Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên A

Tin mừng Ga 20: 24-29: Tô-ma đã thấy Thầy mình sống lại nhờ kinh nghiệm khả giác, nhưng Tô-ma đã thấy Thầy mình là Thiên-Chúa nhờ con mắt đức tin. Chính nhờ việc thấy Chúa bằng đức tin như vậy...
 CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ 2 – TUẦN 13 - THƯỜNG NIÊN A

 
NGÀY 03/07/2020

LỄ THÁNH TÔ MA TÔNG ĐỒ

 


Tin mừng Ga 20: 24-29
 
Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

1. Tô-ma, biệt danh "Đi-đy-mô":

Theo tiếng A-ram, "Đi-đy-mô" có nghĩa là "sinh đôi", là một trong nhóm Mười Hai Tông Đồ đã được Chúa Giê-su chọn lựa, huấn luyện và sai đi (Lc 6,12-19).

Theo truyền thuyết, sau này Tô-ma đi truyền giáo bên An-độ và được tử đạo ở đấy. Mừng kính thánh Tô-ma hôm nay là kỷ niệm ngày di hài cốt của thánh nhân về Ơ-đét-sơ bên Mê-sô-pô-ta-mi-a (bên Thổ Nhĩ Kỳ). Người ta nhìn nhận hài cốt thánh nhân đã hiện diện tại đây từ năm 232.

2. Tô-ma, vị Tông Đồ đa nghi:

Người ta thấy Tô-ma có óc đa nghi khi ngài đối thoại với Chúa Giê-su sau bữa tiệc ly. Chúa Giê-su vừa tuyên bố cho các Tông Đồ "… và Thầy đi đâu, anh em biết đường rồi" (Ga 14,1-4), thì Tô-ma ngắt lời Chúa và hỏi ngay: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được con đường?". Chúa Giê-su trả lời: "Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống" (Ga 14,5-6).
Chúa Giê-su trả lời như vậy để giải thích cho Tô-ma biết rằng:

 
  • Con không biết đường sao, Tô-ma? Thầy là Đường đây.
  • Con là người đa nghi! Thầy là Sự Thật đây.
  • Con chỉ nghĩ đến cái chết, Thầy là Sự Sống đây. Và đã có lần Tô-ma nói với các bạn: "cả chúng ta nữa hãy đi để cùng chết với Thầy" (Ga 11,15).
  • Con không biết nhà Cha thì hãy đi qua Thầy.

Tô-ma được trả lời nhiều hơn ông hỏi, nhưng con người đa nghi đó khó mà hiểu ngay.

3. Tô-ma, vị Tông Đồ cứng lòng tin:

Chúng ta thấy sự cứng lòng tin của Tô-ma vào ngày thứ nhất trong tuần Phục Sinh. Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết.

- Người hiện ra cho Ma-ri-a Mác-đa-la.

- Người hiện ra cho nhiều môn đệ.

- Người hiện ra cho các Tông Đồ, trừ Giu-đa vì ông đã chết và Tô-ma vắng mặt.

Nhưng tám ngày sau, khi Tô-ma được thấy Chúa tỏ tường thì ngài đã bày tỏ đức tin thật trọn vẹn đến nỗi lời tuyên tín của Tô-ma đã trở thành lời tuyên xưng đức tin của Hội Thánh: "Lạy Chúa con, lạy Thiên-Chúa của con" (Ga 20,28).

Lời tuyên xưng của Tô-ma:

 
  • "Lạy Chúa con": là lời tuyên xưng bằng kinh nghiệm, vì thấy Chúa bằng mắt xác thịt.
  • "Lạy Thiên-Chúa của con":là lời tuyên xưng bằng đức tin, vì thấy Thiên Tính của Chúa bằng đức tin.

4. Nhận thức và áp dụng:

- Câu chuyện về Tô-ma, chúng ta ai cũng biết; và khi muốn chế nhạo ai, nhiều khi chúng ta bảo họ cứng lòng tin như Tô-ma! Nhưng thật sự, Tô-ma vẫn là một vị Tông Đồ đáng kính phục, vì sự cứng lòng tin của ông lại là mối lợi cho chúng ta những thế hệ sống sau khi Chúa đã phục sinh. "Phúc thay những người không thấy mà tin" (Ga 20,29) đã chứng minh điều đó.

- Ông Tô-ma nói với các bạn đồng môn: "Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy" (Ga 11,16). Đây là một câu nói tận hiến: biểu lộ một sự can đảm dấn thân trước những đe dọa và nguy hiểm. Mẫu gương này khích lệ và thôi thúc người Tông Đồ phải biết tận hiến đời mình cho Chúa cách trọn vẹn để sẵn sàng chấp nhận mọi gian nguy, thiệt thòi, mất mát và nguy hiểm trên bước đường phụng sự Thiên-Chúa và phục vụ đồng loại.

- Tô-ma "không ở với các ông khi Đức Giê Su hiện đến" (Ga 20,24):

Khi Chúa Giê-su hiện ra lần thứ nhất với các Tông Đồ vào ngày thứ nhất trong tuần phục sinh, Tô-ma đã vắng mặt. Vì thế Tô-ma đã mất cơ hội gặp Chúa Phục Sinh, mất dịp thấy sự thật và sự sống.

 
  • Trên con đường ngắn ngủi của cuộc đời, chúng ta đã đánh mất quá nhiều cơ hội để tin, để hy vọng và để lớn lên trong Chúa.
  • Mỗi lần chúng ta biếng nhác cầu nguyện, chúng ta bỏ lỡ sự hiện diện của Chúa, ơn tha thứ của Chúa và đón nhận tình thương cứu độ của Chúa: phải chăng vì bỏ lỡ cơ hội như thế mà đức tin của chúng ta bị giảm yếu, vì lòng đạo đức bị khô cằn, đời sống đạo bị trì trệ!

- "Lạy Chúa của con, lạy Thiên-Chúa của con":

Tô-ma đã thấy Thầy mình sống lại nhờ kinh nghiệm khả giác, nhưng Tô-ma đã thấy Thầy mình là Thiên-Chúa nhờ con mắt đức tin. Chính nhờ việc thấy Chúa bằng đức tin như vậy, Tô-ma đã gội rửa được tính nghi ngờ để thực sự tin vào Chúa và dấn thân cách trọn vẹn cho Chúa bằng công việc Tông Đồ của mình.

Nguyện xin thánh Tô-ma Tông Đồ cầu thay nguyện giúp chúng ta, biết dùng con mắt đức tin để một đàng nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi cuộc sống, trong cộng đoàn và trong mọi biến cố đang xảy ra chung quanh mình; đàng khác biết nhiệt tình rao giảng bằng đời sống chứng tá về Chúa Phục Sinh trong sứ vụ Tông Đồ và truyền giáo.

- "Phúc thay những người không thấy mà tin":

Dù không được may mắn sống đồng thời với Chúa để thấy Chúa làm phép lạ và nghe lời Chúa giảng dạy, nhưng chúng ta lại là người có phúc vì được thấy Chúa bằng niềm tin của mình, nhờ đó chúng ta có thể thấy và sống với Chúa trong mọi nơi, mọi lúc và trong mọi việc.

 
Hành Trang Mục Vụ - Khoá 10 ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn