Clock-Time

Ngày 07 -03-2016 Thứ Hai Sau Chúa Nhật IV Mùa Chay

Đức tin của người Kitô hữu không đơn thuần đến từ tri thức, từ sự hiểu biết, nhưng đức tin trước hết là một món quà, một ân ban từ Thiên Chúa.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan (Ga 4,43-54)

43 Sau hai ngày, Đức Giê-su bỏ nơi đó đi Ga-li-lê.44 Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình.45 Khi Người đến Ga-li-lê, dân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ.46 Vậy Đức Giê-su trở lại Ca-na miền Ga-li-lê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um.47 Khi nghe tin Đức Giê-su từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết.48 Đức Giê-su nói với ông: "Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu! "49 Viên sĩ quan nói: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất! "50 Đức Giê-su bảo: "Ông cứ về đi, con ông sống." Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về.51 Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi.52 Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: "Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt."53 Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giê-su đã nói với mình: "Con ông sống", nên ông và cả nhà đều tin.54 Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su đã làm, khi Người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê.

SUY NIỆM

Đức tin của người Kitô hữu không đơn thuần đến từ tri thức, từ sự hiểu biết, nhưng đức tin trước hết là một món quà, một ân ban từ Thiên Chúa. Thế nhưng, đức tin đó cần được đón nhận, được gìn giữ, được làm cho phát triển mạnh hơn đối với mỗi người kitô hữu. Chính vì vậy, chúng ta luôn nhận thấy niềm tin vào Thiên Chúa nơi mỗi người kitô hữu đều khác nhau. Có những người có đức tin mạnh mẽ, nhưng cũng có không ít người có đức tin yếu kèm hơn, hay nghi ngờ.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng, những người đồng hương với Chúa Giêsu có tin vào Ngài không? Không. Họ không tin. Những người gần gũi và biết rất rõ về Chúa Giêsu lại không tin vào Ngài! Trong khi đó, những người ở Galilê thì tin tưởng vào Chúa Giêsu. Đức tin đó được thể hiện qua sự đón tiếp, tức là họ đang khao khát nghe Chúa dạy bảo, họ thể hiện cho Chúa Giêsu thấy Ngài là nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống của họ, họ không thể sống mà thiếu Ngài. Đức tin đó còn được thể hiện cụ thể nơi một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt. Thật vậy, Chúa Giêsu bảo ông: "Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi". Và Tin Mừng cho chúng ta biết rằng, Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về. Chúa Giêsu chỉ phán, noi một cách khác Chúa bảo đảm với ông bằng chính Lời của Ngài và ông Tin.

Là những người Kitô hữu, qua bí tích Rửa Tội, chúng ta trở nên con của Thiên Chúa, sống trong gia đình con cái Chúa, đức tin của chúng ta có mạnh mẽ như viên quan chức trong bài Tin Mừng không? Trong một ngày, chúng ta gặp gỡ Chúa và tiếp xúc với Chúa qua cầu nguyện, đọc kinh, tham dự thánh lễ, sau đó chúng ta ra về, hay trở lại công việc thường ngày mà lòng vẫn tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, và lòng chúng ta có bình an không?

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu long thương xót, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con đức tin, xin cho chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống mỗi ngày, để chúng con luôn vững tin vào Chúa trong mọi sự, và để cho niềm tin ấy không chỉ đem lại ích lợi thiêng liêng cho chúng con, mà còn cho nhiều người khác nữa. Amen.


GKG
Đ Giáo Phận Phú Cường