc Lời của Thiên Chúa, khiến cho nguyên tổ chống lại Thiên Chúa (x. St 3: 4-5).

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu dùng quyền năng của Thiên Chúa để trừ quỷ, thì ma quỷ cũng ẩn mình trong đám đông để xuyên tạc Lời và quyền năng của Ngài: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ” (Lc 11: 15). Và đám đông bắt đầu chống lại Chúa Giêsu.

Ngày hôm nay, ma quỷ cũng hiện diện dưới nhiều hình thức và hoàn cảnh khác nhau để xuyên tạc Lời của Thiên Chúa. Nó khiến cho con người nghi ngờ Thiên Chúa, cổ xuý và tuyên truyền những giáo lý sai lệch trong Giáo Hội. Cụ thể, gần đây xuất hiện nhóm trừ quỷ, đã ngộ nhận rằng họ được Chúa Cha trực tiếp mạc khải, làm thư ký cho Chúa Cha và được Chúa Cha ban đặc ân trừ quỷ. Nhóm này cũng lôi kéo được một số linh mục, tu sĩ và giáo dân tham gia. Vì thế, càng làm cho nhiều tín hữu dễ dàng tin theo con đường sai lệch này. Trong khi chúng ta tin rằng: Chúa Giêsu Kitô là Lời duy nhất của Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ và là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Vì thế, bất cứ ai tự xưng mình được Chúa Cha “trực tiếp mạc khải” và là “thư ký cho Chúa Cha” thì người ấy đã phủ nhận vai trò của Chúa Kitô, đó là sự xúc phạm hết sức nặng nề đến đức tin Công giáo.

Như thế, ma quỷ và tay chân của ma quỷ đã hoạt động rộng rãi và sâu xa trong lòng Giáo Hội. Chúng tìm đủ mọi cách để xuyên tạc, vu khống, mạo danh… nhằm làm cho người ta đi vào con đường lệch lạc, và chống lại Thiên Chúa. Thế nên, bất cứ ai tìm cách xuyên tạc sự thật về Thiên Chúa, sự thật về con người, sự thật về chân lý, thì người đó thuộc về phe của con Mãng Xà xưa. Và bất cứ ai, bỏ đường lối của Thiên Chúa mà bước theo con đường gian dối của thế lực ma quỷ, thì kẻ đó cũng thuộc về con Mãng Xà: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán”.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con cố gắng học hiểu giáo lý của Ngài, để nhờ đó chúng con đủ sáng suốt, phân định và không để mình bị lừa dối trước những lời “xuyên tạc” của ma quỷ. Xin Chúa cũng giúp chúng con luôn sống đúng sự thật, nói sự thật, chứ đừng sống giả dối và xuyên tạc sự thật. Amen.

Cao Nhất Huy