Clock-Time

Lễ các thánh tử đạo Việt Nam - Từ bỏ chính mình, vác Thập giá mình

Tin mừng Lc 9: 23-25: Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khai mở cho chúng ta hiểu về giá trị của ơn gọi làm môn đệ khi Người quả quyết: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

TỪ BỎ
 CHÍNH MÌNH, VÁC THẬP GIÁ MÌNH

thứ sáu tuần 33 thường niên c


Tin mừng (Lc 9: 23-25)

“Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?”

SUY NIỆM 

Ơn gọi làm môn đệ của Chúa là gì và ơn gọi đó cao quý ở chỗ nào? Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khai mở cho chúng ta hiểu về giá trị của ơn gọi làm môn đệ khi Người quả quyết: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Đó là lời mời gọi của Chúa cũng là một đòi buộc của người môn đệ. Môn đệ nghĩa là những người đi theo Chúa. Đi theo Chúa, từ bỏ thôi thì chưa đủ nhưng còn phải vác thập giá nữa.

Ơn gọi từ bỏ và vác thập giá là một ơn gọi đầy khó khăn, thử thách. Nhưng chính khó khăn, thử thách mới mang lại giá trị lớn lao và cao trọng. Hôm nay, Giáo hội mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Các thánh tử đạo đã làm chứng cho đức tin của mình khi các Ngài chấp nhận từ bỏ chính mình, can đảm vác thập giá mình đi theo Chúa.

Các thánh tử đạo đã chấp nhận từ bỏ mạng sống mình. Mạng sống là thứ cao quý nhất, thiêng liêng nhất của con  người, thế mà, vì danh Chúa, các thánh tử đạo đã từ bỏ mạng sống để làm chứng cho Chúa. Các Ngài đã giặt áo mình trong máu con Chiên để mặc lấy con người mới, khoác lấy tinh thần mới, múc kín sức mạnh mới nơi Chúa Giêsu. Việc từ bỏ của các Ngài không phải là biểu hiện của sự thất vọng, thua cuộc nhưng là gieo lên niềm hy vọng và báo hiệu một sự chiến thắng mai hậu.

Các thánh tử đạo đã can đảm vác thập giá mình theo Chúa. Niềm tin của các Ngài không đóng khung trong lý thuyết nhưng các Ngài biểu lộ niềm tin của mình, chứng minh cho niềm tin của mình bằng việc vác Thập giá. Can đảm vác Thập giá, các Ngài đã vượt lên trên bản tính tự nhiên của con người, đó là ngần ngại với khổ đau, khó chấp nhận hy sinh, mất mát. Can đảm vác thập giá, các Ngài nhận ra mình không vác một mình nhưng vác cùng Chúa vì các Ngài có Chúa, gặp Chúa, thấy Chúa trong từng biến cố nơi cuộc đời của mình.

Lạy Chúa, hành trình theo Chúa là hành trình đáp trả của lời lời mời “từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Xin cho chúng con ý thức được cuộc đời của chúng con sẽ là hiến lễ dâng cho Chúa khi chúng con ý thức được từ bỏ, khi chúng con can đảm vác thập giá. Xin Chúa giúp sức và nâng đỡ chúng con, Amen.

Giuse Vũ Duy An