Clock-Time

Lời Chúa Ngày Thứ Sáu, Tuần II, Mùa Chay

Chúa Giêsu phán cùng các Thượng tế và các Kỳ lão trong dân bằng dụ ngôn: những tá điền sát nhân bắt các đầy tớ: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ...

Chúa Giêsu phán cùng các Thượng tế và các Kỳ lão trong dân bằng dụ ngôn: những tá điền sát nhân bắt các đầy tớ: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. “Ngay cả đứa con thừa tự cũng bị chúng giết đi đoạt lấy tài sản.”

Câu hỏi đặt ra cho mọi người mọi thời đại.

“ Khi ông chủ vườn nho đến, Ông sẽ làm gì với bọn tá điền kia? ”

Theo cách cử xử của con người. Họ đáp: “Ác giả ác báo ông chủ sẽ tru giệt bọn chúng và cho tá điền khác canh giữ vườn nho để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông.”

Còn Đức Giêsu bảo họ: các ông chưa đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

Dưới ánh sáng lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta khiêm tốn nhìn nhận nơi mình những sự bất nhân, tính ganh tỵ, lòng ghen ghét, sự ích kỷ, tính tham lam, trọng lợi lộc hơn người, thích hưởng thụ, dùng mọi thủ đoạn để giết chết người mà chiếm hữu tài sản,… Chúng ta còn giải quyết mọi bất hoà thành lời nhục mạ, bằng bạo lực, bằng giết chết….

Chúng ta xem sự công bằng khi cư xử với nhau, thiếu tình người trong các mối tương quan với người khác. Chúng ta loại Chúa ra khỏi cuộc đời của mình để sống theo bản năng đòi hỏi. Còn đó những người sống hời hợt, ít đọc kinh sáng tối, chỉ dự lễ Chúa nhật mà bỏ qua các thánh lễ mỗi ngày, không thường xuyên lãnh bí tích hoà giải và lãnh Mình Thánh Chúa. Vì thế, Chúa đã báo cho chúng ta biết: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa.

Thứ tư lễ tro, khai mạc mùa chay thánh. Chúng ta nhận chút tro để trên đầu với lời “hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Chúng ta luôn tin tưởng và phó thác vào lòng thương xót của Chúa để sửa đổi mọi tính mê nết xấu, lánh xa dịp tội, và vượt qua tội lỗi trở nên tốt hơn để được kết hợp vào tảng đá góc chính là Chúa Giêsu, đáng được hưởng Nước Thiên Chúa.
 
Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con. Ngài sửa đổi mọi sự trong ngoài của chúng con, và dạy dỗ chúng con làm những việc lành, đón nhận lòng Chúa từ nhân và sống nhân từ với tha nhân. Amen.

Laurens
ô