Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng Năm A

Tin Mừng Mc 16: 15-20 Thánh Phan -xi-cô Xaviê là mẫu gương giao giảng Tin Mừng. Chúng ta hãy cùng nhìn vào đời sống và sứ vụ giao giảng Tin Mừng của Ngài.

CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ BA TUẦN I MÙA VỌNG A

LỄ THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ

BỔN MẠNG CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO


Mc 16,15-20

Xem lại CN lễ Thăng Thiên năm B

Lễ Thánh Mác -cô tác giả sách tin mừng ngày 25 tháng 4
 
 
Giáo phận Nha Trang - Chú Giải
 
Mc 16,15-20

Lễ thánh Phan -xi -cô Xa-vi -ê, Linh mục bổn mạng các xứ truyền Giáo.

Xem lại CN lễ Thăng Thiên năm B

Lễ Thánh Mác -cô tác giả sách tin mừng ngày 25 tháng 4

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG :

Đặt bài tin mừng này vào lễ Thánh Phan -xi-cô Xaviê hôm nay, Phụng vụ muốn nhấn mạnh : Thánh Phan -xi-cô Xaviê là mẫu gương giao giảng Tin Mừng. Chúng ta nhìn vào đời sống và sứ vụ giao giảng Tin Mừng của Ngài :

Đời sống :

Tinh thần từ bỏ,Sinh trong một gia đình quyền qúi, danh vọng,nhưng năm 28 tuổi, Người cùngvới nhóm bạn của Thánh I- Nha-xi-ô. Khấn sống khó nghèo, khiết tịnh vâng lời và làm việc tông đồ.

Ngài yêu mến và gắn bó với Chúa Giêsu bằng việc thực hành lệnh truyền Giáo.

Sứ vụ rao giảng :

Tinh thần truyền giáo : Sau khi thu phong linh mục,Ngài xuống tàu đi truyền giáo ở vùng đông á theo lệnh Đức Giáo Hoàng Phao-lô III. Từ đó lần lượt Ngài đi giảng đạo tại Ấn Độ,Mã-lai, In-đô-nê-xi-a, Nhật bản và cuối cùng đang đến trung hoa thì Ngài qua đời tại Thượng Xuyên ngay cửa khẩu Quảng Châu của Trung Hoa.

Hiệu qủa của việc truyền Giáo : Ngài đã rửa tội cho hàng trăm ngàn tân tòng và xây dựng cộng đoàn tín hữu khắp nơi. Thànhqủa tông đồ của Ngài đã tạo nên một đỉnh cao trong lịch sử truyền Giáo của Hội Thánh.

Thánh Phan Xi cô Xaviê là vị truyền giáo vĩ đại, người tuyên phong trong việc truyền giáo mới.Ngài hòa hập vào dân ngài muồn mang tin Mừng đến : Ngài sống nghèo với những người lao động, Ngài hoạt động thật hăng say,nhiệt tình cho việc truyền giáo và kích động được tinh thần này ở Châu Au. Hàng ngàn người đã theo gưong ngài để mang tin mừng đi muôn phương.

2.Mừng lễ Thánh phan xi cô Xaviê hôm nay,chúng ta hương về ngài với những tâm tình:

Cảm phục, vì Ngài đã hết mình chosứ vụ rao Giảng Tin Mừng cho muôn dân

Cảm tạ vì nhờ ngài các dân tộc vùng Đông Á Châu được biết đến Chúa.

Cảm mến vì nhờ gương sáng và lòng nhiệt thành truyền giáo làm khơi động nhiều người.và cho mõi người chúng ta đem lòng mộ mến và thao thức làm tông đồ và rao giảng tin mừng cho tha nhân.

Ngưỡng mộ : Đời sống và lòng nhiệt thành truyền giáo của Thánh nhân đã khơi dậy cho chúng ta lòng nhiệt thành rao giảng tin Mừng

Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử và gương mẫu của Thánh Phan xi cô xaviê,ban cho chúng con lòng yêu mến Chúa và lòng nhiệt thành rao giảng Tin Mừng bằng đời sống chứng nhân và bằng những công tác tông đồ truyền giáo…

HTMV Khóa 10 - Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn