Clock-Time

Ngày 07-05-2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật VI Phục Sinh năm C

Tin mừng Ga 16: 23-28: Nếu anh em xin Chúa Cha điều gì nhân danh Thầy thì Người sẽ ban cho anh em...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH


 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16, 23 – 28)
 
23 Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. 25 Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở.26 Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em.27 Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.28 Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha."
 
SUY NIỆM
 
Trong một lần sinh hoạt với các bạn trẻ trong nhà thờ, tôi hỏi rằng: khi nhìn lên cung thánh các bạn thấy gì? Sau khi nhìn và suy nghĩ, các bạn trẻ trả lời: Con thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Tôi hỏi tiếp: còn thấy gì nữa không? Dạ con thấy Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Tôi hỏi tiếp, còn gì nữa không? Suy nghĩ một lúc, nhưng rồi không còn câu trả lời nào nữa.
 
Có lẽ đó cũng là cách nhìn của rất nhiều người kitô hữu chúng ta, một cách nhìn nhờ vào con mắt thể xác ngang qua hình ảnh chúng ta thấy được. Thế nhưng, với người có một đời sống tương quan thân thiết với Thiên Chúa, người đó sẽ còn nhìn thấy được tình yêu của Chúa Cha khi nhìn lên ảnh chuộc tội, bởi vì: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16). Hướng nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chúng ta nhìn thấy ở đó một Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót luôn tuôn trào xuống nhân loại, trao ban tất cả, ngay cả chính Con Một yêu dấu của mình. Vậy còn gì mà Thiên Chúa không ban cho chúng ta nữa?
 
Chúa Giêsu muốn chúng ta đến với Thiên Chúa thì trước hết phải đến bằng mối liên hệ cha con giữa Thiên Chúa và con người, nhìn thấy nơi Thiên Chúa là một người Cha giàu lòng thương xót, luôn biết con mình cần và đang mong mỏi điều gì. "Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con”. Đây còn là một sự bảo đảm chắc chắn của Chúa Giêsu với chúng ta. Chúa Giêsu muốn chúng ta hãy vững tin khi cầu xin với Thiên Chúa nhờ Danh của Ngài, nói cách khác là nhờ vào công nghiệp của Chúa Giêsu.
 
Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót là một cơ hội giúp chúng ta năng chạy đến với Chúa để cảm nhận được Thiên Chúa chính là Người Cha luôn yêu thương con của mình, và hãy đến cầu xin Chúa bằng tâm tình của người con thảo nhờ vào chính Đấng đã cứu chuộc chúng ta.
 
Lạy Thiên Chúa là Đấng Giàu Lòng Thương Xót, xin giúp chúng con biết đến với Chúa như đến với người cha đang sống gần với chúng con, xin giúp chúng con đến với Chúa bằng tình yêu, và xin giúp chúng con khi cầu xin cũng cầu xin bằng tình yêu. Amen.GKGĐ Giáo phận Phú Cường