Clock-Time

Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng Năm C - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Thánh Gioan Tẩy Giả đã được Thiên Chúa tuyển chọn là vị ngôn sứ để đi loan báo Tin Mừng vì Đấng Cứu Độ đến với nhân loại, thì ngày hôm nay, qua bí tích Rửa tội, chúng ta cũng được Chúa trao phó sứ vụ đi loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa để họ tin vào Chúa và cũng được đón nhận ơn cứu độ.

PHÚT CẦU NGUYỆN

CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA VỌNG NĂM C

 
NGÀY 05/12/2021

GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (3,1-6)

1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên,2 Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa.3 Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội,4 như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

SUY NIỆM

Qua trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe. Thánh Luca cho chúng ta nhìn thấy hình ảnh của ngôn sứ Gioan Tẩy Giả đã đi trước để loan báo và mời gọi đoàn dân của Chúa chuẩn bị đón mừng Đấng Cứu Độ đến với nhân loại. Thánh Gioan cũng chỉ cho chúng ta cách thế để đón chờ Chúa đến, đó là tâm tình sám hối.

Nếu như năm xưa, thánh Gioan Tẩy Giả đã được Thiên Chúa tuyển chọn là vị ngôn sứ để đi loan báo Tin Mừng vì Đấng Cứu Độ đến với nhân loại, thì ngày hôm nay, qua bí tích Rửa tội, chúng ta cũng được Chúa trao phó sứ vụ đi loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa để họ tin vào Chúa và cũng được đón nhận ơn cứu độ.

Vậy chúng ta có ý thức sứ vụ Chúa trao phó là mỗi ngày chúng ta cần phải loan báo Tin Mừng cho người khác qua những lần gặp gỡ hay chỉ biết loan tin buồn cho nhau bằng những lời nói xấu, gièm pha, vu khống…?

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật hạnh phúc vì có Chúa ở với chúng con. Chúa không chỉ đem lại ơn cứu độ cho chúng con mà còn ban cho chúng con được cộng tác với Chúa là đi loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa, để họ tin vào Chúa và cũng được đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Amen.