Clock-Time

Kiên Trì Cầu Nguyện - Thứ Năm Tuần I Mùa Chay A

Tin mừng Mt 7:7-12   Chúa Giêsu khẳng định: xin sẽ được cho, tìm thì sẽ thấy, gõ sẽ được mở. Thiên Chúa luôn luôn đáp trả mong đợi của con người, nhưng không nhất thiết Ngài phải cho con người đúng điều nó muốn, vào đúng lúc và theo đúng cách con người muốn.

SUY NIỆM TIN MỪNG 

THỨ NĂM TUẦN I MÙA CHAY NĂM A

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆNMt 7:7-12

   Tình thương của Thiên Chúa, tình thương đó được thể hiện như một tấm lòng của người cha độ lượng luôn lắng nghe và đáp ứng những nhu cầu chính đáng của con cái mình. Chúng ta cần có một niềm tin kiên vững vào tình thương của Thiên Chúa, tin rằng Người luôn nhận lời chúng ta kêu cầu. Trọng tâm Lời Chúa hôm nay chúng ta suy niệm có hai ý.

            Lời Chúa Giêsu hứa với chúng ta: "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho" (Mt 7, 7). Chúa Giêsu dạy chúng ta phải kiên trì trong cầu nguyện, và khi cầu nguyện hãy đặt trót niềm tín thác vào tình thương của Thiên Chúa, và cầu xin với lòng thành trong thánh ý Chúa, để làm sáng danh Chúa và đem lại ơn ích thiêng liêng cho ta, chứ không phải theo ý con người của ta.

            Như mẫu gương của hoàng hậu Ette trong bài Cựu ước (Et 4, 17 - 17t), trích lời cầu nguyện của bà. Hoàn cảnh lúc đó, dân Do thái đang sống trong kiếp lưu đầy bên Babylon. Tướng Aman không thương dân Do Thái nên xúi giục Vua Babylon ra chiếu chỉ tàn sát người Do-thái trong khắp đế quốc. Khi đó người ta nghĩ không ai ngoài Hoàng hậu Ette bà có thể cứu họ, Ette là người Do-thái nhưng được làm hoàng hậu trong cung điện.

            Tuy là hoàng hậu nhưng bà thấy công việc của đất nước quá khó khăn vượt sức của bà, bà đã khắc khoải âu lo đến chết được nên bà liền đến nương ẩn bên Chúa (Et 4, 17k) kêu xin Người cứu giúp. Bà cầu nguyện ngày đêm cùng Thiên Chúa: "Lạy Chúa, con chẳng còn ai cứu giúp ngoại trừ Ngài" (Et 4, 17l). Lời cầu xin của bà đã được Thiên Chúa nhận lời, dẫu giữa ngàn gian nan đau khổ, Thiên Chúa luôn ở bên để phù trợ "Lạy Chúa, ngày chúng con gặp gian truân cùng khốn, xin nhớ đến chúng con mà chứng tỏ quyền năng của Ngài" (Et 4, 17k).

            Những lời cầu xin của hoàng hậu Ette, đã tin vào quyền năng của Chúa, chính trong sự kiên trì trong cầu xin đã giúp cho hoàng hậu kiên vững trong đức tin, nhất là khi chúng ta gặp thử thách, gian truân chúng ta cầu xin Chúa với tất cả lòng thành, và tin tưởng phó thác trọn vẹn nơi Chúa, Người không để cho ai cầu xin Ngài phải về không bao giờ. Thiên Chúa nhân lành Người không ban điều gì có hại cho ai, điển hình như phần Lời Chúa trong bài đọc Cựu ước này.

            Chính nhờ hoàng hậu Ette bà đã có tấm lòng vững tin vào Chúa, trong đời sống bà đã kiên trì cầu nguyện ngày đêm xin Chúa cứu người Do - thái và Thiên Chúa đã nhậm lời, kết quả là tình thế đảo ngược lại hoàn toàn, vua đã rút lại chiếu chỉ, dân Do Thái không bị tàn sát, ngược lại tướng Aman người muốn hại dân Do -thái thì lại bị giết trên chính cột hành hình mà chính ông dựng nên để giết người Do Thái, thật đúng như Lời Chúa trong thư Thánh Phalô: "Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát" (Gl 6, 8).

            Thiên Chúa là tình yêu, Người luôn thương yêu tất cả mọi người, Người cho mưa rơi xuống trên người hạnh phúc cũng như người bất hạnh. Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người không loại trừ ai, nên Người dạy chúng ta hãy theo gương của Ngài mà sống đức bái ái yêu thương với anh chị em mình, và cầu mong điều tốt lành cho nhau. Giới luật yêu thương mà Chúa Giêsu dạy chúng ta đòi hỏi sự công bằng là trên hết, vì khi ta đối xử với tha nhân thế nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đối xử lại với ta như vậy "Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em và còn hơn nữa" (Mc 4, 21).

            Chúa Giêsu khẳng định: xin sẽ được cho, tìm thì sẽ thấy, gõ sẽ được mở. Thiên Chúa luôn luôn đáp trả mong đợi của con người, nhưng không nhất thiết Ngài phải cho con người đúng điều nó muốn, vào đúng lúc và theo đúng cách con người muốn. Con người phải tập đào sâu và thanh luyện ao ước của mình, tập uốn ý mình theo ý của Thiên Chúa. Rồi cuối cùng, con người cũng thấy mình được cho, được thấy, được mở. Ai kiên trì cầu xin đều thấy mình dần dần được biến đổi.

            Chúa Giêsu đã nói rất rõ rằng khi chúng ta cầu xin thì chúng ta sẽ nhận được. Khi chúng ta tìm kiếm, chúng ta sẽ tìm thấy. Và khi chúng ta gõ cửa, cửa sẽ được mở ra cho chúng ta. Nhưng đó có phải là những kinh nghiệm của chúng ta không? Đôi khi, chúng ta có thể cầu xin và nài xin, nhưng dường như lời cầu nguyện của chúng ta không được đáp lời, ít nhất là theo cách chúng ta muốn có được sự trả lời. Cho nên Chúa Giêsu có ý gì khi Ngài nói “hãy xin… hãy tìm … hãy gõ” và chúng ta sẽ nhận được?

            Mấu chốt cho việc hiểu được sự khích lệ này từ Chúa Giêsu là, như lời Kinh Thánh nói ở trên, qua lời cầu nguyện của chúng ta Thiên Chúa sẽ ban những điều tốt đẹp cho những ai cầu xin. Ngài không hứa ban bất cứ điều gì khi chúng ta cầu xin; đúng hơn, Ngài hứa rằng điều gì thật sự tốt cho ơn cứu độ đời đời của chúng ta.

            Thiên Chúa nhân lành khôn ngoan và thượng trí. Người không ban điều gì có hại cho ai, có những lúc với tính xác thịt yếu đuối chúng ta đã cầu xin Chúa cho xảy ra những chuyện không được may mắn, hay những tai họa hoặc những sự rủi ro cho những người chúng ta không mấy thiện cảm, hay đã làm hại ta với mục đích báo thù. thì Thiên Chúa dạy ta hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho những người hại ta. Thiên Chúa không bao giờ lại ban những điều mà chúng ta cầu xin trái ngược lại đức thương yêu. "Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?" (Mt 7, 11). 

            Thiên Chúa là Cha nhân hậu, chỉ ban cho con cái Ngài những điều tốt. Nhưng đâu là điều tốt thật sự? Đối với ta, đó là giàu sang, sống lâu, danh tiếng, thành công hay mạnh khỏe. Đối với Chúa, không hẳn luôn là như vậy. Điều Ngài thấy là tốt, đôi khi ta coi là hòn đá hay con rắn. Và ngược lại, điều ta coi là tốt bây giờ thật ra là điều nguy hại mai sau. Với cái nhìn của người cha, Thiên Chúa biết ta thực sự cần gì. Hãy phó thác chuyện đời mình cho tình yêu quyền năng của Ngài, dù khi còn sống ở đời này, ta không hiểu hết được tại sao.

            Xin, tìm, gõ trong Tin Mừng hôm nay được Chúa Giêsu trình bày như một công thức, một tiến trình với từng bước để vào Nước Thiên Đàng. Thiên Chúa luôn mời gọi mỗi người chúng ta hãy xin, hãy tìm, hãy gõ như Đức Giêsu đã dạy. Ngài luôn ở đó để chờ, để lắng nghe lời cầu xin và Ngài đảm bảo tất cả những gì chúng ta cầu xin sẽ được nhậm lời: “hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Mt 7:8)

            Ta hãy suy ngẫm về cách chúng ta cầu nguyện. Hãy cố gắng thay đổi lời cầu nguyện của chúng ta để chúng ta tìm kiếm những điều tốt đẹp mà Chúa muốn ban hơn là những điều chúng ta muốn Chúa ban cho chúng ta. Lúc đầu có thể khó tách ra khỏi ý muốn và ý chí của chúng ta, nhưng sau cùng, chúng ta sẽ được Chúa chúc phúc với nhiều điều tốt lành từ nơi Ngài.

 Huệ Minh