Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên A

Tin mừng Ga 1: 43-51: Ba-tô-lô-mê-ô cũng được gọi là Na-tha-na-en mà Phi-líp-phê đã đưa đến giới thiệu với Chúa Giê-su, sau khi ông này gặp Chúa ở bờ sông Gio-đan 

CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN A


LỄ THÁNH BARTÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ


NGÀY 24/08/2020

 

Ga 1:45-51

Xem lại lễ ngày 5/1 tuần trước Lễ Hiển Linh.Giáo phận Nha Trang - Chú Giải
 

Ga 1: 45-51

Na-tha-na-en đến với Chúa Giê-su.

Xem lại lễ ngày 5/1 tuần trước Lễ Hiển Linh.


1. Thân thế thánh Ba-tô-lô-mê-ô :

- Ba-tô-lô-mê-ô cũng được gọi là Na-tha-na-en mà Phi-líp-phê đã đưa đến giới thiệu với Chúa Giê-su, sau khi ông này gặp Chúa ở bờ sông Gio-đan (Ga 1,45).

- Ba-tô-lô-mê-ô cũng như Phi-líp-phê, thuộc nhóm môn đệ đầu tiên được Chúa gọi đi theo cùng với Gio-an, An-rê và Phê-rô.

- Ba-tô-lô-mê-ô là một trong số mười hai Tông Đồ, trong danh sách các Tông Đồ, các sách Tin-Mừng kể tên ngài sau Phi-líp-phê (Mt 10,3; Mc 3,18; Lc 6,14).

- Cũng như cả nhóm Tông Đồ đầu tiên, Ba-tô-lô-mê-ô có thể là người Bét-sai-đa và làm nghề đánh cá ở biển hồ Ghê-nê-da-rét.

2. Sự nghiệp của thánh Ba-tô-lô-mê-ô Tông Đồ :

Chúng ta không biết chắc chúc gì về hoạt động Tông Đồ của thánh Ba-tô-lô-mê-ô sau ngày lễ Ngũ Tuần.

Có truyền thuyết cho rằng ngài đi giảng đạo ở bên Tiểu Á. Truyền thuyết khác lại cho rằng ở An Độ, có truyền thuyết lại giả thuyết ở Ba Tư hoặc Ac-mê-ni.

3. Nhìn ngắm thánh Ba-tô-lô-mê-ô :

Bài Tin-Mừng của thánh lễ hôm nay : Ga 1,45-51 nằm trong câu chuyện Chúa Giê-su gọi các môn đệ đầu tiên (Ga 1,35-51). Nhưng khác với các sách Tin-Mừng nhất lãm, thánh sử Gio-an nhấn mạnh đến sự kiện các môn đệ tham gia vào việc kêu gọi : người này gặp ngừơi kia và dẫn đến Chúa Giê-su; An-rê dẫn Si-mon, Phi-líp-phê dẫn Na-ta-na-en (1,41-45).

a) Như vậy, qua việc nhấn mạnh này, chúng ta nhận ra rằng nơi ơn gọi :

Thiên-Chúa là người khởi xướng.

Thiên-Chúa ngỏ lời qua những trung gian con người hay các biến cố.

Con người đáp trả bằng sự từ bỏ và đi theo Người.

b) Sự đáp trả ơn gọi được diễn tiến cách tiệm tiến :

Lúc đầu còn do dự vì nghi ngờ : "Từ Na-da-rét làm sao có cái gì hay được?"

Tiếp đến là tìm hiểu thêm : "Cứ đến mà xem".

Được Chúa nâng đỡ và soi sáng : "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi !"

Sau khi có thiện chí tìm hiểu về Chúa và được Chúa nâng đỡ, người được ơn gọi dứt khoác lựa chọn theo Chúa : "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên-Chúa, chính Thầy là vua Ít-ra-en".

c) Sự việc xảy ra qua biến cố Chúa gọi Ba-tô-lô-mê-ô, chúng ta có thể nhận thấy rằng : Ba-tô-lô-mê-ô là người ngay thẳng, tự phát, sẵn sàng hiến mình dứt khoác làm môn đệ Đức Giê Su. Đó cũng là mẫu gương cho những ai có thành tâm thiện chí muốn dâng mình làm môn đệ Đức Kitô.

4. Mừng kính thánh Ba-tô-lô-mê-ô :

Hôm nay, chúng ta cùng ngài tuyên xưng đức tin "Lạy Thầy, Thầy thực là Con Thiên-Chúa" mỗi khi chúng ta đón nhận những ơn lành của Chúa, hoặc mỗi khi chúng ta cử hành phụng vụ, nhất là phụng vụ Thánh Thể./.


HTMV Khóa X - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn