Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư, Ngày VI Tuần Bát Nhật Giáng Sinh B

Tin mừng Lc 2: 36-40: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc bà An-na nói tiên tri về Hài Nhi Giê-su cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa đến cứu chuộc. Và đồng thời kể lại việc Đức Giê-su sống ẩn dật ở Na-da-rét.

CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ TƯ - NGÀY VI 
TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH B


NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2020


 
Lc 2,36-40

Xem lại lễ Thánh Gia năm B


Noel Quession - Chú Giải

Bài đọc I : Ga 2,12-17

Hỡi các con, Ta viết cho các con tội lỗi các con được tha vì danh Chúa Giêsu.

Phải lập lại không mệt mỏi cho mình những lời này, để từ đây, cuộc sống chúng ta vọt lên :

Cùng một lúc, lòng tri ân tan biến vào Thiên Chúa.

Lòng uởc muốn đừng phạm tội nữa.

Hỡi các phụ huynh, ta viết cho các con, vì các con đã nhận biết Đấng đã có từ ban đầu.

Ơ đây Gioan nói với những người lớn tuổi, dạy họ tựa nướng vào sự nhận biết Thiên Chúa, và "sự kiên định " của mình. Đấng hằng hữu. Tuổi già được mời để tập trung vào cái cốt yếu ! Tuổi này nhiều truyện đã qua, như cây trụi lá sau khi kết trái. Nhưng đó là lúc mùa xuân đến gần. Hỡi các phụ huynh, Ta viết cho các con, vì các con đã nhận biết Đấng vẫn có tự ban đầu.

Hỡi các thiếu niên, Ta viết cho các con vì các con đã chiến thắng quỷ dữ... vì các con dũng cảm và lời Thiên Chúa vẫn ở trong các con.

Nói với giới trẻ? Thánh Gioan khuyên họ dũng cảm trong cuộc chiến mà họ phải đương đầu với "quỷ dữ " dựa vào lời Chúa."

Dấn thân…cầu nguyện… chiêm niệm…(cả một chương trình sống cho giới trẻ)

các con đừng yêu mến thế gian và những điều thuộc về thế gian.

Từ ngữ "thế gian" dưới ngòi bút của Gioan hầu như luôn luôn có nghĩa xấu nó chỉ về nhân loại chỉ tin vào mình và từ khước phó thác tuơng lai của mình cho Thiên Chúa.

Đây chỉ về thế gian khép kín vào mình…thế gian muốn tự mãn với mình "…"thế gian cửa đóng then cài.

Thế gian do người ta không thể làm cho nó đồng hàng với Thiên Chúa.

Nếu ai yêu mến thế gian, thì lòng mến của Cha không có trong kẻ ấy.

Đây là câu nghiêm khắc. Phải nghe đúng như đã được viết ra "Chúa Giêsu đã nói : "Không ai có thể làm tôi hai chủ được" . Dầu vậy, thế gian, tội lỗi không thể có thỏa hiệp này. Thiên Chúa đã yêu mến nó; để cứu vớt nó. Cũng chính Gioan đã đặt trên môi miệng Chúa Giêsu một câu ''khác :

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để mọi người tin vào Chúa sẽ không phải hư nát, nhưng được sống đời đời " (Ga 3, 16). Lạy Chúa, xin cho

chúng con biết kết án tội lỗi, nhưng yêu thương các tội nhân.

Xin giúp chúng con cùng một lúc biết "đừng yêu mến thế gian "và "biết yêu mến thế gian." vì mọi sự trong thế gian là

Đam mê của xác thịt đam mê của con mắt và kiêu căng vì của cải, nhưng điều đó không phải bởi Chúa Cha.

Đúng vậy, điều bị kết án trong thế gian là sự tự mãn, ích kỷ, kiêu căng của nó: Qua mặt Thiên Chúa, tự sống một mình !

Sau những dòng này của Gioan, vẽ ra ngẫu tượng giáo thời người : sự mê say nhục dục thác loạn của đế quốc Rôma suy tàn những cảnh du hí sỗ sàng và hung bạo, người giàu áp bức kẻ nghèo. Hiển nhiên đây là một thế

gian người ta không được quyền yêu mến, nếu người ta nói mình yêu Chúa.

Vì thế gian đi với đam mê của nó . Còn ai thực hiện ý Thiên Chúa, thì tồn tại muôn đời.

Những gì chỉ là nhân loại... đều qua đi mỏng manh, tạm thời, viễn vông.

Những gì giới hạn thì ngắn ngủ ! Chỉ có Thiên Chúa tồn tại.

Lạy Chúa, móc chặt đời con vào đời Chúa, con liên kết vận mệnh của con vào sự sống đời đời của Chúa.

Bài đọc II : Lc 2,36-40

Khi ấy có bà tiên tri Anna... bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi bốn tuổi Bà không rời khỏi Đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng thờ Chúa .

Người nghèo khó.

Anna thuộc nhóm người nghèo khó , của Giavê , những

"anazim". Bà ta không có gì dành cho mình . Bà cũng không được nhiều niềm vui trong đời sống. Bất hạnh đã đô xuống trên gia đình bà. Bà sẽ hoàn toàn cô lẻ, nếu bà ở lại ..trong căn nhà trơ trụi của kẻ già. Do đó, bà đã tìm một giải pháp : bà trải qua nhiều thời gian tại Đền thờ. Bà cầu nguyện ngày đêm. Bà quá già. Có thể bị sút giảm thể lực vì bệnh tật đến nỗi người ta không còn yêu cầu bà điều gì nữa.. bà có thể tưởng mình thuộc loài người vô tích sự .

Nhưng sống bên cạnh Chúa, bà đã tìm được một giải pháp. Bà biến đời sống mình trở thành một "của lễ ". Bà phụng sự Thiên Chúa. Bà "ăn chay" : toàn diện nếp sống bà là một lễ vật hy sinh bay lên trời, như khói hướng trầm lễ vật dâng chiều hôm.

Và như thế, đời sống bà sự nghèo khó của bà có một giá trị vô biên : đó là giá trị cứu độ thế gian. Người đàn bà này đã giữ tầm quan trọng trước mặt Thiên Chúa hơn cả những tiến sĩ luật và các tư tế, là những vị chu toàn phần vụ chính thức của mình trong Đền thánh.

Bà Anna chúc tụng Thiên Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.

Đây là hy vọng của những người nghèo, sự mong chờ khiêm tốn của những người nghèo : được giải thoát. Bà Anna không sống cho bản thân mình, không phải vì mình, mà Bà "ăn chay và cầu nguyện ". Không phải chỉ vì sự cứu rỗi bản thân mà bà hiến dâng đời sống. Thực sự Bà đã mang trong mình, "hy vọng của Israel "

Tôi có mang nhân loại trong tôi không ? Tôi có mang hy vọng và sự mong đợi của cả thế giới ? Giáo hội dân của Thiên Chúa, có hiện diện trong kinh nguyện của tôi không ?

Giáo hội truyền giáo có dự phần vào niềm hy vọng của tôi ?

Và Anna, một bà già, không phải là ở nhưng, thụ động, cam chịu, không hoạt động gì . .Bà làm những gì có thể : "Bà nói về Con trẻ cho tất cả những người đang trông chờ, ơn cứu chuộc. Bà chúc tụng Thiên Chúa. Bà cần hát lên những Thánh vịnh với tất cả tâm hồn và bằng hết giọng già cả của bà trong những giờ kinh của Đền thờ. Và khi ra khỏi Đền thờ bà lại nói về Thiên Chúa cho những ai muốn lắng nghe.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadaréth . Và Con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

Cần phải suy gẫm lâu, và tưởng tượng ra cảnh trên.

Chúa Giêsu được ba tuổi. . .. Người đang lớn , Chúa Giêsu lên sáu tuổi . .. . Lương tâm của Người đã hoạt động dưới ảnh hưởng giáo dục và những lời khuyên hữu ích của Mẹ Người và Giuse. . . Người bắt đầu đi học, và tập đọc. . . Người đang tiến triển.

Tuy nhiên, Người chính là Thiên Chúa. Đó là một mầu nhiệm.

Chúa Giêsu tuân theo mọi luật tự nhiên về sự lớn lên của con người, phát triển về thể lý, phát triển về trí hiểu. Người thêm khôn ngoan. Người trải qua tuổi hoa niên và trưởng thành. "Dẫu la Con ". Người đã phải đau khổ dãi dầu, mà học cho biết vâng phục. (Dt 5,8).

Người mang thân phận con người trong hết mọi sự. Người thực thi lòng trung tín với Chúa Cha với thái độ vâng phục tuyệt đối, trong điều kiện con người mỏng dòn, giới hạn.

Sự nghèo khó của Anna, người đàn bà nghèo khổ già nua của Giêrusalem.

Sự nghèo khó của Thiên Chúa Đấng tự bóc lột mình trần trụi.


Giáo phận Nha Trang - Chú Giải


Lc 2,36-40

Xem lại lễ Thánh Gia năm B

Đức Giê-su sống ẩn dật

HOÀN CẢNH :

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc bà An-na nói tiên tri về Hài Nhi Giê-su cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa đến cứu chuộc. Và đồng thời kể lại việc Đức Giê-su sống ẩn dật ở Na-da-rét.

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG :

Nhìn vào bà quả phụ An-na :

An-na là một quả phụ già nua với tuổi đời trên 80. Với xã hội, bà chỉ là một người góa bụa nghèo hèn, vô tích sự.

Nhưng với Chúa, bà lại là người có giá trị vì :

- Bà đã không rời bỏ Đền Thờ.

- Bà đã ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa.

Với tha nhân, bà là người mà mọi người cần đến vì bà đã nói về Hài Nhi cho hết thẩy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc.

Bà An-na quả là mẫu gương cho tất cả những ai đang sống trong phận nhỏ : nghèo hèn, bệnh tật, dốt nát, vô tích sự đối với xã hội; Vì những người phận nhỏ này Chúa cần dùng đến để hiệp thông với Chúa trong việc ăn chay, cầu nguyện và phụng thờ Thiên Chúa, đồng thời Chúa còn dùng đến để cộng tác vào công việc loan báo về Chúa cho tha nhân bằng chứng tích của đời sống, bằng lời nói và việc làm.

Bà An-na không sống cho bản thân mình vì bà đã dâng cuộc đời còn lại cho Chúa trong việc ăn chay cầu nguyện và phụng thờ Thiên Chúa. Hơn nữa, bà cũng nói về Thiên Chúa cho tha nhân.

Cũng vậy, cuộc sống ki-tô hữu chúng ta, không phải chỉ sống cho mình, hoặc cho những người liên hệ đến mình, nhưng là trước hết cho Thiên Chúa : bằng những việc ăn chay, cầu nguyện và phụng thờ Thiên Chúa. Sau nữa là sống cho tha nhân : bằng những việc có giá trị cứu độ thế gian như tông đồ, phục vụ, bác ái …

Nhìn vào Hài Nhi Giê-su :

- Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh và đầy khôn ngoan. Như vậy, Đức Giê-su tuân thủ mọi luật tự nhiên về sự lớn lên của con người, phát triển về thể lý, phát triển về trí khôn.

- Dẫu là "Con Thiên Chúa", Người đã phải dãi dầu mà học cho biết vâng phục (Dt 5,8).

- Người mang thân phận con người trong hết mọi sự, trừ tội lỗi.

- Người thực thi lòng trung tín với Chúa Cha bằng thái độ vâng phục tuyệt đối trong điều kiện con người mỏng dòn và giới hạn.

Nhìn vào Chúa Giê-su như vậy, chúng ta cảm thấy được phấn khởi khi sống thân phận yếu hèn, giới hạn của mình để vâng phục ý Chúa trong mọi nơi, mọi lúc và mọi việc.

Nhìn vào thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a :

Hai Đấng biết chu toàn Luật Chúa và bổn phận làm người. Người ki-tô hữu phải ưu tiên cho Luật Chúa, nhưng không được xa lãng bổn phận hằng ngày nơi gia đình, nơi cộng đoàn và xã hội.


HTMV Khóa X - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn