Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tin Mừng hôm nay thuật lại một trong ba dụ ngôn. Dụ ngôn con chiên lạc, dụ ngôn đồng bạc đánh mất, dụ ngôn tình phụ tử mà Chúa Giêsu đã trình bày cho các biệt phái và luật sĩ để tỏ bày lòng thương xót của Người đối với tội nhân.
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ SÁU TUẦN XII THƯỜNG NIÊN C

LỄ THÁNH TÂM CHÚA - NĂM C

NGÀY 28-06-2019 Ed 24,11-16 ; Rm 5,5-11 ; Lc 15,3-7


Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

"Anh em hãy chia vui với Tôi, vì Tôi đã tìm thấy con chiên lạc".(Lc 15,3-7).

Ý CHÍNH:

Tin Mừng hôm nay thuật lại một trong ba dụ ngôn. Dụ ngôn con chiên lạc(Lc 15,4-7), dụ ngôn đồng bạc đánh mất (Lc 15,8-10), dụ ngôn tình phụ tử (Lc 15,11-13) mà Chúa Giêsu đã trình bày cho các biệt phái và luật sĩ để tỏ bày lòng thương xót của Người đối với tội nhân.

SUY NIỆM:

1. "Chúa Giêsu phán cùng các luật sĩ và biệt phái":

Thấy có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến với Chúa Giêsu để nghe Người giảng (Lc 15,1-2), những biệt phái và luật sĩ tỏ ra ghen tức, sinh raác cảm kêu trách Chúa Giêsu . nhân đó Chúa Giêsu đã kể ba dụ ngôn nói lên lòng thương xót của Người đối với tội nhân. Ơ đây Chúa Giêsu kể dụ ngôn con chiên lạc.

2. "Ai trong các ông có một trăm con chiên…":

< Chúa Giêsu đưa vào hình ảnh quen thuộc của việc chăn chiên để nói lên ý nghĩa của việc người đón tiếp những người thu thuế và tội lỗi.

< Để gây sự chú ý: Chúa Giêsu đã đặt người nghe vào trong câu chuyện bằng cách nói: "Ai trong các ông …"

< "Một trăm con chiên mà mất một con": con số 100 so với số 1 không có ý nói về số lượng cho bằng muốn làm nổi bật tầm mức quan trọng của sự mất mát. Dù một con chiên bị mất trong số 100 con cũng là điều quan trọng . ở đây muốn nói lên nhu cầu cần thiết phải tìm con chiên bị lạc, đồng thời cũng đề cao sự ân cần chăm sóc và thương xót của người chăn chiên.

< Bỏ 99 con chiên khác mà đi tìm con chiên lạc "bỏ" ở đây không có ý nghĩa là bỏ rơi, bỏ mất, bỏ thí vì kém giá trị. Phải hiểu là để lại trong an toàn, nơi đồng cỏ xanh tươi. Vì vậy việc bỏ 99 con chiên lành ở đây chỉ có ý nghĩa nêu cao sự khẩn thiết việc đi tìm kiếm con chiên lạc mà thôi , chứ không có ý phân biệt chiên còn lại và chiên bị mất tức là người lầm lạc, kẻ có tội.

Điều này muốn nói lòng thương yêu chăm sóc của Thiên Chúa đối với tội nhân , đương nhiên phải hiểu là tội nhân sẵn sàng để Chúa tìm kiếm tức là có lòng thống hối muốn trở về.

< "Đi tìm con chiên lạc": ở đây cho thấy:

+Thiên Chúa là người khởi xướng cho việc trở về của tội nhân, vì chính Người là Đấng mời gọi, tìm kiếm tội nhân trở về. Vì vậy sự hoàn cải của tội nhân trước tiên được Thiên Chúa thực hiện, chính Người lên đường đi tìm chứ không ngồi đợi tội nhân trở về. Chính nơi Thiên Chúa mà ta nhận thấy khởi điểm của việc trở lại của con người.

+Đàng khác, việc "đi tìm" ở đây cũng cho thấy lòng thương yêu săn sóc và lo lắng của Thiên Chúa đối với tội nhân.

3. "Và khi đã tìm thấy…":

Ơ đây biểu lộ hiệu qủa của việc tội nhân trở về, đó là sự vui mừng. Niềm vui mừng này được diễn tả qua hai cử chỉ:

-Vác chiên lên vai như chiếc khăn quàng cổ sống động để nói lên sự gần gũi thân mật giữa người chăn chiên với con chiên giữa Thiên Chúa vói tội nhân trở về.

-Kêu mời bạn bè đến chia vui; đây là cử chỉ nói lên niềm vui tỏa rộng và lan sang người khác, có tính cách liên đới trong sự hiệp thông .

4. "Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải":

Câu này muốn tóm lại ý nghĩa của dụ ngôn con chiên lạc:

-Niềm vui tột đỉnh của Thiên Chúa là không muốn loại trừ một người nào. Người mong ước cho bmọi người được hạnh phúc trong ơn cứu rỗi.

-Đối tượng của niềm vui này là sự thu hồi tội nhân, một sự thu hồi do Thiên Chúa , một kết qủa do sự lo lắng kiếm tìm của Thiên Chúa đối với tội nhân. Nhưng sự trở về này giả thiết tội nhân đã để cho Thiên Chúa tìm (như con chiên ) bằng cách người ấy tỏ lòng thống hối như một cử chỉ đáp ứng sự kiếm tìm mời gọi của Thiên Chúa .

dụ ngôn này trực tiếp diễn tả niềm vui của Thiên Chúa ,Đấng đã sung sướng trong sự chiến thắng của tình thương xót Người , sau khi đã động viên toàn lực để dẫn đưa kẻ lầm lạc trở về .

5. Cần lưu ý rằng dụ ngôn con chiên lạc này được Mt vàv Lc cùng thuật lại (Mt 18,12-14 và Lc 15, 3-7) nhưng có mấy dị biệt như sau:

-Mt nhấn mạnh việc tìm kiếm. Lc nhấn mạnh đến niềm vui tìm gặp.

-Trong Mt Chúa Giêsu mời gọi những kẻ mạnh hay các mục tử hãy dẫn dắt kẻ yếu đuối về, trong khi Lc làm nổi bật niềm vui tha thứ của Thiên Chúa .
-Mt nhấn mạnh đến bổn phận phải chu toàn. Lc lại đi sâu vào con tim Thiên Chúa .

Mt cho các tông đồ một qui luật . Lc lại mô tả sự nhân lành của Đấng Cứu thế đối với tội nhân .

III. ÁP DỤNG:

A. Ap dụng theo Tin Mừng:


Giáo Hội muốn dùng bài Tin Mừng hôm nay trong ngày lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu để diễn tả lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa đối với tội nhân và nhờ đó giúp chúng ta, là những người yếu đuối tội lỗi biết xác tín vào lòng yêu thương của Chúa, để đáp trả bằng sự hoán cải đời sống mỗi ngày.

B.Ap dụng thực hành :

1.Xem việc Chúa làm :


-Chúa Giêsu phán cùng các luật sĩ và biệt phái dụ ngôn con chiên lạc để diễn tả lòng thương yêu của Thiên Chúa đối với tội nhân.

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để giải thích cho việc Người đón tiếp những người tội lỗ. Noi gương Chúa chúng ta phải dùng lời nói để giải thích việc mình làm đồng thời dùng việc làm để chứng thực cho lời nói mình.

2. Nghe lời Chúa nói :

-"Ai trong các ông có 100 con chiên":

Chúa muốn chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của người chăn chiên đi tìm con chiên lạc để nhận ra tâm trạng đầy thương xót của Chúa đối với tội nhân. muốn hiểu thấu tâm trạng của tha nhân, chúng ta hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh của tha nhân.

-"Và khi tìm thấy người ấy vui mừng":

niềm vui của Chúa là đón nhận sự trở về của tội nhân. Chúa muốn chúng ta quên đi những khó chịu bực mình để đổi thành quảng đại tha thứ trong sự thông cảm khi thấy tha nhân hối lỗi.

-"Trên trời sẽ vui mừng một người tội lỗi hối cải":

+Đây là sự khích lệ cho sự trở về của tội nhân.

+Đây cũng là lời gây ý thức cho tội nhân về hành vi của mình ; trở về thì đem lại niềm vui, ngược lại cố chấp sống trong tội thì gây ra sự mất mát và thiệt hại cho Giáo Hội trần thế cũng như cho những người có liên đới trong đời sống.

Qua dụ ngôn chúng ta nhận ra lòng thương xót của Chúa đối với tội nhân được thể hiện qua những cử chỉ :

-"Đi tìm"khởi xướng, đi bước đầu, mời gọi chúng ta không ngồi chờ đợi tội nhân.

- "Muốn có sự hòa giải với tha nhân chúng ta phải có cử chỉ khởi xướng, mời gọi chứ đừng chờ đợi.

- Khi đã tìm thấy, người đó sẽ vui mừng : Chúng ta phải có sự thao thức, mong muốn cho tha nhân trở về trong sự hòa giải, khi đó chúng ta sẽ cảm thấy niềm vui thực thực sự. Niềm vui này được biểu lộ qua cử chỉ :

+Vác chiên trên vai : sống thân thiện với tha nhân như không có chuyện gì xảy ra.

+Sự thân thiện với tha nhân sau khi hòa giải, phải được chứng thực bằng những cử chỉ gây nên sự tín nhiệm và niềm vui cho người xung quanh.

Chúa Giêsu không phải bằng thạch cao hay bằng đồng. Nên việc đọc kinh, đốt nến hay làm giờ đền tạ trước tượng Thánh Tâm phải kết thúc bằng việc tìm Chúa bằng xương bằng thịt. Người đang sống động, đang run cảm, đang đau khổ trong tha nhân ở xung quanh chúng ta./.


Lm Lê Văn Nhạc - Bài Giảng Lễ

 
Trái tim của Mục Tử Nhân Lành

Ed 24,11-16 ; Rm 5,5-11 ; Lc 15,3-7

Trong cuộc họp của những nhà giáo dục, một giáo sư đã kể dụ ngôn về con chiên lạc sau đây : 

"Người kia có nuôi một đàn chiên trong chuồng nhà. Một hôm có một con chiên tìm thấy một lỗ hổng ở hàng rào, vội chui qua. Nó chạy nhảy bên ngoài, mải mê mọi thú vui, nó đi xa quên cả đường về. Trời sắp tối, nó giật mình thấy bóng dáng một con chó sói đang rình nó từ một lùm cây bên cạnh. Vô cùng sợ hãi, nó chạy bán sống bán chết, nhưng con sói dữ tợn vẫn nai lưng đuổi theo nó.

Khi con sói đã gần kề thì may mắn thay người chăn chiên vừa kịp về đến, đánh đuổi con sói và cứu lấy con chiên, vác nó trên vai đem về chuồng.
Tất cả mọi người thấy vậy bảo người chăn chiên bít lỗ hổng nơi hàng rào lại để đề phòng về sau. Nhưng người chăn chiên từ chối và cứ để như vậy".

Thưa anh chị em,

Con chiên lạc trong câu chuyện trên đây chính là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa dựng nên con người chúng ta có tự do, nhưng ngay từ đầu sự tự do đó đã bị lạm dụng và hậu quả là sự dữ đã du nhập vào thế gian. Nhưng Thiên Chúa yêu thương thì Ngài yêu thương đến cùng. Thiên Chúa sai Con Một Ngài là Chúa Giêsu, vị Mục tử nhân lành đến trần gian để cứu con người khỏi sự dữ, chỉ đường cho con người khỏi lầm lạc để trở về cùng Chúa Cha.

Con người đã được cứu chuộc lại, cửa trời đã mở ra để đón tiếp họ. Nhưng không phải vì thế, Chúa lại hủy bỏ tự do của con người. Chúa không thể làm khác khi Ngài đã quyết định dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, tức là có lý trí, có tự do, có tình yêu. Bao lâu mất lý trí, tự do và tình yêu, chúng ta không còn là con người nữa.

Trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã sánh ví Ngài như người mục tử nhân lành, đành bỏ 99 con chiên ở lại để lặn lội đi tìm một con chiên lạc. Và khi tìm thấy rồi thì quên hết những nỗi vất vả cực nhọc do con chiên lạc gây ra cho mình, cũng không trách mắng, đánh đập, không cho là con chiên lạc lầm lỗi, trái lại đã vui vẻ vác lên vai đưa về tận nhà như đưa một đứa con cưng mắc nạn chứ không còn phải là một đứa con đi hoang nữa. Về tới nhà, người mục tử ấy lại còn muốn mọi người chung quanh cùng chia sẻ niềm vui với ông nữa.

Hình ảnh người mục tử nhân lành diễn tả tình yêu thương sống động và cụ thể của Chúa Giêsu. Tình yêu thương ấy có khi khó hiểu và khó chấp nhận đối với chúng ta cũng như đối với nhóm Biệt Phái ngày xưa. Bởi vì chúng ta rất hẹp hòi, bủn xỉn, thiển cận. Những người Biệt Phái đã phiền trách Chúa Giêsu vì Ngài tiếp đón, giao du, ăn uống với những người tội lỗi. Nhưng Thiên Chúa làm người để làm gì, nếu không phải là để cứu chuộc những người tội lỗi vì yêu thương họ ? Mục đích của Chúa xuống trần gian là để kêu gọi những người tội lỗi. Ngài đến không phải để xét xử luận phạt, nhưng là để cứu độ.

Trong câu chuyện người con phung phá, thái độ của người anh cũng hẹp hòi, bủn xỉn trước tình yêu thương của người Cha nhân lành. Anh ta nhất quyết không chấp nhận cho Cha yêu thương đứa con đã có một quá khứ xấu xa, tội lỗi… không chấp nhận cho nó làm lại cuộc đời. Thái độ đó không phù hợp chút nào với Tin Mừng, với trái tim của Chúa Giêsu, người mục tử nhân lành. Từ chỗ không hiểu tình thương của Chúa đối với người khác, chúng ta cũng có thể không hiểu gì về tình yêu thương của Chúa đối với chính mình chúng ta. Đó là điều tai hại ! Không hiểu thì không biết cám ơn và không biết đáp trả tình yêu của Chúa.

Anh chị em thân mến,

Nếu chúng ta tự cho mình là công chính, tách biệt mình khỏi đám người tội lỗi, là vô tình chúng ta tự loại mình ra khỏi tình yêu thương của Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô đã yêu thương chúng ta với tất cả con tim của một Thiên Chúa làm người. Vậy khi chúng ta tôn thờ, ca tụng, yêu mến, đền tạ trái tim Chúa Giêsu là chúng ta tôn thờ chính tình yêu tuyệt đối của Ba Ngôi Thiên Chúa. Vì yêu thương và chỉ vì yêu thương, Chúa đã, đang và còn tiếp tục sáng tạo, cứu chuộc, thánh hóa chúng ta. Yêu thương là động lực thúc bách Chúa đi tìm từng người chúng ta như tìm con chiên lạc đem về Nhà Chúa. Chúng ta hãy ở lại trong chuồng chiên, đừng trốn thoát ra ngoài, mặc dù Chúa vẫn tôn trọng sự tự do của chúng ta. Ngài không bít lỗ hổng nơi chuồng chiên. Nhưng nếu chẳng may lạc đàn, chúng ta hãy nghe tiếng Chúa gọi, hãy trở về với Chúa và cùng với Chúa đi tìm những con chiên lạc khác để tất cả đều được ấp ủ trong tình thương vô biên của Trái Tim Chúa.

Được Chúa nhân lành yêu thương, chúng ta cũng phải lấy tình yêu thương mà đối xử với nhau. Đừng lạm dụng tình yêu của Chúa, nhưng hãy thật lòng trở về với Chúa và phân phát tình yêu thương đó khắp nơi, cho tất cả mọi người, bạn cũng như thù, tốt cũng như xấu.

Trong Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa như Thánh Benoit Labre đã xin :

"Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con một trái tim bằng lửa, để luôn luôn bừng cháy lửa yêu mến Chúa; một trái tim bằng thịt, để thông cảm, yêu thương mọi người anh em ; một trái tim bằng đồng, để cứng rắn, thẳng nhặt, nghiêm khắc với chính mình con, với con người cũ của con, với tội lỗi của con. Amen.

 
III. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Mở đầu : Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu hằng yêu thương và không ngừng mời gọi chúng ta từ bỏ tội lỗi quay trở về sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Tin tưởng vào tình yêu của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

1. Hội thánh có sứ mạng tiếp nối và trao ban tình yêu của Chúa Giêsu cho con người và xã hội hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin cho Đức Giáo hoàng, các Đức Giám mục và các linh mục luôn có một trái tim mục tử như Chúa Giêsu, để tình yêu của Chúa Giêsu luôn được ân cần trao ban cho mọi người.

2. Ngày nay, nhiều nơi trên thế giới bao người dân lành đang bị lôi kéo vào những tranh chấp, hận thù và chiến tranh. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người đang gặp những hoàn cảnh bi thương đó tìm thấy được sự an ủi, chở che và những tấm lòng yêu thương thực sự từ nơi những người chung quanh.

3. Chúa Giêsu đã thương tìm kiếm, kêu gọi những người tội lỗi quay trở về với Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết sám hối, mau mắn trở về với Chúa nhờ Bí tích Giao hòa, và đồng thời, biết rộng lòng tha thứ những xúc phạm của nhau.

Lời kết : Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những con chiên lạc vì tội lỗi được Chúa yêu thương cứu độ. Xin Chúa giúp chúng con khi hoán cải trở về trong tình yêu của Chúa, chúng con cũng trở nên những người mang lại hòa bình, công lý và niềm vui cho mọi người. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
 

HTMV Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn