Clock-Time

LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA NÓI - Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên - Lễ THÁNH PHANXICÔ ASSISI, lễ nhớ (Lc 10: 38-42) - Lm Cao Nhất Huy

Trong câu chuyện chị em Matta và Maria, với 2 con người đại diện cho 2 nửa của sự quan tâm. Matta thì bận bịu lo việc phục vụ, Maria thì chỉ ngồi bên chân Chúa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã khẳng định: “Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi”. Chuyện cần thiết duy nhất đó là: “Ngồi bên chân Chúa mà NGHE lời Người dạy”. Tất nhiên ở đây Chúa không bác bỏ chuyện phục vụ thường ngày, nhưng Ngài muốn nói đến mức độ ưu tiên của việc lắng nghe Lời Ngài... 

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BA TUẦN XXVII MÙA THƯỜNG NIÊN

THÁNH PHANXICÔ ASSISI, lễ nhớ

NGÀY 04/10/2022

Ca nhập lễ: Et 13: 9.10-11

Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự theo thánh ý của Ngài mà không ai cưỡng nổi. Ngài tạo thành vũ trụ cùng muôn loài hiện hữu dưới bầu trời. Chính Ngài là Chúa Tể càn khôn.

Bài đọc 1: Gl 1: 13-24

Thiên Chúa đã mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng về Con của Người cho các dân ngoại.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát.

Thưa anh em, anh em hẳn đã nghe nói tôi đã ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do-thái: tôi đã quá hăng say bắt bớ, và những muốn tiêu diệt Hội Thánh của Thiên Chúa. Trong việc giữ đạo Do-thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi : hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông.

Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. Người đã đoái thương mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng về Con của Người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên, cũng chẳng lên Giê-ru-sa-lem để gặp các vị đã là Tông Đồ trước tôi, nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả-rập, rồi lại trở về Đa-mát. Ba năm sau tôi mới lên Giê-ru-sa-lem diện kiến ông Kê-pha, và ở lại với ông mười lăm ngày. Tôi đã không gặp một vị Tông Đồ nào khác ngoài ông Gia-cô-bê, người anh em của Chúa. Viết cho anh em những điều này, tôi cam đoan trước mặt Thiên Chúa là tôi không nói dối. Sau đó tôi đến miền Xy-ri và miền Ki-li-ki-a. Nhưng lúc ấy các Hội Thánh Đức Ki-tô tại miền Giu-đê không biết mặt tôi. Họ chỉ nghe nói rằng: “Người trước đây bắt bớ chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông những muốn tiêu diệt”, và vì tôi họ tôn vinh Thiên Chúa.

Đáp ca: Tv 138: 1-3.13-14ab.14c-15 (Đ. c.24b)

Đ. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời.

Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.

Đ. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời.

Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!

Đ. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời.

Hồn con đây biết rõ mười mươi. Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu.

Đ. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời.

Tung hô Tin Mừng: Lc 11: 28

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (10: 38-42)

38 Hôm ấy, khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà.39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!”.41 Chúa đáp: "Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi”.

SUY NIỆM

LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA NÓI

Xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe(1V 3: 9)

---/---

“NGHE đây, hỡi Is-ra-el: Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em” (Đnl 6, 4-5). Đây là giới răn trọng nhất! Đây là một mệnh lệnh, đòi hỏi ta phải lắng nghe cho rõ, nhờ đó ta thực thi việc yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Chúng ta tự hỏi, không biết chúng ta có thực sự nghe và làm như thế không. Bởi dường như trong thực tế, ta thường để tâm hồn, trí khôn và sức lực của ta cho người thân và công việc nhiều hơn: Chúng ta lắng nghe những gì liên quan đến công việc và người thân của mình nhiều hơn. Thiên Chúa chỉ được dành cho những giờ cuối cùng trong ngày với thân xác mệt mỏi rã rời, chắc gì ta đã nghe được tiếng của Ngài!

Trong câu chuyện chị em Matta và Maria, với 2 con người đại diện cho 2 nửa của sự quan tâm. Matta thì bận bịu lo việc phục vụ, Maria thì chỉ ngồi bên chân Chúa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã khẳng định: “Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi”. Chuyện cần thiết duy nhất đó là: “Ngồi bên chân Chúa mà NGHE lời Người dạy. Tất nhiên ở đây Chúa không bác bỏ chuyện phục vụ thường ngày, nhưng Ngài muốn nói đến mức độ ưu tiên của việc lắng nghe Lời Ngài.

Khi bước chân vào cuộc đời, ta thường nghe được hai tiếng nói: Tiếng nói của thế gian và tiếng nói của Thiên Chúa. Hai tiếng nói này kéo ta vào trong hai chiều hướng đối nghịch nhau. Nhưng nếu ta biết đặt sự ưu tiên cho việc lắng nghe tiếng Chúa nói, thì ta sẽ tìm thấy được con đường hạnh phúc và bình an.

Ta hãy xem mẫu gương của Vua Salomon (1V 3: 1-28). Ông đã thân thưa Thiên Chúa: Xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái (1V 3: 9).

Ðiều ông xin liên hệ đến nhiệm vụ quan trọng là cai trị dân cho đúng đường lối Chúa và biết phân biệt phải trái, nghĩa là xin cho mình biết nghe theo tiếng lương tri dạy bảo, và chắc hẳn nghe theo tiếng Thiên Chúa nữa.

Lời xin ấy làm đẹp lòng Thiên Chúa và Ngài đã ban cho ông sự khôn ngoan, đến độ nữ hoàng Saba tận phương Nam đã đến nghe sự khôn ngoan của ông (x.Mt 12,42): “Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi, cũng chẳng có ai bì kịpVà nếu ngươi bước theo các đường lối của Ta, là tuân giữ các giới răn và mệnh lệnh của Ta, như Đa-vít thân phụ ngươi, thì Ta sẽ kéo dài ngày đời của ngươi” (1V 3: 11-14).

Nhưng đó là lúc tâm hồn ông chưa bị tiếng nói của thế gian lôi kéo. Sau khi bị tiếng nói thế gian lôi kéo, ông không còn nghe được tiếng Chúa nữa: vợ con, cung tần, mỹ nữ đùm đề (1V 11: 1-13). Và hậu quả là ông mất đi tất cả những gì được ban cho: “ĐỨC CHÚA phán với vua Sa-lô-môn: “Vì ngươi đã như vậy và đã không giữ giao ước cũng như các giới răn Ta truyền cho ngươi, thì chắc chắn Ta sẽ giựt lấy vương quốc ngươi mà trao cho một thuộc hạ của ngươi” (1V 11: 23-25).

Phần chúng ta, muốn được khôn ngoan minh mẫn, tiên vàn cũng phải có một tâm hồn biết nghe tiếng của Chúa qua: Kinh Thánh – Thánh Truyền, Hội Thánh và lương tâm.

- Lắng nghe tiếng Chúa qua Kinh Thánh – Thánh Truyền: Ở đây muốn nói tới Kinh Thánh, sách thiêng liêng, hạnh các thánh… Rất nhiều người nhờ đọc những sách này mà đã tìm thấy Thiên Chúa trong cuộc đời. Tuy nhiên, không chỉ đọc mà còn lắng nghe sách ấy như tiếng của Thiên Chúa đang nói với mình. Thánh Giêrôm nhắc nhở ta không bao giờ được đọc Sách Thánh theo ý riêng mình. Làm như thế, ta sẽ gặp rất nhiều chiếc cửa khép kín và chắc chắn sẽ dễ dàng rơi vào lầm lạc.

- Lắng nghe tiếng Chúa qua Hội Thánh: Giáo luật, Tông huấn, Phụng vụ… Theo Dei Verbum, số 10, đó là Huấn quyền sống động của Giáo Hội, một huấn quyền vốn có nhiệm vụ “cung cấp việc giải thích chân chính lời Chúa, bất kể dưới hình thức chữ viết hay hình thức truyền khẩu”.

- Lắng nghe tiếng Chúa qua lương tâm: Ðối với Kitô giáo thì lương tâm là "nơi con người hiện diện một mình với Thiên Chúa và tiếng nói của Người vang dội trong thâm tâm họ" (GS 16). Tiếng nói của lương tâm âm vang trong tâm hồn của con người, kêu gọi họ phải yêu mến, thi hành điều thiện và tránh điều ác, theo lề luật được Thiên Chúa khắc ghi trong tâm hồn (GLCG, số1776).

Điều đặc biệt, gần gũi nhất và cũng là hồng ân độc nhất chính là Thánh Lễ. Nơi đây, chúng ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa và lắng nghe tiếng nói của Ngài gần gũi nhất. Theo Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc: “Rước lễ không chỉ là một nghi thức. Nhưng nơi đây, chúng ta tiếp xúc với một ngôi vị, gặp gỡ một ngôi vị. Chúng ta gặp gỡ Chúa, đón tiếp Chúa, gần gũi Chúa, lắng nghe Chúa nói...”.

Tuy nhiên, Thánh Lễ bắt đầu từ lúc Linh mục chủ sự làm dấu Thánh Giá: Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ngay từ đầu, mọi người đã được mời gọi đi vào sự hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa, là Đấng được mặc khải nơi Thập giá Chúa Kitô. Vì thế, nguồn gốc của Mầu nhiệm Thánh Thể là Tình Yêu Ba Ngôi và là Thập Giá Chúa Kitô. Chính vì thế, không phải chỉ đến lúc rước lễ chúng ta mới được mời dự tiệc thánh, mà ngay từ đầu, chúng ta đã được linh mục chủ sự, trong cương vị Chúa Kitô, đã chào đón và mời gọi mọi người thống hối, lắng nghe Lời Chúa, nhất là dự tiệc Chiên Thiên Chúa.

Nếu như Chúa nói với Matta “hãy chọn phần tốt nhất” thì Chúa cũng nói với chính chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, và tham dự một cách trọn vẹn.

Ngày nay, có rất nhiều bạn trẻ, vì ham chơi, vì còn lo ra chia trí, thường xuyên đi lễ theo kiểu “đạo gốc”, nghĩa là ngồi ngoài nhà thờ dưới gốc cây, vừa tham dự Thánh Lễ vừa bấm điện thoại, vừa tham dự Thánh Lễ vừa giải quyết công việc; hoặc tới lúc cha giảng thì ra ngoài hút thuốc, cha chưa ban phép lành thì đã ra về. Bên cạnh đó, nhiều cho rằng trễ lễ là sau khi đọc Tin Mừng, nên họ tranh thủ đi giải quyết công việc, rồi căn thời gian sao cho đến nhà thờ trước lúc đọc Tin Mừng là được, hoặc có người đợi đến lúc Rước lễ mới chịu vào nhà thờ. Đó có phải là “phần tốt nhất” mà Chúa nói hay không? Đó có phải là chỗ ngồi “bên chân Chúa” như Maria không? Và nơi đó ta có nghe được tiếng Chúa nói không hay chúng ta chỉ nghe được tiếng nói chuyện, tiếng suy nghĩ về công việc vẫn đang giải quyết?

Chúng ta hãy xem Chúa nói với Maria là “Chọn phần tốt nhất thì sẽ không bị lấy mất”. Chúng ta hãy làm như thế để có sự sống đời đời là phần thưởng tốt nhất mà sẽ không bao giờ bị lấy đi.

Lạy Chúa, giữa muôn sự ồn ào của thế gian, chúng con dễ bị chia trí lo ra bởi “tiếng nói” của thế gian qua các công việc, bạn bè, tiệc tùng… Xin Chúa giúp chúng con biết nhận ra tiếng nói của Chúa trong cuộc đời của mình. Amen.

Cao Nhất Huy