Clock-Time

Kiên Trì Cầu Xin - Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 11: 5-13:  Chúa Giêsu dạy chúng ta: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho”. Ngài đưa ra hai dụ ngôn để nhắc nhở chúng ta kiên tâm trong lời cầu nguyện và siêng năng cầu nguyện cùng Chúa.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN C


 KIÊN TRÌ CẦU XIN
 
 

 

Tin Mừng Lc 11: 5-13


   Chúa Giêsu dạy chúng ta: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho”. Ngài đưa ra hai dụ ngôn để nhắc nhở chúng ta kiên tâm trong lời cầu nguyện và siêng năng cầu nguyện cùng Chúa. Ngài đoan hứa Thiên Chúa là người Cha tốt lành sẽ ban cho chúng ta những gì chúng ta cầu xin, đặc biệt Ngài sẽ ban cho chúng ta món quà tuyệt hảo là Thánh Thần, nhờ đó chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc đích thực.

          Và ta thấy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Ngài luôn ban ơn cho những ai kêu cầu Ngài. Như Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định: “Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11, 9). Chúa Giêsu minh họa điều Ngài nói qua câu chuyện người bạn quấy rầy, trong câu chuyện này có ba nhân vật: người đi lỡ đường, người bạn và người hàng xóm đã lên giường ngủ. Tương quan giữa ba nhân vật đáng kính phục, vì diễn tả nét đẹp của tình bạn và tình làng nghĩa xóm khi biết tương trợ lẫn nhau.

          Hình ảnh người bạn bị quấy rầy cho chúng ta thấy tình yêu thương của Thiên Chúa luôn luôn thúc đẩy ta phải luôn kiên trì trong khi cầu nguyện. Không phải Thiên Chúa không biết chúng ta cần gì khi cầu xin. Khi ta cầu xin điều này điều kia, chưa hẳn Ngài ban cho chúng ta điều đó, Ngài ban cho ta phương tiện để đạt tới điều đó, để ta biết cộng tác với ơn Chúa. Có lúc, chúng ta cầu nguyện mãi mà chưa chắc Ngài đã ban luôn vì Ngài muốn tăng thêm đức tin cho ta mỗi khi ta cầu nguyện. Nhưng tâm tình đầu tiên khi cầu nguyện không gì hơn là lời tạ ơn, chứ không phải là lời xin ơn; tạ ơn vì những ơn ta thấy được và những ơn ta không thấy được, và ngay cả những ơn ta không nhận ra là ơn. Vì tất cả những ơn đó chúng ta nghĩ là chuyện tự nhiên, mà ta không biết rằng đó là ơn huệ Chúa ban.

          Tin Mừng ngày hôm nay có thể nói là một bài giáo lý tóm gọn về Thiên Chúa : Ngài là Người Cha nhân từ và rất mực yêu thương chúng ta (câu 13). Vì yêu thương ta rất mực, nên Ngài không sợ bị chúng ta quấy rầy mỗi khi chúng ta xin xỏ Ngài điều gì (câu 7), hơn thế nữa, Ngài luôn muốn và ban cho chúng ta điều tốt nhất (câu 11 và 12). Nhưng chúng ta phải hiểu “điều tốt nhất “ở đây là gì? Cứ theo suy nghĩ thông thường thì chính là điều mà ta đang xin (có công ăn việc làm, không bệnh tật, mọi sự bình an…). Tuy nhiên, có thật thế không? Tiên Tri Isaia đã từng nói: “như trời cao hơn đất thế nào thì tư tưởng của Ta (Thiên Chúa) cũng trổi vượt hơn tư tưởng của các ngươi như vậy”.

          Thiên Chúa có kế hoạch và chương trình siêu vượt hẳn suy tưởng của con người. Con người chỉ nhìn thấy cái trước mắt, chỉ Thiên Chúa mới nhìn thấy cái sâu, xa. Chúng ta có dám trách một người cha là độc ác khi đứa con trai đang bị bệnh của ông tha thiết nài nỉ ông bảo bác sĩ đừng chích nó vì mũi chích sẽ làm nó đau! Nhất là trong Vườn Cây Dầu, chúng ta có dám kết án Thiên Chúa Cha là nhẫn tâm khi để cho Người Con Duy Nhất của mình phải chết  và chết nhục nhã: “Lạy Cha, nếu có thể, xin cứu con khỏi giờ này…”.

          Như vậy “điều tốt nhất” ở đây chính là sự “khỏi bệnh”- cái mà đứa bé bị bệnh không nhìn thấy bởi nó chỉ mong không bị chích đau; là “đem lại ơn cứu chuộc cho nhân loại”- điều mà con người chúng ta không thể nghĩ tới. Hôm nay, trong Bài Tin Mừng, Chúa Giê su còn khẳng định với chúng ta: “điều tốt nhất” mà Thiên Chúa Cha đã ban cho chúng ta chính là Chúa Thánh Thần. Vâng, CTT là món quà độc đáo và cao quý, bởi chính Thánh Thần đã soi sáng cho ta nhận biết Thiên Chúa là Cha thân yêu và giúp ta kêu lên : “abba!” – Cha ơi (lời Thánh Phaolô trong thư Rôma 8, 15).

          Hơn thế nữa, chính Thánh Thần đã hướng dẫn để ta nhận ra tình thương vô biên của Cha khi đặt để chúng ta trong những hoàn cảnh éo le, thúc đẩy để ta sẵn sàng và can đảm tuân theo ý Cha: “nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý Cha”. Theo thiển ý của tôi, chính Chúa Giêsu đã nhận được ơn Thánh Thần này tại vườn Cây Dầu và lời cầu nguyện của Ngài trở thành lời cầu nguyện mẫu cho mỗi người chúng ta khi ta cầu nguyện.

          Nhiều khi cầu nguyện nhiều mà Chúa chưa ban cho, chúng ta rất dễ nản lòng, có khi là kêu trách Chúa. Để khích lệ chúng ta chuyên cần cầu nguyện, Ngài đã hứa : “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.” Dựa vào kinh nghiệm cuộc sống gia đình, như những người cha luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho con cái mình. Chúa Giêsu đã trình bày cho chúng ta hình ảnh Thiên Chúa là Cha hằng yêu thương và nhậm lời chúng ta cầu xin. Hơn thế nữa, Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương sẽ ban cho chúng ta hơn những gì ta cầu xin. Ngài ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần sẽ dạy ta mọi điều. Vì thế, chúng ta hay luôn đặt tin tưởng vào tình yêu Chúa bằng thái độ chuyên cần cầu nguyện, nhất là khi gặp những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

          Ta thấy Chúa Giêsu gợi lên mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Đó là tương quan cha con. Khi con cái xin cha điều gì thì người cha sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ: “Ai trong anh em là một người cha mà khi con mình xin cá lại cho nó con rắn…” (Lc 11, 11). Nếu chúng ta kiên trì cầu nguyện thì Thiên Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta. Thiên Chúa sẽ ban ơn theo cách của Ngài, nghĩa là theo ý Chúa chứ không theo ý chúng ta. Chúa ban cho chúng ta theo ý Chúa thì chắc chắn điều đó đẹp lòng Chúa và đem lại ơn cứu độ cho chúng ta, vấn đề là chúng ta có nhận ra hay không? Nếu Chúa ban theo ý chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ dễ kiêu căng, tự phụ để rồi ơn cứu độ của Chúa sẽ không đến với chúng ta.

          Qua hình ảnh người bạn bị quấy rầy vào lúc nửa đêm, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy ta cần phải kiên trì trong khi cầu nguyện, vì chúng ta thường nghĩ cầu nguyện phải được Chúa nhậm lời ngay. Nhưng ta phải thành thật mà nói rằng nhiều khi cầu xin nhưng chúng ta không đủ đức tin để tin tưởng Chúa sẽ nhậm lời chúng ta; vì con người bất toàn, yếu đuối, hay hướng về điều xấu, và ta rất dễ mất niềm tin nơi Thiên Chúa, nhất là khi chúng ta không được như lòng sở nguyện.


Huệ Minh