Clock-Time

Lời Kinh Tuyệt Hảo - Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 11: 1-4:  Qua trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy ta: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho”. Ngài đưa ra hai dụ ngôn để nhắc nhở chúng ta kiên tâm trong lời cầu nguyện và siêng năng cầu nguyện cùng Chúa.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN C

LỜI KINH TUYỆT HẢO 

 
 

Gn 4,1-11; Lc 11,1-4.


          Trong mỗi Thánh lễ, người tín hữu đều nghe Linh mục chủ tế mời gọi “Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng”. Sau đó, cả cộng đoàn cùng cất vang lời Kinh Lạy Cha: “lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời…” Lời kinh ấy còn được đọc nhiều lần trong ngày, qua các cử hành phụng vụ và đạo đức khác.

          Và ta thấy cách riêng trong giờ kinh gia đình, Kinh Lạy Cha không thể thiếu được. Kinh Lạy Cha là lời Kinh mà Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ của Ngài. Các ông được thu hút bởi cách thức cầu nguyện của Chúa, nên đã nói với Ngài: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”.

          Quả thật, các môn đệ được đánh động và cuốn hút bởi thái độ và hành vi cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha. Hằng ngày, Chúa Giêsu đều tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện. Ngài cầu nguyện lâu giờ, và có khi Ngài thức suốt đêm để cầu nguyện.

          Nhân việc có một môn đệ đến xin Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan dạy môn đệ của ông”. Nhân đây Chúa đã dạy các môn đệ và cũng là cách cầu nguyện đúng ý Thiên Chúa.

          Chúa dạy: Khi cầu nguyện anh em hãy nói: “Lạy Cha”. Lời cầu nguyện phải trong tương quan Cha con, xóa đi khoảng cách Vua – tôi, Chủ - Tớ. Vì thế cầu nguyện là phải có những giây phút thân tình, gắn bó, hàn gắn những rạng nứt tương quan. Một khi tương quan đang có sự bất bình thì cuộc giao tiếp khó mà thành công.

          “Xin làm cho danh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến”. Người con phải mặc lấy tâm tình của Cha, đi vào trái tim của Cha, suy nghĩ của Cha, thao thức của Cha.

          Chuyện kể rằng có một  bà cụ vào tòa xưng tội, bà cụ thưa với cha giải tội rằng: Thưa cha, con hay bị chia trí khi đọc kinh, cha giải tôi hỏi chia trí làm sao? Bà cụ trả lời, mỗi khi con đọc kinh lạy Cha, con chỉ đọc được câu “lạy Cha cúng con ở trên trời”, là tâm hồn con nghĩ miên man về khuôn mặt Chúa, vòng tay của Chúa, và con chẳng đọc trọn vẹn hết kinh và chẳng xin được điều gì. Cha giải tội nói vậy là tuyệt vời rồi, các thánh cầu nguyện cũng chỉ như vậy mà được làm thánh, bà cụ cứ tiếp tục ở trong trái tim và trong lòng Thiên Chúa, Chúa chỉ cần như vậy.

          Một khi đã ở trong trái tim của Cha, thì xin những điều hợp ý Cha. Tiên Tri Gio na được Thiên Chúa sai đến thành Ninivê loan báo sự ăn năn thống hối, và khi họ đã nhận ra đường tội lỗi và ăn năn trở lại, vì thế Thiên Chúa không án phạt, điều này đã làm cho ông tức giận với Thiên Chúa, giả như Chúa cho tàn phá thì ông cảm thấy thích hơn.

          Vì thế Thiên Chúa cho một sự kiện xẩy ra, là khi ông đang nằm bên gốc cây thầu dầu, thì cây bị sâu ăn mà chết khô, ông mới buồn phiền mà trách Thiên Chúa. Nhân đây Thiên Chúa dạy ông một sứ điệp: "Ngươi, ngươi thương hại cây thầu dầu mà ngươi đã không vất vả vì nó, và không làm cho nó lớn lên; trong một đêm nó đã sinh ra, rồi trong một đêm lại chết đi. Còn Ta, chẳng lẽ Ta lại không thương hại Ni-ni-vê, thành phố lớn, trong đó có hơn một trăm hai mươi ngàn người không phân biệt được bên phải với bên trái, và lại có rất nhiều thú vật hay sao?".

          Hơn nữa, mong được Thiên Chúa thương xót, thì cũng phải thương xót anh em, mong được Thiên Chúa tha thứ, thì cũng phải tha thứ anh em. Đây mới thực sự là người con của Thiên Chúa, trái lại không được gọi là con mà phải mang tên là “tên đầy tớ gian ác”.

          Trong thực tế, có lẽ chúng ta đã cầu xin rất nhiều, thế mà nhiều khi chúng ta chẳng nhận được. Tại sao thế? Thánh Giacôbê trả lời: “Anh em không có, là vì anh em không xin; anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc”. Do đó, khi cầu nguyện, chúng ta hãy ý thức điều chính yếu chúng ta phải nhắm tới trước hết, đó là “Xin cho Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Thiên Chúa là Cha, Ngài khôn ngoan thấu suốt những nhu cầu của chúng ta và sẽ ban cho những gì lợi ích cho phần rỗi chúng ta. Ðiều cần thiết là phải kiên trì trong niềm tin và xác tín Thiên Chúa yêu thương và ban cho những điều vượt quá sự mong ước của chúng ta.

          Chúa Giêsu cho chúng ta đi vào một tương quan gần gũi với Thiên Chúa. Trong Do Thái giáo xưa, Thiên Chúa là Đấng Thánh Thiện cao vời, con người không được giáp mặt và cũng không được gọi tên. Chúa Giêsu đã đưa chúng ta vào một tương quan mới để chúng ta được phép gọi Thiên Chúa là Abba – Lạy Cha. Trong cuộc sống, người con sống thảo hiếu với cha mẹ thì lời nói, lời dạy về đạo hiếu của anh ta có giá trị như ông bà ta vẫn nói: lời nói gió bay, gương bày lôi kéo.

          Người Kitô hữu chúng ta cũng vậy, tâm tình và thái độ của chúng ta với Cha trên trời là lời chứng sống động cho những người chưa nhận biết Chúa. Chúng ta hãy gửi những thông điệp truyền giáo cho lương dân sống chung quanh bằng sự siêng năng và sốt mến trong cử hành phụng vụ, bằng sự hăng say và vui tươi khi đến Nhà Chúa, bằng lòng trung thành với những việc đạo đức hằng ngày, nhất là giờ kinh trong gia đình. Từ đó, đời sống của chúng ta sẽ kết sinh nhiều hoa trái thánh thiện là các việc lành phúc đức và lối cư xử tử tế với anh chị em chung quanh, là con của cùng một Cha trên trời.

          Qua trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy ta: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho”. Ngài đưa ra hai dụ ngôn để nhắc nhở chúng ta kiên tâm trong lời cầu nguyện và siêng năng cầu nguyện cùng Chúa. Ngài đoan hứa Thiên Chúa là người Cha tốt lành sẽ ban cho chúng ta những gì chúng ta cầu xin, đặc biệt Ngài sẽ ban cho chúng ta món quà tuyệt hảo là Thánh Thần, nhờ đó chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc đích thực.

Huệ Minh