Clock-Time

Hãy sống liên đới và thương xót - Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên A

Tin Mừng Lc 7: 11-17: Thánh sử Luca hôm nay thuật lại phép lạ Đức Giêsu làm cho con trai bà goá thành Naim sống lại. Với phép lạ này, chúng ta thấy được Đức Giêsu mặc khải về quyền năng của Ngài trong tư cách là Con Thiên Chúa...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN A

HÃY SỐNG LIÊN ĐỚI VÀ THƯƠNG XÓT
 

Tin Mừng Lc 7: 11-17

Thánh sử Luca hôm nay thuật lại phép lạ Đức Giêsu làm cho con trai bà goá thành Naim sống lại. Với phép lạ này, chúng ta thấy được Đức Giêsu mặc khải về quyền năng của Ngài trong tư cách là Con Thiên Chúa. Mặt khác, Ngài cũng mặc khải về lòng thương xót của Thiên Chúa cho mọi người, nhất là những người đau khổ. Lòng thương xót ấy được nhận thấy rất rõ khi Đức Giêsu gặp đám tang con trai bà góa nghèo. Ngài không chờ họ phải xin, mà là tự động đến để an ủi người mẹ đau khổ: “Đừng khóc nữa”, rồi Ngài đến gần người chết và truyền: “Hỡi anh thanh niên! Hãy chỗi dậy”, anh liền ngồi lên và bắt đầu nói cách bình thường. 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta:

Hãy vững tin vào Thiên Chúa, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Hãy học nơi Đức Giêsu bài học về lòng thương xót, để sẵn sàng ra tay cứu giúp người khác. Không bao giờ được phép vô cảm và vô tình trước nỗi khốn cùng của anh chị em. 

Sự nhạy bén với nhu cầu của người khác phải là tinh thần sống động nơi tâm hồn chúng ta. 

Lạy Chúa Giêsu, trước những đau khổ và nước mắt của bà goá mất con, Chúa đã làm cho con bà được sống lại. Xin cho chúng con được trở nên chứng nhân tình yêu Chúa trước những đau khổ thể xác và tinh thần của anh chị em chúng con. Amen.


Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP.