Clock-Time

​Lễ Tông Tòa thánh Phê-rô

Hôm nay, mừng lễ kính tông tòa thánh Phê-rô, con cái Giáo hội cũng được gọi mời cầu nguyện cho vị cha chung là Đức Giáo Hoàng để ngài có đủ sức khỏe
Lời Chúa: Mt 16, 13-19

(13) Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?" (14) Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ". (15) Ðức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" (16) Ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". (17) Ðức Giêsu nói với ông: "Này anh Simon con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Ðấng ngự trên trời. (18) Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. (19) Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy".

Suy Niệm:

Ngoài lễ kính một cách đặc biệt và trọng thể vào ngày 29 tháng 6 hàng năm cùng với thánh Phao-lô tông đồ, hôm nay Giáo hội cũng dành một ngày nữa để tỏ bày lòng biết ơn công trạng cũng như sứ vụ mà thánh Phê-rô, trưởng tông đồ đoàn đã dành cho Chúa và Giáo hội: Lễ lập tông tòa thánh Phê-rô.

Mừng lễ thánh nhân ngày hôm nay, Hội thánh có ý dạy chúng ta hãy sống nhân từ như Cha trên trời là Đấng nhân từ (Lc 6, 36), đồng thời gọi mời chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, vị cha chung, người thay mặt Chúa cai quản Giáo hội tại trần thế này. Quả thật, khi nhìn lại cuộc đời và con người của Phê-rô. Chúng ta nhận ra tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa vượt lên trên những yếu đuối và tội lỗi của con người nhân năm Thánh Lòng Xót Thương Chúa này. Một Phê-rô tồn tại rất nhiều những yếu đuối, lỗi tội, thậm chí chối bỏ đức tin nhưng vẫn được Chúa gọi, chọn và đặt làm trưởng tông đồ đoàn. Điều này cho chúng ta thấy rằng, Thiên Chúa biết những yếu đuối, sai phạm mà con người đã vấp phải nhưng Thiên Chúa không bỏ mặc hay thoái lui, trái lại Ngài tha thứ, tin tưởng và cho con người được trở nên hoàn thiện và nhân hậu như Ngài. Vấn đề là con người chúng ta có ý thức được những giới hạn, lỗi lầm và dám đặt tất cả cuộc đời, ơn gọi làm Ki-tô hữu của mình phó thác, cậy trông vào sự quan phòng và lòng thương xót của Chúa hay không? Thánh tông đồ cả Phê-rô đã là một mẫu gương sáng ngời cho chúng ta. Bỏ lại đàng sau một quá khứ đen tối, hôm nay khi được Chúa thẩm vấn, Phê-rô đã mạnh mẽ, dõng dạc tuyên xưng: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Phê-rô mạnh mẽ, xác tín vào lòng xót thương của Chúa bao nhiêu, chúng ta càng nhận ra được sự yêu thương, quan phòng cao vời của Ngài bấy nhiêu như chính Ngài đã trả lời ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời (Mt 16, 17). Thật thế, sự quan phòng và lòng xót thương của Thiên Chúa tuôn đổ trên mọi người dù người đó có thế nào đi chăng nữa, Ngài vẫn thương, vẫn chọn, vẫn gọi và cho làm con, đồng thời Ngài gọi mời chúng ta hãy sống nhân từ như Cha trên trời là Đấng nhân từ.

Hôm nay, mừng lễ kính tông tòa thánh Phê-rô, con cái Giáo hội cũng được gọi mời cầu nguyện cho vị cha chung là Đức Giáo Hoàng để ngài có đủ sức khỏe, sự khôn ngoan và lòng nhiệt thành phục vụ Hội thánh. Chúng ta cầu nguyện cho ngài để ngài sáng suốt khi phải đối diện trước các vấn nạn của thời cuộc như tục hóa, bất công và những ý thực hệ đối nghịch với đức tin Ki-tô giáo. Chúng ta còn cộng tác với ngài qua những công việc bổn phận cá nhân hàng ngày tại giáo hội địa phương, để từ những việc làm nhỏ bé đó góp phần tạo nên những cánh đồng trĩu hạt ơn thánh hầu cho mọi người đều có thể hưởng nếm tình thương và lòng nhân hậu của Thiên Chúa nhất là trong năm thánh Lòng Xót Thương Chúa này. Amen.

Lm. Micae Vũ Văn Lộc