Clock-Time

Kiện Toàn Lề Luật: “Thờ Phượng Và Yêu Thương” - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần III Mùa Chay | Mt 5:17-19 | Lm Cao Nhất Huy

Là người Kitô hữu, chúng ta hãy sống và giữ luật như “cơn khát” của Chúa Giêsu trên thập giá. Đó là thờ phượng Thiên Chúa, yêu thương mọi người và tha thứ cho nhau làm mục tiêu cho hành trình đời người. Đi lễ mỗi ngày, giữ ngày Chúa nhật, nhưng vẫn làm việc xấu, vẫn ghen ghét, thù hằn thì vẫn chưa phải là giữ đạo trọn vẹn; giữ chay kiêng thịt nhưng trong tâm trạng cố gắng cho qua ngày

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ tư TUẦN III MÙA CHAY
Hiệp thông loan báo Tin Mừng

Kiện Toàn Lề Luật: “Thờ Phượng Và Yêu Thương” - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần III Mùa Chay | Mt 5:17-19 | Lm Cao Nhất Huy | hiệp thông Loan bao Tin mừng

Ca nhập lễ: Tv 118: 133

Lạy Chúa, theo lời hứa của Ngài, xin cho con vững bước, chớ để sự gian tà chế ngự được con.

Bài đọc 1: Đnl 4: 1.5-9

Anh em phải giữ những thánh chỉ và đem ra thực hành.

Bài trích sách Đệ nhị luật.

Ông Mô-sê nói với dân rằng: “Giờ đây, hỡi Ít-ra-en, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, ban cho anh em. Hãy xem: tôi đã dạy cho anh em những thánh chỉ và quyết định như Đức Chúa, Thiên Chúa của tôi, đã truyền cho tôi, để anh em đem ra thực hành trong miền đất mà anh em sắp vào chiếm hữu. Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả những thánh chỉ đó, họ sẽ nói: ‘Chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân khôn ngoan và thông minh!’ Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người? Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh, như tất cả Lề Luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em?

 “Nhưng anh em hãy ý tứ và cẩn thận giữ mình đừng quên những điều mắt anh em đã thấy, và suốt đời, đừng để cho những điều ấy ra khỏi lòng anh em; trái lại, anh em hãy dạy cho con cháu anh em biết”.

Đáp ca: Tv 147: 12-13.15-16.19-20 (Đ. c.12a)

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa!

Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! Này Xi-on, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi! Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc, con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân.

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa!

Người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán ra, hoả tốc chạy đi. Tuyết tựa lông chiên, Chúa trải dài, sương giá như tro, Người rải rắc.

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa!

Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp, chiếu chỉ luật điều cho Ít-ra-en. Chúa không đối xử với dân nào như vậy, không cho họ biết những điều luật của Người.

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa!

Tung hô Tin Mừng: x. Ga 6: 63c.68c

Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.

Tin Mừng: Mt 5: 17-19

Ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là kẻ lớn.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời”.

Ca hiệp lễ: Tv 15: 11

Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề.

SUY NIỆM

KIỆN TOÀN LỀ LUẬT: “THỜ PHƯỢNG VÀ YÊU THƯƠNG”

“Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”

---/---

Đối với người Do thái thời Chúa Giêsu, đặc biệt là các Kinh sư và Pharisêu, thì việc tìm kiếm Chúa chính là giữ trọn tất cả lề luật, với mọi hạng mục của nó. Họ coi đó là những vấn đề sống chết để thờ phượng Chúa. Khi Chúa Giêsu đến trong tư cách là chủ của lề luật, là chính luật, Ngài khẳng định rõ rằng: “Trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi”. Thế nhưng, trong hành trình rao giảng, Ngài lại là người nhiều lần vi phạm luật ngày Sabat, và thậm chí nhiều lần lên án chúng. Và Ngài khẳng định:  “Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”. Vậy lề luật Chúa muốn nói ở đây là gì?

Các người Kinh sư và Pharisêu đã đảo lộn trật tự của việc giữ luật. Họ đi từ việc giữ luật chặt chẽ để tìm kiếm ý Chúa. Thế nên, động cơ và thôi thúc của họ là luật. Mục tiêu và ước vọng của họ là thoả mãn các đòi hỏi của luật. Nếu như thế, thì họ đã chu toàn luật rồi và không cần tiến xa hơn nữa. Ngược lại, Chúa Giêsu đưa ra một nguyên tắc chính yếu cho việc giữ luật, đó là: Trong mọi sự, phải tìm kiếm ý Chúa trước và phải dâng hiến cả đời mình để tuân thủ luật của Ngài. Như vậy, ý Chúa là gì, và luật của Ngài là gì?

Nhìn vào Mười Điều Răn, là cốt tuỷ và là nền tảng cho toàn bộ lề luật, chúng ta sẽ thấy tất cả ý nghĩa được tóm lại trong một lời duy nhất: “Trước kính mến một Đức Chúa Trời, sau lại yêu người như mình ta vậy”. Đó chính là ý Chúa và luật của Ngài! Điều đó cho thấy rằng, không có sự “thờ phượng, kính mến Chúa và yêu người như chính mình” làm căn bản thì không thể có Luật. Vì thế, mục tiêu mà người Kitô hữu hướng tới trong việc giữ luật là thờ phượng Thiên Chúa, là yêu thương và biết ơn chứ không dừng lại ở luật.

Vậy, nếu mục tiêu hướng tới là “thờ phượng và yêu thương”, thì người Kitô hữu sẽ không dừng lại ở mức độ thoả mãn những đòi hỏi của luật như những người Kinh sư và Pharisêu. Nhưng họ vươn lên tới thập giá trong cơn “khát” của Chúa Giêsu: “Ta khát” (Ga 19: 28). Đây là cơn khát được vâng lời Cha trọn vẹn: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mc 15: 34); cơn khát được yêu mến, được chết vì tình yêu dành cho con người: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23: 34). Cơn khát này làm cho lề luật trở nên trọn vẹn: “Trước kính mến một Đức Chúa Trời, sau lại yêu người như mình ta vậy”.

Là người Kitô hữu, chúng ta hãy sống và giữ luật như “cơn khát” của Chúa Giêsu trên thập giá. Đó là thờ phượng Thiên Chúa, yêu thương mọi người và tha thứ cho nhau làm mục tiêu cho hành trình đời người. Đi lễ mỗi ngày, giữ ngày Chúa nhật, nhưng vẫn làm việc xấu, vẫn ghen ghét, thù hằn thì vẫn chưa phải là giữ đạo trọn vẹn; giữ chay kiêng thịt nhưng trong tâm trạng cố gắng cho qua ngày: “Nếu hôm nay không phải ngày giữ chay thì mày chết với bà”, đó cũng không phải là giữ luật Chúa trọn vẹn. Luật Chúa không phải đóng khung giới hạn trong một ngày hay hai ngày, rồi sau đó thì cứ thoải mái, nhưng luật Chúa phải giữ trọn cả đời sống. Còn thở là còn phải giữ luật Chúa!

Xin Mẹ Maria chuyển cầu và nâng đỡ chúng con trên hành trình đời người. Để nhờ đó, chúng con biết đặt mục tiêu và ước vọng cuộc đời là tìm kiếm và thờ phượng Chúa, qua việc yêu mến và tha thứ cho anh chị em của mình. Amen.

Cao Nhất Huy