Clock-Time

Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Giêsu - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 3: 13-17 Câu chuyện con rắn đồng ở sa mạc trình bày về ý nghĩa và hiệu quả cái chết của Chúa Kitô trên thập giá.
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY


THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

 


 

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU - LỄ KÍNH


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3: 13-17)

13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ

SUY NIỆM

Như Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”.

Câu chuyện con rắn đồng ở sa mạc trình bày về ý nghĩa và hiệu quả cái chết của Chúa Kitô trên thập giá. Ý nghĩa này giúp chúng ta biết suy tôn Thánh Giá, biết cảm phục Chúa đã dùng cái chết trên thập giá để biểu lộ tình yêu cứu độ, và nhờ đó chúng ta cũng biết dùng những đau khổ trong cuộc đời mình mà đền tội.

Muốn được thế chúng ta phải sống sao cho phù hợp với Tin Mừng của Chúa Kitô. Tin Mừng đó là “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để những ai tin vào Người Con ấy thì được sống đời đời”. Và “Sự sống đời đời là chúng nhận biết Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa”. Một Đức Kitô đã chịu chết trên Thánh Giá để bày tỏ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đối với loài người chúng ta, đồng thời mời gọi bất cứ ai tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời.
 
“Như Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”.

Tâm tình của ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá, Giáo Hội mời gọi chúng ta hướng về Thiên Chúa với tâm tình cảm phục tình yêu cứu độ của Người, để trên hành trình theo Thánh Giá Chúa chúng ta ngày càng ngưỡng mộ mà bắt chước, bằng cách biến những thánh giá xảy ra trong cuộc sống hằng ngày thành của lễ hy sinh đền tội trong tâm tình sám hối.

Lạy Chúa, chúng con tin, chúng con thờ lạy Thánh Giá Chúa; xin Chúa biến đổi những đau thương trong cuộc sống mà chúng con mang vác như Thánh Giá Chúa gửi trao thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Amen
 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường