Clock-Time

Dấu Lạ Ở Ngay Dưới Đất - Suy Niệm Thứ Hai Tuần VI Thường Niên (Mc 8:11-13) - Lm Cao Nhất Huy

Đúng là Thiên Chúa toàn năng, và Ngài làm được những điều phi thường. Nhưng sự phi thường của Ngài lại thường nằm ở những điều hết sức bình thường và hiện diện trong mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Sự bình thường của Thiên Chúa hiện diện trong: sự ý thức về sức khoẻ, trong sự khôn ngoan phán đoán, trong việc tự chủ lái xe cẩn thận, trong sự kiềm chế các cuộc nhậu say bí tỉ… Nếu chúng ta nhận thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong những điều bình thường như thế, thì tự khắc chúng ta sẽ khiêm nhường, tự chủ và giữ gìn cho cuộc sống cân bằng và khoa học để gia tăng sức khoẻ của mình. Và như thế, chúng ta sẽ không cần đến một “dấu lạ trên trời” nữa, bởi vì “dấu lạ” ở ngay “dưới đất”.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
NGÀY 13/02/2023

 
 

Ca nhập lễ: Tv 30: 3-4

Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con. Núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Chúa, vì uy danh Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con.

Bài đọc 1: St 4: 1-15.25

Ca-in xông đến giết A-ben, em mình.

Bài trích sách Sáng thế.

Con người ăn ở với E-và, vợ mình. Bà thụ thai và sinh ra Ca-in. Bà nói: “Nhờ Đức Chúa, tôi đã được một người”. Bà lại sinh ra A-ben, em ông. A-ben làm nghề chăn chiên, còn Ca-in làm nghề cày cấy đất đai. Sau một thời gian, Ca-in lấy hoa màu của đất đai làm lễ vật dâng lên Đức Chúa. A-ben cũng dâng những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng. Đức Chúa đoái nhìn đến A-ben và lễ vật của ông, nhưng Ca-in và lễ vật của ông thì Người không đoái nhìn. Ca-in giận lắm, sa sầm nét mặt. Đức Chúa phán với Ca-in: “Tại sao ngươi giận dữ? Tại sao ngươi sa sầm nét mặt? Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngươi; nhưng ngươi phải chế ngự nó”. Ca-in nói với em là A-ben: “Chúng mình ra ngoài đồng đi!” Và khi hai người đang ở ngoài đồng thì Ca-in xông đến giết A-ben, em mình.

Đức Chúa phán với Ca-in: “A-ben em ngươi đâu rồi?” Ca-in thưa: “Con không biết. Con là người giữ em con hay sao?” Đức Chúa phán: “Ngươi đã làm gì vậy? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên Ta! Giờ đây ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi, do tay ngươi đổ ra. Ngươi có canh tác đất đai, nó cũng không còn cho ngươi hoa màu của nó nữa. Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất”. Ca-in thưa với Đức Chúa: “Hình phạt dành cho con quá nặng, không thể mang nổi. Đây, hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất. Con sẽ phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài, sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất, và bất cứ ai gặp con sẽ giết con”. Đức Chúa phán với ông: “Không đâu! Bất cứ ai giết Ca-in sẽ bị trả thù gấp bảy”. Đức Chúa ghi dấu trên Ca-in, để bất cứ ai gặp ông khỏi giết ông.

Ông A-đam lại ăn ở với vợ. Bà sinh một con trai và đặt tên là Sết; bà nói: “Thiên Chúa đã sắp đặt cho tôi một dòng dõi khác thay cho A-ben, vì Ca-in đã giết nó”.

Đáp ca: Tv 49: 1 và 8.16bc-17.20-21 (Đ. c.14a)

Đ. Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ.

Đức Chúa, Thượng Đế chí tôn, nay Người lên tiếng, từ khắp cõi đông tây, Người triệu tập hoàn cầu. Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ; lễ toàn thiêu của ngươi hằng nghi ngút trước mặt Ta đêm ngày.

Đ. Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ.

Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở, mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi? Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy, lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng.

Đ. Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ.

Hễ ngồi lê là bới xấu anh em và bêu diếu cả người ruột thịt. Ngươi làm thế, chẳng lẽ Ta thinh lặng, ngươi tưởng rằng Ta cũng giống ngươi sao? Này đây Ta khiển trách, những tội kia, Ta vạch rõ ngươi xem.

Đ. Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ.

Tung hô Tin Mừng: Ga 14: 6

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mc 8: 11-13

Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

Khi ấy, những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả”. Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.

Ca hiệp lễ: Tv 77: 29-30 

Họ được ăn, ăn thật no nê, thèm thứ gì, Chúa đãi cho thứ đó, ước ao chi, họ chẳng hề thất vọng.

SUY NIỆM

“DẤU LẠ” Ở NGAY DƯỚI ĐẤT

“Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?

---/---

Thomas Merton đã từng nói: “Cánh cổng thiên đàng ở mọi nơi”, còn theo cái nhìn của Thánh Inhã: “Ta có thể tìm kiếm Chúa trong mọi sự vì Ngài ở mọi nơi”. Tác giả Thánh Vịnh cũng nói rằng: “Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho thoát khỏi Thánh Nhan? Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ty vẫn gặp thấy Ngài...” (Tv 139: 7-12). Quả thật, trên trời hay dưới đất, Chúa đều hiện diện vì Ngài ở khắp mọi nơi! Trong tông huấn “Ánh sáng đức tin”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết: “Bàn tay đức tin chúng ta hướng lên trời, như thể chúng ta đang xây dựng một lâu đài đức ái dựa trên những tương quan thân hữu, trong đó tình yêu Thiên Chúa trở nên nền móng của tòa lâu đài này”. Quả thật, đức tin của chúng ta hướng về trời là nơi ở của Thiên Chúa, mà đó cũng là nơi chúng ta xây dựng tình bác ái với nhau dưới đất này.

Vì thế, chúng ta có thể tìm thấy Chúa trong mọi nơi, mọi lúc và trong mọi sự. Chúng ta có thể tìm thấy Ngài trong việc trò chuyện với ai đó, trong lúc đi bộ, ngắm cảnh, trong khi lắng nghe, suy nghĩ và trong mọi điều ta làm… Tuy nhiên, với một xã hội phát triển có những phát minh vĩ đại nơi trần thế, con người đã quen với những điều vĩ đại của các vĩ nhân; người tầm thường không thể phát minh ra những điều vĩ đại. Với não trạng đó, họ cũng nhìn về Thiên Chúa như vậy. Thiên Chúa là Đấng toàn năng, thì Ngài không thể tầm thường. Chúa phải vượt lên trên những sự tầm thường của con người. Thế nên, Chúa của con người thời đại phải là một vị Chúa lớn lao, lạ lùng và phi thường. Vì thế, người ta thường căn cứ vào những điều lạ thường để nhận biết Thiên Chúa, để rồi bỏ qua những nơi mà Thiên Chúa thường hiện diện, đó là: nơi những người nghèo khổ, nơi người cô thân cô thế, nơi tương giao bạn hữu, nơi hội họp gia đình, nơi quy tụ cộng đoàn…

Bài Tin Mừng hôm nay cũng phản ánh lối suy nghĩ như vậy với những con người đương thời với Chúa Giêsu, khi họ đến gặp Ngài để xin “một dấu lạ từ trời” (Mc 8: 11). Và Chúa Giêsu đã tỏ ra thất vọng về họ: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?” (Mc 8: 12).

Câu nói này của Chúa Giêsu, cũng là nói với thế hệ của chúng ta và dành riêng cho từng người chúng ta, không chừa một ai. Chúng ta thử nhìn lại cuộc đời của chính mình:

Ngày nay, bất cứ việc gì không hiểu, không biết, không giỏi thì chúng ta thường lấy điện thoại ra, lên Google để tìm hiểu, và gần đây còn lên hỏi ChatGPT. Chỉ trong tích tắc là chúng ta có biết bao thông tin về vấn đề cần tìm. Thậm chí, khi ốm đau bệnh tật, chúng ta chưa đi bác sĩ liền đâu, mà lên Google mô tả về tình trạng bệnh của mình, vào ô tìm kiếm và nhấn Enter, thế là hàng loạt các giải đáp nói về tình trạng bệnh của mình; và nhiều khi chúng ta cứ theo đó mua thuốc tự chữa bệnh. Nhưng đến khi bệnh không thuyên giảm, chúng ta mới chịu đi bác sĩ. Thế nhưng, đã trễ rồi! Lúc đó bác sĩ chỉ bảo: Thôi về đi, ăn được gì thì cứ ăn”. Đến lúc khoa học kỹ thuật và con người không thể làm gì cho ta nữa, thì lúc bấy giờ ta mới chạy đến vị “bác sĩ” đại tài là Thiên Chúa để xin Ngài chữa lành. Đó chính là một hình thức của việc xin “dấu lạ” từ trời trong thời đại chúng ta. Bởi vì, chúng ta nghĩ rằng, Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng nên Ngài sẽ làm được những điều phi thường mà con người không thể làm nổi, và chúng ta đến xin Ngài ra tay cứu giúp.

Đúng là Thiên Chúa toàn năng, và Ngài làm được những điều phi thường. Nhưng sự phi thường của Ngài lại thường nằm ở những điều hết sức bình thường và hiện diện trong mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Sự bình thường của Thiên Chúa hiện diện trong: sự ý thức về sức khoẻ, trong sự khôn ngoan phán đoán, trong việc tự chủ lái xe cẩn thận, trong sự kiềm chế các cuộc nhậu say bí tỉ… Nếu chúng ta nhận thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong những điều bình thường như thế, thì tự khắc chúng ta sẽ khiêm nhường, tự chủ và giữ gìn cho cuộc sống cân bằng và khoa học để gia tăng sức khoẻ của mình. Và như thế, chúng ta sẽ không cần đến một “dấu lạ trên trời” nữa, bởi vì “dấu lạ” ở ngay “dưới đất”.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn xác tín là “Thiên Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi”, luôn ý thức Ngài đang có mặt, để chúng con biết tiết độ trong đời sống của mình, là tiết chế trong ham muốn và chừng mực trong thú vui, ngõ hầu chúng con có được cuộc sống khoẻ mạnh và bình an trong cuộc đời trần thế này. Amen.

Cao Nhất Huy