Clock-Time

Hiệp Nhất Chứ Đừng Chia Rẽ - Suy Niệm Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay A

Tin Mừng Ga 7: 40-53:   Tin Mừng Gioan hôm nay cho thấy vì Chúa Giêsu mà dân chúng chia rẽ nhau, nhóm Pharisiêu cũng bất đồng quan điểm với nhau. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY  A


HIỆP NHẤT CHỨ ĐỪNG CHIA RẼ


Tin Mừng Ga 7: 40-53
 
   Tin Mừng Gioan hôm nay cho thấy vì Chúa Giêsu mà dân chúng chia rẽ nhau, nhóm Pharisiêu cũng bất đồng quan điểm với nhau. Một số người thì tin vào Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, một số khác thì không tin vì họ chỉ căn cứ vào nguồn gốc của Người là con bác thợ mộc Giuse và bà Maria.

Ta thấy Thiên Chúa đã bị hiểu lầm trước sự tự do của con người. Biết được Ngài, đón nhận Ngài là hai vấn đề khó khăn. Chúa Giêsu là Đá Tảng, Người cũng có thể là đá vấp ngã nữa. Cái đó tùy ở mỗi người, tùy thái độ chúng ta trước Thiên Chúa.

          Chúa Giêsu khác với các ngôn sứ khác rao giảng nhân danh Thiên Chúa; phần Ngài, Ngài rao giảng nhân danh chính Ngài, vì Ngài là Ngôi Lời Thiên Chúa. Không lạ gì nghe Chúa Giêsu rao giảng. Ta nhận ra một điều lạ lùng là chỉ những tâm hồn đơn sơ, rộng mở mới nhạy bén, nhanh nhẹn đón nhận Lời Chúa và đưa Lời Hằng Sống ấy vào trong cuộc đời mình.

Dẫu rằng có một số người đã quyết tâm giết Chúa Giêsu, nhưng không ai dám tra tay bắt Ngài. Cả các vệ binh đã được lệnh vào đền thờ bắt Chúa, nhưng họ trở về tay không, vị thượng tế và các người Pharisêu hỏi họ: Sao không điệu hắn về đây? Họ đã thưa lại: Xưa nay chưa hể có ai nói năng như người ấy. Các thày Pharisêu xỉ vả họ, cả các anh cũng bị hắn mê hoặc rồi. Có ai trong các vị lãnh đạo và trong các Pharisêu tin đâu, bọn dân đen thì nói làm gì, chúng có biết gì luật thánh đâu. Ông Nicôđêmô tuy cũng thuộc phái Pharisêu, muốn bênh đỡ Chúa Giêsu, nhưng ông bị chụp mũ Galilê, nghĩa là bọn phản loạn gây rối.

Thật vậy, trong Tin Mừng Luca, có lần Chúa Giêsu đã khẳng định với các môn đệ của Người: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai, con trai chống lại cha. Mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng”. (Lc 12, 51 -53)

Trong cuộc sống thường ngày, nhiều lúc người Kitô hữu chúng ta cũng rơi vào tình trạng như những người Do Thái, vì Chúa Giêsu mà họ gây ra chia rẽ. Một bên là những người đứng về phía Chúa Giêsu và sống theo tinh thần Tin Mừng. Còn một bên là những người đứng về phía thế gian và sống theo thói đời. Người đứng về phía Chúa Giêsu và sống theo tinh thần Tin Mừng thường hay chịu thiệt thòi, thậm chí chịu đau khổ vì bị thế gian chê cười, chống đối, cô lập và làm tổn thương.

Ngày nay  thế gian cũng bảo chúng ta bị mê hoặc và chụp cho ta đủ mọi thứ mũ: mũ mê tín, mũ phản động, mũ điên rồ, mũ bịp bợp. Nhưng chúng ta hãy vững tin vào tình yêu Chúa. Chúa muốn chia sẻ cho ta những vinh dự mà Chúa đã phải trả giá bằng đòn vọt, bằng mũ gai, bằng khổ giá. Vì Chúa đã mời gọi ta: Ai muốn làm môn đệ tôi thì phải quên mình, vác lấy khổ giá hằng ngày của mình mà theo tôi.

Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta cùng nhìn lại xem mình đang đứng về phía Thiên Chúa hay thế gian, đang sống theo tinh thần Tin Mừng hay theo thói đời. Nếu tôi thuộc về phía Thiên Chúa và sống theo tinh thần Tin Mừng, tôi đang đi đúng đường về cõi phúc đời đời trên quê Trời. Còn ngược lại, nếu tôi thuộc về phía thế gian và sống theo thói đời, hẳn là tôi đang đi trên con đường dẫn về cõi chết và đau khổ đời đời.

          Suốt dọc dài của lịch sử Giáo Hội, Chúa Giêsu vẫn luôn là nguyên cớ cho sự chia rẽ giữa người tin và kẻ chối từ Người, giữa những môn đệ chọn sống theo Người và những người chọn sống theo thế gian; thậm chí sự chia rẽ còn tồn tại giữa các kitô hữu. Chọn tin theo Chúa Kitô đòi hỏi sự dấn thân của cả con người. Nếu có sự chia rẽ là vì chúng ta chưa để cho Người hướng dẫn và làm chủ cuộc đời ta.

Vì thế, có thể nói, nếu tất cả chúng ta cùng hiệp nhất trong đức tin vào Đức Kitô thì sẽ không còn chia rẽ. Sự hiệp nhất này chỉ có thể xảy ra, nếu chính mỗi người chúng ta biết củng cố đời sống đức tin và dẹp bỏ những mầm mống chia rẽ trong chính lòng mình, trong gia đình và cộng đoàn của mình. Ước chi khát vọng sống hiệp nhất yêu thương được cụ thể trong đời sống tôi từ hôm nay, từ những ngày của mùa chay thánh này.
  


Huệ Minh