Clock-Time

Khiên Tốn Để Đón Nhận Mặc Khải - Thứ Tư Tuần XV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 11: 25-27 Thái độ kiêu ngạo là điều rất nguy hiểm, nó có nguy cơ cản trở ơn cứu độ. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XV THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 18/07/2018

KHIÊM TỐN ĐỂ ĐÓN NHẬN TIN MỪNG


 

Tin Mừng Mátthêu ( Mt 11: 25-27)

Thái độ kiêu ngạo là điều rất nguy hiểm, nó có nguy cơ cản trở ơn cứu độ. 

Người kiêu ngạo là người dễ trở nên chai lỳ, cứng cỏi và phủ nhận những chân lý đến từ Thiên Chúa hay phẩm chất tốt của anh chị em mình. Vì thế, mãi mãi họ là những người cố thủ, ích kỷ….

Hôm nay, Đức Giêsu đã tạ ơn Chúa Cha vì Người không cho những người thông thái và khôn ngoan biết mầu nhiệm Nước Trời , nhưng lại mặc khải Nước Trời cho những kẻ bé mọn. 

Trong thực tế chúng ta vẫn thấy có nhiều người rất bình dân, học hành chẳng tới đâu, họ là những người khiêm tốn, nên đời sống đức tin của họ sâu xa và sống động! Ngược lại, những người tài giỏi, uyên thâm thì đức tin lại leo lét. Tại sao vậy? Thưa vì đức tin là một quà tặng của Thiên Chúa trao ban cho những ai biết khiêm tốn đón nhận chứ không phải là kết quả của cuộc sưu tầm trí thức nơi con người. 

Ơn cứu độ sẽ được dành cho những ai khiêm tốn và cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa chứ không đến được với những người kiêu căng, ngạo nghễ và cậy dựa thuần túy vào khoa học. Hạng người này, Thiên Chúa sẽ loại trừ, hay nói đúng hơn vì họ không chịu đón nhận tình thương và mạc khải của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con đức tin. Xin Chúa cho chúng con được trở nên đơn sơ để đức tin nơi chúng con ngày càng được lớn lên trong ân sủng của Chúa. Amen. 


Jos. Vinc. Ngọc Biển