Clock-Time

Đừng Sống Phô Trương - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần XX TN | Mt 23:1-12 | Lm Cao Nhất Huy

Qua lối sống của người Pharisêu, chúng ta cùng nhìn lại chính mình để kiểm chứng xem có như họ không? Trong đời sống đạo, hay cả trong những công việc thường ngày, chúng ta có tìm kiếm những lời tán dương, liệt kê những công trạng và việc tốt của mình, khi chúng ta tiếp xúc với anh chị em của mình không? Sự phô trương như vậy, dễ dẫn chúng ta đến sự “tự ngưỡng mộ” chính mình và đặt nặng “hư danh”.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ BẢY TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Hiệp thông loan báo Tin Mừng

Đừng Sống Phô Trương - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần II Mùa Chay | Mt 23:1-12 | Lm Cao Nhất Huy | hiệp thông Loan bao Tin mừng

Tin Mừng: Mt 23: 1-12

Họ nói mà không làm.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy.

“Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Ki-tô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên”.

SUY NIỆM

ĐỪNG SỐNG PHÔ TRƯƠNG

“Ở đâu cái tôi càng lớn, ở đó Chúa càng nhỏ” (ĐGH Phanxicô)

---/---

Khi Chúa Giêsu và các môn đệ ra khỏi Đền thờ, thì có một môn đệ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy xem công trình lớn thật! Kiến trúc vĩ đại thật! Đức Giêsu đáp: Anh nhìn ngắm công trình vĩ đại đó ư? Tại đây, sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Tất cả đều sẽ bị phá đổ” (Mc 13: 1-2).

“Công trình vĩ đại” đó cũng là kiểu công trình mà người Pharisêu xây dựng cho đời sống đức tin của họ: “Ngồi trên toà Môsê, đeo hộp kinh thật lớn, tua áo thật dài, ngồi chỗ danh dự, chiếm ghế đầu, thích được chào hỏi, muốn người khác gọi là thầy”. Tất cả những việc này chỉ để cho thiên hạ nhìn thấy và khen ngợi. Nhưng, đối với Chúa Giêsu thì kiểu “công trình vĩ đại” như thế, sẽ có ngày bị phá đổ “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào”. Những ai sống trên đời chỉ để xây dựng “công trình” như vậy, thì Chúa Giêsu cho rằng chỉ là: “Mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp” (Mt 23: 27)

Vì thế, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ đừng làm theo, cũng đừng bắt chước lối sống đó. Đó là lối sống phô trương, được xây dựng bằng những việc đạo đức bề ngoài, có tính chất “tỏ mình” là ai hơn là để Chúa tỏ mình. Lối sống đó nhằm lôi kéo người khác chú ý đến mình. Nó ngược lại với bản chất của người môn đệ Chúa, là phải từ bỏ chính mình, để khi người ta nhìn thấy các việc đạo đức của mình, thì họ có thể ngợi khen Cha trên trời chứ không phải ngợi khen mình.

Tuy nhiên, ngày nay, lối sống phô trương xem ra lại phổ biến đối với các “công trình đức tin” của nhiều cá nhân, và đôi khi còn được công nhận là làm sáng danh Chúa. Chẳng hạn, giáo dân thì muốn cha xứ phải xây được ngôi nhà thờ thật to, mới gọi là cha giỏi; còn cha xứ thì muốn giáo dân phải đóng góp vào nhà thờ thật nhiều để xây nhà thờ, nhà xứ, tượng đài thật to, mới gọi là giáo dân đạo đức… Đó có phải là “công trình vĩ đại” trước mặt Thiên Chúa không? Hay sẽ bị sụp đổ “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào”? Giữa đức tin lớn mạnh và vững chắc của mọi người so với nhà thờ lớn, giáo xứ to, thì cái nào trường tồn bất diệt, cái nào hư vô? Trong buổi chủ sự Kinh Truyền Tin vào ngày 23/10/2022, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói rằng: “Hãy đề phòng tính tự ngưỡng mộ mình và chủ nghĩa phô trương, vốn đặt trên sự hư danh”.

Qua lối sống của người Pharisêu, chúng ta cùng nhìn lại chính mình để kiểm chứng xem có như họ không? Trong đời sống đạo, hay cả trong những công việc thường ngày, chúng ta có tìm kiếm những lời tán dương, liệt kê những công trạng và việc tốt của mình, khi chúng ta tiếp xúc với anh chị em của mình không? Sự phô trương như vậy, dễ dẫn chúng ta đến sự “tự ngưỡng mộ” chính mình và đặt nặng “hư danh”. Nó làm cho mỗi ngày sống của chúng ta là một cuộc tìm kiếm cái “Tôi” hơn là tìm kiếm Thiên Chúa: “Tôi đã làm điều này, tôi đã góp phần vào công việc này, tôi đã sáng kiến ra…”. Thế rồi, mỗi ngày đều như thế, thì đến một lúc nào đó, ở đâu có cái “Tôi” càng lớn, thì ở đó Chúa càng nhỏ.

Đối với Chúa Giêsu, những cái “Tôi” to tướng như thế, đến một lúc nào đó sẽ bị phá đổ “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào”. Bởi vì: “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (Mt 23: 12).

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết làm mọi việc vì yêu mến Chúa, chứ không phải vì chúng con mà sống phô trương và tự ngưỡng mộ chính mình. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa Giêsu, Đấng là Chúa và là người, nhưng đã hạ mình, chịu khổ nạn và chịu chết, để trở nên “công trình vĩ đại” là ơn cứu độ trường tồn cho chúng con. Amen.

Cao Nhất Huy