Clock-Time

HÃY SẴN SÀNG - Thứ Tư Tuần XXIX Mùa Thường Niên (Lc 12: 39-48) - Lm Cao Nhất Huy

Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa đã cảnh báo con người nhiều lần, nhưng họ đã làm ngơ. Câu chuyện của Noel là tiêu biểu. Từ rất lâu, Thiên Chúa đã cảnh báo qua nhiều cách nhưng dân chúng lại chẳng thèm để ý, chỉ có gia đình ông Nô-ê chịu lắng nghe và được cứu thoát (x. 2Pr 2: 5). Về sự kiện này, Chúa Giêsu cũng nói: “Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy” (Mt 24: 37-39).

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ TƯ TUẦN XXIX MÙA THƯỜNG NIÊN

NGÀY 19/10/2022

Ca nhập lễ: Tv 16: 6.8

Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con, xin lắng tai và nghe tiếng con cầu. Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài, xin thương che chở.

Bài đọc 1: Ep 3: 2-12

Mầu nhiệm Đức Ki-tô nay đã được mặc khải ; các dân ngoại được cùng thừa kế điều Thiên Chúa hứa.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

Thưa anh em, hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em. Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Ki-tô như tôi vừa trình bày vắn tắt trên đây. Anh em đọc thì có thể thấy rõ tôi am hiểu mầu nhiệm Đức Ki-tô thế nào. Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các thánh Tông Đồ và ngôn sứ của Người. Mầu nhiệm đó là: trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Tôi đã trở nên người phục vụ Tin Mừng đó, nhờ ân sủng đặc biệt Thiên Chúa ban cho tôi, khi Người thi thố quyền năng của Người. Tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh, thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại Tin Mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Ki-tô, và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa là Đấng tạo thành vạn vật, để giờ đây, nhờ Hội Thánh, mọi quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã hành động như thế theo quyết định Người đã có từ muôn thuở và đã thực hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta. Trong Đức Ki-tô và nhờ tin vào Người, chúng ta được mạnh dạn và tin tưởng đến gần Thiên Chúa.

Đáp ca: Is 12: 2-3.4bcd.5-6 (Đ. c.3)

Đ. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.

Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không còn sợ hãi, bởi vì Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.

Đ. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.

Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân, và nhắc nhở: danh Người siêu việt.

Đ. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.

Đàn ca lên mừng Chúa, vì Chúa đã thực hiện bao kỳ công ; điều đó, phải cho cả địa cầu được biết. Dân Xi-on, hãy mừng rỡ reo hò, vì giữa ngươi, Đức Thánh của Ít-ra-en quả thật là vĩ đại!

Đ. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.

Tung hô Tin Mừng: x. Mt 24: 42a.44

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. Ha-lê-lui-a.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (12: 39-48)

39 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu.40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: "Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?”.42 Chúa đáp: "Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc?43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta.44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: "Chủ ta còn lâu mới về", và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa,46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.47 "Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều.48 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn”.

SUY NIỆM

HÃY SẴN SÀNG

"Chủ ta còn lâu mới về"

---/---

Tỉnh thức để đợi chờ Chúa đến là lời mời gọi liên lỉ của Chúa Giêsu trong cuộc đời Ngài. Bởi vì, không ai biết chính xác ngày Chúa đến. Chính Chúa Giêsu cũng đã nói: Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả người Con cũng không; chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi (Mt 24: 36). Vì thế, Chúa Giêsu đã khuyến cáo: “Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

Một câu quan trọng mà Thánh Phêrô đã hỏi Chúa Giêsu: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?. Qua câu trả lời của Chúa, thì lời cảnh báo này dành cho tất cả mọi người, cho cả người tin lẫn không tin, từ người lãnh đạo đến mọi thành phần dân chúng.

Đối với những người không tin, là những người chưa sẵn sàng cho Ngày Chúa đến, thì việc Chúa đến sẽ như kẻ trộm. Nhưng đối với những người tin thì thế nào? Người tin Chúa là những người tin vào lời cảnh báo của Chúa Giêsu, và sẵn sàng cho Ngày Chúa đến vào lúc không ngờ.

Hai nhóm người này được Chúa Giêsu so sánh: “Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại” (Mt 24: 40-41). Khi thế gian đến ngày cuối cùng, thì những người sẵn sàng sẽ được “đem đi”, nghĩa là được cứu độ. Còn những người khác bị “để lại”, không được cứu thoát vì đã “không làm theo ý chủ. Trong số những người này không chỉ là những người không biết Chúa, mà còn là những người biết Chúa nhưng đã làm ngơ và không nghe lời cảnh báo của Chúa để tỉnh thức và sẵn sàng.

Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa đã cảnh báo con người nhiều lần, nhưng họ đã làm ngơ. Câu chuyện của Noel là tiêu biểu. Từ rất lâu, Thiên Chúa đã cảnh báo qua nhiều cách nhưng dân chúng lại chẳng thèm để ý, chỉ có gia đình ông Nô-ê chịu lắng nghe và được cứu thoát (x. 2Pr 2: 5). Về sự kiện này, Chúa Giêsu cũng nói: “Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy” (Mt 24: 37-39).

Vậy, chúng ta học được gì từ những điều này?

Nếu chúng ta để cho những lo toan của thế gian, ngay cả những sinh hoạt thường ngày chiếm chỗ ưu tiên là ở “bên chân Chúa” như Ngài đã nói với Matta, thì chúng ta cần phải suy nghĩ nghiêm túc hơn (x. Rm 14: 17). Đó cũng là cách sống theo kiểu “chủ ta còn lâu mới về”, và khi chủ về bất ngờ như kẻ trộm, thì lúc đó ta chợt giật mình vì chưa sẵn sàng.

Vậy, chúng ta phải tỉnh thức để sẵn sàng đón Chúa đến như thế nào?

  • - Tỉnh thức là luôn cảnh giác trước lời nói, việc làm của mình, xem có sai luật Chúa không?
  • - Tỉnh thức về những suy nghĩ, hiểu biết của mình, xem có ngược với luật Hội Thánh không?
  • - Tỉnh thức về những hành động và lời nói của mình, xem có hạ thấp phẩm giá người khác không?
  • - Tỉnh thức về những ham mê thói đời, xem có vì nó mà quên việc sẵn sàng chờ đón Chúa không?

Tất cả những cái đó, mỗi thứ một chút sẽ làm cho chúng ta không sẵn sàng để đón Chúa đến. Đồng hồ có nhiều bánh răng, cái lớn cái nhỏ; cái lắc nhanh, cái lắc chậm. Nếu mỗi bộ phận của nó bị lỗi, dù chỉ một chút, hoặc chậm hơn, hoặc nhanh hơn thì sẽ làm đồng hồ bị hỏng. Đời sống tâm linh của chúng ta cũng thế.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết luôn tỉnh thức, để chúng con sẵn sàng chờ đón Chúa đến bất cứ lúc nào. Xin cho chúng con biết cảnh tỉnh từ lời ăn tiếng nói cho đến cử chỉ hành động, tất cả đều làm vì sáng danh Chúa mà thôi. Amen.
 

Cao Nhất Huy