Clock-Time

HÀNH TRÌNH TRỞ NÊN ANH EM CỦA CHÚA - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần XXV Mùa Thường Niên | Lc 8:19-21 | Lm Cao Nhất Huy

Khi chúng ta nói, mọi người đều là con cái Chúa, vì chúng ta gọi Ngài là Cha (Abba), điều đó rất đúng bởi chúng ta là tạo vật của Thiên Chúa, nhưng chưa đủ. Bởi vì, Chúa Giêsu đã nói rõ: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. Nghĩa là, chỉ những người đặt ý muốn của mình vào trong ý muốn của Chúa và làm điều Chúa muốn, thì người đó mới thực sự BẮT ĐẦU bước vào mối liên hệ họ hàng với Ngài. Thế nên, giai đoạn này chỉ là “khởi sự” cho hành trình đến với họ hàng của Chúa. Hành trình đó chưa trọn vẹn, nó mới chỉ là “hạt mầm” của một cây trong “cây phả hệ vĩ đại” của Chúa mà thôi. Tại sao?

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Ba Tuần XXV Mùa Thường Niên
hiệp thông loan báo tin mừng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (8:19-21)

19 Một hôm, mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20 Người ta báo cho Người biết: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy”. 21 Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

SUY NIỆM

HÀNH TRÌNH TRỞ NÊN ANH EM CỦA CHÚA

“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8: 21)

---/---

Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy: “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Cuộc sống của Chúa Giêsu đã đồng nhất ý muốn của Ngài với ý của Chúa Cha. Vì thế, mối tương quan của Chúa Giêsu với Chúa Cha không chỉ dừng lại ở mức độ gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa, mà còn là mối tương quan được thành hình từ ý Cha và ý Con.

Cũng vậy, mối liên hệ sâu xa nhất trong cuộc sống con người, đôi khi không chỉ dừng lại ở mức độ huyết thống, mà còn vươn rộng tới mối liên hệ tâm trí với tâm trí, con tim với con tim. Chẳng hạn, khi hai hoặc nhiều người cùng chung một mục đích, ý tưởng, sở thích thì họ trở nên thân thiết với nhau, đến nỗi có thể cùng nhau kết nghĩa anh em, nên một gia đình. Tuy nhiên, vượt ra khỏi mối liên hệ huyết thống, trí với trí, lòng với lòng, chúng ta còn một mối liên hệ sâu xa hơn nữa, đó là gia đình Thiên Chúa.

Vậy, điều gì làm cho chúng ta thực sự thuộc về gia đình của Thiên Chúa, trong khi chúng ta đã trở thành con cái của Ngài qua Bí Tích Rửa Tội?

Khi chúng ta nói, mọi người đều là con cái Chúa, vì chúng ta gọi Ngài là Cha (Abba), điều đó rất đúng bởi chúng ta là tạo vật của Thiên Chúa, nhưng chưa đủ. Bởi vì, Chúa Giêsu đã nói rõ: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. Nghĩa là, chỉ những người đặt ý muốn của mình vào trong ý muốn của Chúa và làm điều Chúa muốn, thì người đó mới thực sự BẮT ĐẦU bước vào mối liên hệ họ hàng với Ngài. Tuy nhiên, giai đoạn này chỉ là “khởi sự” cho hành trình đến với họ hàng của Chúa. Hành trình đó chưa trọn vẹn, nó mới chỉ là “hạt mầm” của một cây trong “cây phả hệ vĩ đại” của Chúa mà thôi. Tại sao?

Bởi vì, con người chúng ta yếu đuối, hay thay đổi và thiếu kiên nhẫn trong mọi sự. Chẳng hạn, hôm nay, chúng ta có thể nghe lời cha mẹ, nhưng ngày mai thì chưa chắc, thậm chí có thể cãi lại cha mẹ. Đối với Thiên Chúa là Đấng vô hình thì chúng ta càng dễ thiếu kiên nhẫn vì không nhìn thấy Ngài. Hôm nay, ý Chúa hợp với ý mình nên mình vâng lời dễ dàng, nhưng mai kia, cảm thấy ý Chúa khác ý mình thì chúng ta rất khó để theo ý Chúa mà bỏ ý mình. Thật vậy, ý Chúa là yêu thương và tha thứ cho kẻ thù (x. Mt 5: 38-42), nhưng đã bao lần chúng ta thực sự yêu thương và tha thứ cho người nói xấu và hãm hại chúng ta? Ý Chúa là: “Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường” (Mt 11: 29a), nhưng được bao lần trong đời chúng ta thực sự khiêm nhường? Xét lại trong mười điều răn, chúng ta giữ trọn vẹn được mấy điều?

Thế nên mới nói, chúng ta mới chỉ ở trong giai đoạn “bắt đầu” cho cuộc hành trình trở thành anh em họ hàng của Chúa mà thôi. Muốn thực sự trở nên anh em họ hàng của Chúa thì chúng ta phải quyết tâm và kiên trì: “Nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” suốt cuộc đời.

Lạy Chúa, xin ban thêm lòng kiên trì cho chúng con, để chúng con lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày, ngõ hầu chúng con thực sự trở thành gia đình của Chúa. Amen.

Cao Nhất Huy