Clock-Time

MÙNG 2 TẾT - THỨ BA SAU CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

Rất nhiều người ngoài Công Giáo nghĩ rằng: theo đạo công giáo là phải bỏ tổ tiên

 

MỒNG HAI TẾT
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô  (Mc 7, 1-2.5-13)

1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến.2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? "6 Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng:Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,còn lòng chúng thì lại xa Ta.7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũnghvôhích,hvì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm."9 Người còn nói: "Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông.10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử!11 Còn các ông, các ông lại bảo: "Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là "co-ban" nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa" rồi,12 và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa.13 Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa! "

SUY NIỆM

Thảo Hiếu Cha Mẹ

Rất nhiều người ngoài Công Giáo nghĩ rằng: theo đạo công giáo là phải bỏ tổ tiên, ông bà cha mẹ. Đây là một sự hiểu lầm trầm trọng, một ngộ nhật còn kéo dài cho đến ngày nay.

Thực tế khi suy nghĩ thật kỹ, chúng ta nhận thấy rằng, không có một tôn giáo nào lại dạy người ta nhớ đến tổ tiên, ông bà cha mẹ đã qua đời hay còn sống nhiều và sâu xa như đạo Công Giáo. Thật vậy, người Kitô hữu thể hiện chữ hiếu Kitô giáo bằng nhiều cách: khi cha mẹ còn sống, con cái luôn được mời gọi chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ; khi cha mẹ qua đời, con cài được mời gọi thể hiện lòng hiếu thảo bằng việc cầu nguyện, dâng lễ, làm việc lành dành riêng cho cha mẹ đã qua đời. Đặc biệt, trong ngày mòng 2 đầu năm mới, Giáo Hội Việt Nam dành ngày này để kính nhớ tổ tiên, ông bà cha mẹ, đây là một việc làm thật đáng trân trọng và hữu ích vì trong những ngày tết, mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc sum vầy, êm ấm để ăn tết, tưởng nhớ, dâng lễ và cầu nguyện cho những bậc tiền nhân là một nghĩa cử cao đẹp và là một nhắc nhớ cho mọi người hãy sống hiếu thảo, hãy thực hành điều răn thứ tư của mười điều răn của Chúa. Với cái nhìn như thế, chúng ta thấy đạo Công Giáo rất gần với văn hóa của người Việt Nam: luôn nhớ đến tổ tiên, ông bà cha mẹ.

Một khía cạnh khác nữa mà chúng ta có thể thấy khác, “Thảo hiếu cha mẹ” là một mệnh lệnh của Thiên Chúa, đó không chỉ là một lời mời gọi hay một lời khuyên. Lời khuyên thì có thể bỏ qua, nhưng lệnh truyền thì buộc phải thi hành. Hơn nữa trong kinh thánh, nói rất nhiều và mạnh mẽ đến lòng hiếu thảo với cha mẹ: “Thờ cha kính mẹ" là lễ dâng đẹp lòng Thiên Chúa; kẻ khinh rẻ cha mẹ là chọc giận Thiên Chúa: "Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai khinh rẻ mẹ, là chọc giận Đấng tạo thành ra nó" (Hc 3, 16); "Phải thờ cha kính mẹ" đó là điều răn duy nhất có kèm theo lời hứa: “để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này" (Ep 6, 1-3). "Phải thờ cha kính mẹ" còn được thể hiện qua những lời khuyên nhủ thật chân tình trong sách Huấn Ca: "Con ơi, hãy săn sóc cha con, khi người đến tuổi già; bao lâu người còn sống chớ làm người buồn tủi. Người có lú lẫn con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dễ người" (Hc 3, 12-16).

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Chúa dậy chúng con phải giữ lòng hiếu thảo. Hôm nay, nhân dịp đầu năm mới, chúng con họp nhau để kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ, xin Chúa trả công bội hậu cho những bậc đã sinh thành dưỡng dục chúng con, và giúp chúng con luôn sống cho phải đạo đối với các Ngài. Amen