Clock-Time

Dứt khoát để bước theo - Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên A

Tin Mừng Lc 9: 57-62: Trong trang Tin Mừng hôm nay, thánh Luca ghi tiếp những điều kiện Chúa Giêsu đòi hỏi nơi các môn đệ. Một trong những điều kiện đó là chia sẻ cuộc sống nay đây mai đó với Ngài. Không nhà không cửa, sống nhờ vào sự bố thí của người khác, sống không có lấy một tiện nghi tối thiểu...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN A

DỨT KHOÁT ĐỂ BƯỚC THEO
 

 

Tin Mừng Lc 9: 57-62

Trong cuộc sống, mỗi người phải đối diện với rất nhiều quyết định lựa chọn. Có những lựa chọn làm ta phải đánh đo, suy nghĩ; có khi vì luyến tiếc cái cũ, cái đang có, mà ta mất đi cơ hội để có được cái mới mẻ tốt đẹp hơn.

Thánh Luca trình bày những điều kiện để làm môn đệ Chúa qua ba trường hợp khác nhau. Trường hợp đầu tiên là một người đầy nhiệt huyết hăm hở nói: “Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo;” trái lại trường hợp thứ ba là một anh lừng khừng bắt cá hai tay: đã xin theo Chúa lại còn mặc cả thêm một chữ “nhưng…”. Một mặt  Chúa Giêsu làm dịu “cái đầu nóng” đầy ảo tưởng của người thứ nhất bằng cách cho thấy đòi hỏi khắc nghiệt đang chờ đợi anh ta khi đi theo Đấng “không có chỗ tựa đầu,” mặt khác Ngài cũng đòi hỏi một sự từ bỏ triệt để đối với cuộc sống cũ: “cầm cày không ngoái lại đàng sau.”Không quyến luyến với những gì đã bỏ lại đàng sau và cũng không ảo tưởng một cái gì phía trước để chỉ có chính Chúa và duy một mình Chúa là đối tượng mình tìm kiếm, đó chính là điều kiện cốt yếu để làm môn đệ Ngài.

Trong trang Tin Mừng hôm nay, thánh Luca ghi tiếp những điều kiện Chúa Giêsu đòi hỏi nơi các môn đệ. Một trong những điều kiện đó là chia sẻ cuộc sống nay đây mai đó với Ngài. Không nhà không cửa, sống nhờ vào sự bố thí của người khác, sống không có lấy một tiện nghi tối thiểu, Chúa Giêsu muốn những kẻ theo Ngài chuẩn bị đương đầu với số phận bi thảm mà Chính Ngài phải trải qua. Cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài trên thập giá là một sự lột bỏ trọn vẹn đối với tất cả mọi an toàn trong cuộc sống.

Chúa Giêsu cũng đòi hỏi môn đệ Ngài một thái độ từ bỏ và dứt khoát như thế. Thánh Luca trình bày cuộc đời Chúa Giêsu là một hành trình lên Giêrusalem mà đích điểm là cái chết trên thập giá. Trong hành trình ấy, Chúa Giêsu đã kêu gọi một số người theo Ngài. Ðiều kiện đầu tiên là phải biết kiên nhẫn như đã được đề cập đến trong bài Tin Mừng hôm qua.

Ta thấy thánh sử Luca cho biết Chúa Giêsu đòi hỏi những ai muốn theo Ngài phải có thái độ từ bỏ dứt khoát; có thể nói là “đoạn tuyệt” với những gì đang có, để sẵn sàng sống đời sống mới với sự thiếu thốn những tiện nghi tối thiểu: “con chồn có hang, con cáo có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9, 58).

Chúa Giêsu - hơn ai hết - đã sống trọn vẹn lời Ngài rao giảng và mời gọi. Ngài là Thiên Chúa, nhưng đã bỏ trời cao, xuống thế làm người. Ngài được sinh ra trong cảnh nghèo, và sống trọn kiếp nghèo! (Pl 2, 6-8)

Một điều kiện nữa Chúa Giêsu đòi nơi những kẻ muốn theo Ngài, đó là phải “dứt tình” ngay cả với những mối liên hệ ruột thịt gần gũi nhất! Một người theo Chúa muốn về chôn cất cha mà Chúa cũng không cho!

Tục ngữ Việt Nam có câu “nghĩa tử là nghĩa tận”! Cha chết thì phải vội về mà lo an táng chứ? Phải chăng Chúa Giêsu muốn người ta phải tỏ ra “bất hiếu” với cha mẹ mình thì mới “xứng đáng” để theo Ngài? …

Không phải thế; bởi vì chính Ngài - hơn ai hết - là Con Thảo của Thiên Chúa Cha. Ngài hằng yêu và vâng phụ Cha; nên - khi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giođan - Chúa Cha đã tuyên phán: “Này là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng”. Khi nhập thể làm Người, Ngài là người con hiếu thảo đối với Đức Maria và thánh Giuse; và chính Ngài - khi rao giảng - đã củng cố giá trị của các giới răn Cựu Ước trong đó có giới răn thứ tư“thảo hiếu cha mẹ”.

Cho nên - khi nói thế- Chúa Giêsu không có ý xem nhẹ việc “hiếu thảo”, nhưng Ngài muốn nhấn mạnh rằng: bận tâm số một của người môn đệ Chúa phải là “Đi rao giảng nước Thiên Chúa”. Hơn nữa, sứ mệnh đó mang tính cấp bách đến độ Ngài đòi hỏi những ai muốn theo Ngài cần phải “tranh thủ” đi ngay, kẻo “lần lữa” mà mất cơ hội; vì, bối cảnh Tin mừng cho thấy, “Ngài và các môn đệ đang trên đường đi”. Nếu về chôn cất cha hay từ giã người thân, có lẽ, họ sẽ “mất Chúa”, hay ít là “mất đi cơ hội theo Chúa”.

Điều kiện Chúa Giêsu đòi nơi những kẻ theo Ngài, đó là dấn thân rao giảng Tin Mừng Nước Chúa. Một cuộc sống từ bỏ sẽ không có giá trị, nếu đó không là dấu chỉ của một cuộc đầu tư trọn vẹn vì Nước Trời. Cuối cùng, Chúa Giêsu đòi hỏi môn đệ phải cắt đứt ngay cả những liên hệ ruột thịt họ hàng. Ngài là tất cả đối với người môn đệ đến độ họ phải sẵn sàng hy sinh tất cả vì Ngài, Ngài phải được đặt vào trọng tâm cuộc sống của người môn đệ.

Môn đệ không phải là tước hiệu dành riêng cho một số người ưu tuyển. Mỗi Kitô hữu là một môn đệ của Chúa Kitô, và là môn đệ Chúa Kitô thiết yếu đi theo Ngài. Chúa Kitô cách đây 2,017 năm cũng là Chúa Kitô ngày nay mà mỗi Kitô hữu đang đi theo. Ngài đồng hành với họ và cũng đòi hỏi những điều kiện mà Ngài đề ra cho các môn đệ tiên khởi của Ngài. Cuộc sống có cách biệt, hoàn cảnh có xoay chuyển, sinh hoạt có thay đổi, nhưng những điều kiện ấy không hề đổi thay. Tựu trung, người môn đệ ngày nay phải đồng hành với Chúa Kitô để tiếp tục là dấu chỉ, là tín hiệu của Nước Trời cho mọi người.

Ai muốn đi theo Đức Giêsu, phải dứt khoát chọn Người và liên kết với Người. Chỉ có sự cương quyết này và một quyết định như vậy mới giúp ta bước đi với Đức Giêsu và cùng với Người phục vụ việc loan báo Nước Thiên Chúa. Bước theo Đức Giêsu thường xuyên bao hàm những từ bỏ đau đớn.

Mỗi người được nối kết tự nhiên với cha mẹ và gia đình mình. Khi nói những lời cứng rắn với những kẻ muốn đi theo Người, Đức Giêsu không hề chủ trương thiếu kính trọng và yêu thương đối với gia đình mình. Nhưng Người nêu bật rằng việc đi theo Người đòi hỏi một sự đoạn tuyệt; các tương quan sống cho đến nay, ta không thể tiếp tục như cũ được nữa.

Cuộc sống con người đầy dẫy sự lựa chọn. Chọn điều tốt, bỏ điều xấu, chọn điều lành, bỏ điều dữ...với những nguyên lý đối kháng thì ta có thể dễ dàng chọn lựa nhưng với hai việc điều tốt ta phải chọn điều tốt nào? Hai điều xấu ta có quyền chọn điều xấu nào hay không? Theo nguyên tắc luân lý giữa hai điều tốt ta phải chọn điều tốt hơn, giữa hai điều xấu ta không có quyền chọn điều xấu nào....

Với trang Tin mừng hôm nay ta thấy rõ sự đòi hỏi dứt khoát của Tin mừng. Việc thảo hiếu với cha mẹ là một việc làm tốt nhưng so với việc gắn bó với Chúa thì ta phải chọn Chúa. Người môn đệ của Chúa phải là người biết từ bỏ tất cả để duy chỉ hướng về Chúa mà tiến bước.


Huệ Minh