Clock-Time

Cuộc Sáng Tạo Mới - Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng (Lc 1:26-38) - Lm Cao Nhất Huy

Mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta được mời gọi nhớ về hồng ân Bí tích Thánh Tẩy mà chúng ta đã đón nhận bao nhiêu năm qua. Trong thời gian dài đó, chúng ta đã sống Bí tích Thánh Tẩy như thế nào trong cuộc đời mình?

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ NĂM TUẦN II MÙA VỌNG
Ngày 08/12/2022

Đức Mẹ Vô Nhiễm. Lễ trọng.

Ca nhập lễ: Is 61: 10

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao! Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh, tựa cô dâu phục sức huy hoàng.

Bài đọc 1: St 3: 9-15.20

Ta sẽ gây mối thù giữa dòng giống mi và dòng giống người đàn bà.

Bài trích sách Sáng thế.

Sau khi con người ăn trái cây, Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: “Ngươi ở đâu?” Con người thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn”. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi: “Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không?” Con người thưa: “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn” . Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: “Ngươi đã làm gì thế?” Người đàn bà thưa: “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn”. Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn:

“Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó”. Con người đặt tên cho vợ là E-và, vì bà là mẹ của chúng sinh.

Đáp ca: Tv 97: 1.2-3ab.3cd-4 (Đ. c.1a)

Đ. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của Người.

Đ. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân; Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en.

Đ. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò đàn hát.

Đ. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

Bài đọc 2: Ep 1: 3-6.11-12

Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Ki-tô, chúng tôi ngợi khen vinh quang Người.

Tung hô Tin Mừng: x. Lc 1: 28

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Kính chào Đức Ma-ri-a, Mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người nữ. Ha-lê-lui-a.

Ca hiệp lễ

Lạy Đức Ma-ri-a, thiên hạ nói về Mẹ bao điều hiển hách, vì từ nơi Mẹ, đã xuất hiện Mặt Trời công chính, là Đức Ki-tô, Thiên Chúa chúng con.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1: 26-38)

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”. 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” 35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM

CUỘC SÁNG TẠO MỚI

“Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người”

---/---

“Sự dữ không là một điều trừu tượng nhưng là một cá vị, một Satan, là Ác thần, là thiên thần đã chống lại Thiên Chúa” (GLHTCG 2851). Sách Sáng Thế cũng cho thấy những ai chống lại Thiên Chúa, hoặc không tuân phục Thiên Chúa, thì kẻ đó thuộc về thế lực của sự dữ: “Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào người ăn, chắc chắn người sẽ phải chết (St 2: 16-17). Sự chết ở đây chính là sự dữ; và sự chết thì đối nghịch với sự sống. Ađam - Evà đã chống lại lệnh truyền của Đấng Tạo Dựng: Sau khi con người ăn trái cây …” ( St 3: 9-15), thì lập tức họ bị “chết trong sự dữ”, họ đối nghịch với sự sống là Thiên Chúa. Họ bắt đầu xa lánh Thiên Chúa: “ Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn” (St 3: 10). Hậu quả nghiêm trọng của sự chết nơi ông bà Nguyên Tổ, không chỉ dừng lại ở nơi họ, mà còn lan truyền đến toàn thể nhân loại, đó được gọi là Tội Nguyên Tổ.

Như thế, cuộc sáng tạo lần thứ nhất của Thiên Chúa đã “thất bại” do tội bất tuân phục của Ađam - Evà, nhưng với tình thương, Thiên Chúa đã mở ra một cuộc sáng tạo thứ hai nhờ sự tuân phục của Đức Maria. Qua sự tuân phục này, Con Thiên Chúa đã đi vào thế gian, trở thành con người, giống con người mọi sự, ngoại trừ tội lỗi (Dt 4: 15) để mang đến sự sống mới cho con người. Sự sống mới này được phát sinh từ giá máu trên thập giá của Con Thiên Chúa và đã khai mở thời kỳ sáng tạo mới, bằng sự tái tạo, phục hồi và hoàn thiện những gì đã bị đổ vỡ và hư hỏng do tội lỗi gây ra.

Nhìn qua hai cuộc sáng tạo này, ta thấy yếu tố nổi bật vẫn là tội lỗi. Nếu như trong cuộc sáng tạo thứ nhất, vì tội lỗi, Ađam - Evà đã phải chết trong sự dữ và mang sự chết cho toàn thế giới; thì nơi cuộc sáng tạo mới này, Đức Maria trở thành “thụ tạo mới”, không vương tội và hoàn hảo để cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa bằng việc sinh hạ Con Thiên Chúa, đã mang đến sự sống mới cho con người. Thế nên, trong ý định cứu độ của Thiên Chúa, Mẹ đã được gìn giữ khỏi tội Nguyên tổ là một đặc ân Mẹ nhận được trước khi Mẹ đáp lời xin vâng để trở thành Mẹ Đấng Cứu Thế. 

Như thế, hôm nay mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta học được điều gì?

Thứ nhất, chúng ta hãy sống tâm tình cảm tạ Chúa vì ơn tạo dựng và ơn cứu độ mà Ngài đã thương ban cho chúng ta, cho dẫu chúng ta tội lỗi và bất xứng.

Thứ hai, nếu như ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội là đặc ân mà Chúa ban cho Mẹ trước khi Mẹ được sinh ra, để giúp Mẹ xứng đáng trở nên “thụ tạo mới” đón nhận Chúa; cũng vậy, Đức Giêsu Con Mẹ đã ban cho chúng ta ơn tha tội qua Bí tích Thánh Tẩy, cũng là một đặc ân giúp chúng ta khởi đầu một đời sống mới trong ánh sáng của Chúa Kitô. Vì thế, chúng ta hãy sống Bí tích Thánh Tẩy không chỉ vỏn vẹn trong ngày được lãnh nhận, bằng bữa tiệc hân hoan của họ hàng lối xóm chúc mừng, nhưng hãy sống Bí tích hồng ân đó trong mỗi ngày sống, mỗi giây phút của cuộc đời chúng ta, bằng cách “vượt qua” những cám dỗ của sự dữ. Bởi vì, con người của chúng ta vẫn mang trong mình vết tích của Ađam cũ là dễ quay lưng lại với Thiên Chúa và khước từ Thiên Chúa.

Vì thế, mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta được mời gọi nhớ về hồng ân Bí tích Thánh Tẩy mà chúng ta đã đón nhận bao nhiêu năm qua. Trong thời gian dài đó, chúng ta đã sống Bí tích Thánh Tẩy như thế nào trong cuộc đời mình?

Đó cũng là điều mà Công Ðồng Vatican II đã kêu gọi mọi tín hữu như sau: "Ðược Thiên Chúa kêu gọi, và được công chính hóa trong Ðức Giêsu.... các môn đệ Chúa Kitô, nhờ lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy, bí tích Ðức Tin, đã thực sự trở nên con cái Thiên Chúa, và được thông phần vào bản tính Người. Cho nên với ơn Chúa, họ phải luôn gìn giữ và hoàn thành trong đời sống sự thánh thiện mà họ đã lãnh nhận” (GH 40).

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con sống tâm tình của Mẹ là vâng phục, yêu mến, khiêm nhường, tin tưởng và phó thác. Những tâm tình này như những vũ khí giúp chúng con chống lại sự yếu đuối của “vết tích” tội Ađam luôn khiến chúng con dễ quay lưng lại với Thiên Chúa. Xin Mẹ luôn đồng hành với chúng con như khi xưa Mẹ đã đồng hành với Con của Mẹ. Amen.

Cao Nhất Huy