Clock-Time

Hướng Đến Ngày Cánh Chung - Suy Niệm Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên B

Tin Mừng Mt 13: 47-53: Hôm nay Chúa nhắc nhở cho chúng ta biết hình ảnh trong ngày phán xét, như người chài lưới chài được mọi thứ cá được đưa về phân loại. Ngày tận thế cũng vậy, Thiên Chúa sẽ sai Thiên Thần đến và phân loại kẻ tốt và kẻ xấu.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 02/08/2018

HƯỚNG ĐẾN NGÀY CÁNH CHUNG

 


Tin Mừng Mátthêu (Mt 13: 47-53)


     Nhiều người thường thắc mắc, tại sao có trường hợp người tốt thì gặp tai ương khốn khó, còn người xấu lại được may mắn suôn sẻ? Dưới cái nhìn thế gian ta dễ bị cám dỗ tin rằng cuộc sống thật bất công.

     Và rồi với trang Tin Mừng hôm nay mở ra cho ta một chân lý hoàn toàn khác. Cuộc sống không bất công. Đến ngày tận thế Nước trời sẽ như chiếc lưới gom cả người tốt lẫn người xấu. Lúc đó các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính. Chân lý này không phải để ta cố gắng sống thật công chính và chờ đến ngày phán xét để thấy người xấu phải xa hỏa ngục, nhưng mời gọi ta sống công chính cậy trông vào lòng thương xót của Chúa, vì ta còn cơ hội để bỏ đường tội lỗi và sống công chính. Bởi Chúa Giêsu là vị thẩm phán nhẫn nại vẫn cho ta cơ hội để nên công chính hơn.

     Mầu Nhiệm  Nước Trời là một điều thật khó hiểu cho người nghe Lời Chúa, ở đó diễn tả một mô mẫu của vương quốc hạnh phúc mà thực tại trần thế không có được, là điều mà trong suy tư tự nhiên của con người khó chạm đến cách thấu đáo. Chính vì thế, khi Đức Giê-su nói về Nước Trời Ngài luôn dùng dụ ngôn để diễn tả, cho người nghe có thể thấu cảm về một thực tại họ không nhìn thấy và rất khó để suy tưởng.

    Qua trang Tin mừng hôm nay, thánh sử Mátthêu ghi lại dụ ngôn chiếc lưới, dụ ngôn cuối cùng mà Đức Giêsu đã dùng dể diễn tả mầu nhiệm Nước Trời. Hôm nay Chúa nhắc nhở cho chúng ta biết hình ảnh trong ngày phán xét, như người chài lưới chài được mọi thứ cá được đưa về phân loại. Ngày tận thế cũng vậy, Thiên Chúa sẽ sai Thiên Thần đến và phân loại kẻ tốt và kẻ xấu. Trong Tin Mừng Chúa Giêsu đã có khá nhiều bài về nói ngày phán xét chung, cũng như hình ảnh về Thiên đàng và Hỏa ngục.

    Vương Quốc ấy sẽ đến vào thời sau hết, ngày mà tất cả mọi sự sống điều quy hồi về Thiên Chúa. Ngày mà Đấng Tạo hóa phán xét mọi thụ tạo một cách công thẳng theo “tội – phúc” mà họ đã sống trên trần thế. Ngày đó, con người không thể lẫn tránh, nhưng phải đối mặt với Đấng Toàn Năng như “Cuộc phán xét chung” (x. Mt 25, 31-46) mà thánh Mátthêu diễn tả. Người tốt lành thánh đức thì được vui hưởng niềm hạnh phúc trường cửu, còn kẻ gian ác phải chịu hình phạt muôn đời. Dụ ngôn là một lời tiên báo cho tương lai của mỗi chúng ta, những con người vốn hư nát và phải chết.

·         Như người mục tử sẽ phân thành hai nhóm chiên và dê. (Mt 25,31-46)

·         Như người thợ gặt trước khi thu hoạch lúa sẽ sai thợ cắt cỏ lùng trước. (Mt 13,4-3)

·         Như dụ ngôn người nghèo khổ và anh chàng phú hộ. (Lc 16,19-31)

·         Như người đầy tớ vô dụng, sẽ bị quăng vào chốn tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. (Mt 25,30)

    Ta thấy còn rất nhiều hình ảnh về Nước Trời nơi những linh hồn thánh thiện được thưởng công, cũng như hỏa ngục nơi giam cầm những linh hồn đã mất ơn nghĩa với Chúa.

   Khi nghe bài Tin Mừng hôm nay. Chúng ta có suy nghĩ gì về những điều Chúa đã nói. Cuộc sống thường ngày của chúng ta đã học tập được những gì về những Lời Chúa đã dạy và thực hành được những gì trong việc sống đạo.

    Đến ngày tận thế, Thiên Chúa sẽ như người đánh cá. Người sẽ làm một cuộc thanh lọc cách vĩnh viễn. Khi ngày đó chưa đến, thời hiện tại là thời gian Chúa Giêsu tỏ lòng kiên nhẫn Ngài như một vị thẩm phán nhẫn nại. Quả vậy, Chúa Giêsu là vị thẩm phán tối cao đã đến thế gian, nhưng không phải để lên án thế gian mà để tỏ cho con người thấy tình yêu và lòng nhân từ của Thiên Chúa "Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ" (Ga 3,17).

    Chúa Giêsu thực là vị thẩm phán có toàn quyền trong việc xét xử thế gian. Người đã tỏ cho các tông đồ "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất" (Mt 28,18). Sự nhẫn nại của Chúa Giêsu tỉ lệ với tình yêu và lòng nhân từ của Ngài.

     Điều này được minh chứng bằng cái chết đau thương trên thập giá. Một Thiên Chúa toàn năng, toàn quyền trên muôn loài muôn vật nhưng vì quá yêu thế gian, yêu thương loài người tội lỗi, nên Ngài đã gánh lấy cái chết đau thương để chuộc tội cho con người. Ngài mời gọi con người tin vào Ngài và từ bỏ đường tội lỗi quay về nẻo chính đàng ngay mà lãnh nhận ơn cứu độ. Ước mong mỗi người chúng ta thêm lòng tin yêu, tận dụng những ngày tháng nhẫn nại của Chúa để sống đẹp ý Ngài. Từ đó, trong ngày phán, ta xét ta được đứng trong hàng ngũ những người công chính.

    Ta nên lưu ý đến một chi tiết khá thú vị. Đó là lời kết thúc các dụ ngôn về Nước Trời. “Anh em có hiểu tất cả những điều đó không?”, tức là hiểu về mầu nhiệm Nước trời, hiểu về sứ mạng công bố Nước Trời cho thiên hạ, nhiệm vụ mà mỗi người môn đệ phải thi hành trong sứ mạng của mình. Sứ mạng ngôn sứ mà mỗi chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép rửa. Các môn đệ sau bao ngày tháng theo Chúa Giê-su đã trả lời, “Thưa hiểu” và các ông đã sống chứng tá cách hào hùng bởi lời thưa đáp ấy.

    Còn chúng ta, những ki-tô hữu, bao ngày tháng học hỏi Kinh Thánh, học giáo lý và sống mầu nhiệm đức tin, chúng ta có thực sự hiểu về mầu nhiệm Nước Trời chưa? Hay chúng ta, miệng thì thưa “Hiểu” nhưng hành động thì trái chiều với tinh thần đức tin, giữ đạo thì hời hợt, sống tinh thần bác ái thì miễn cưỡng, thực thi lòng xót thương thì gượng gạo khó khăn…

    Sự hiện của Chúa Giêsu trong cuộc sống mỗi người chúng ta, chính là Thiên Đàng mà chúng ta đang mong ước được vui hưởng.

    Những người đã học hiểu về mầu nhiệm Nước Trời, họ sẽ nên những người môn đệ đích thực. “bất kỳ kinh sư nào đã học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ”. Những ai đã được học hỏi về Nước Chúa, thì họ sẽ nên những thầy dạy cho người khác, kho tàng mà họ có không chỉ là những điều luật của Cựu ước (Thập giới) nhưng có cả tinh thần mới của Tân Ước.

    Có kho tàng ấy, người thầy dạy không còn chất lên vai người khác những gánh nặng của lề luật, nhưng cùng với người khác sống tinh thần của luật, đó là thực thi lòng thương xót của Thiên Chúa, điều mà chính Ngôi Hai Thiên Chúa đã nêu gương.

   Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta hạnh phúc được gọi là người con của Chúa. Mỗi người chúng ta trong niềm tin tưởng vào sự quan phòng yêu thương của Chúa. Chúng ta hãy mau mắn đáp trả Lời Chúa đang kêu mời chúng ta tiếp bước hành trình truyền giáo, đem Chúa đến cho mọi người chung quanh chúng ta. Để mỗi người, cùng tất cả anh chị em sẽ được các Thiên Thần sẽ chọn lựa đem về hưởng hạnh phúc đời.


Huệ Minh