Clock-Time

NGÀY 08-01-2016, THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH

“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 5, 12-16)

12 Khi ấy, Đức Giêsu đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”.13 Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi”. Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh.14 Rồi Người truyền anh ta không được nói với ai, và Người bảo: "Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết”.15 Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh.16 Nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện.

SUY NIỆM

Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”, đây là một lời cầu xin phát xuất từ một con người hoàn toàn tin tưởng và phác thác vào tình yêu của Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót.

Thật vậy, người phong cùi này nhận ra được Chúa Giêsu, Đấng ở ngay trước mặt mình là một Đấng đầy quyền năng, có thể là thỏa mãn được mọi sự khao khát của con người. Người phong cùi này cũng nhận ra được Đấng mình đang đối diện quá cao sang, quá thánh thiện, và nhận ra mình lại chỉ là một con người đầy lỗi lầm và thiếu xót, khiến người phong cùi không dám nhìn lên, mà sấp mặt xuống đất, như nhìn nhận sự bất xứng của mình trước một Đấng quá cao sang và thánh thiện. Trước sự bất xứng của mình, người phong cùi chỉ còn biết trao thân phận của mình vào lòng thương xót của Chúa. Nói cách khác, người phong cùi để cho Thiên Chúa hoàn toàn tự do thực hiện tình yêu của Ngài trên sự bất hạnh của mình, nên đã cầu xin “nếu Ngài muốn”. Thiên Chúa muốn sao thì chắc chắn sẽ là như vậy.

Chỉ cần tin tưởng và phó thác, dám can đảm buông mình vào trong đại dương tình yêu của Chúa, thì sẽ được tắm mát trong ân sủng của Chúa.

Chúng ta hãy bắt chước người phong cùi trong đoạn Tin Mừng này, nhận ra được con người bất xứng của mình trước mặt Chúa, và khiêm tốn chạy đến kêu xin lòng thương xót của Chúa, không màu mè, không đòi hỏi, nhưng hoàn toàn phó thác, và sẵn sàng đón nhận tất cả, cứ tin tưởng để cho Thiên Chúa tự do thực hiện lòng thương xót của Ngài trên cuộc đời của mình.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng giàu lòng thương xót, giờ đây chúng con xin phó thác cuộc đời chúng con vào lòng Chúa xót thương, chúng con đang sấp mình trước mặt Chúa, và chúng con cũng van xin: “Nếu Ngài muốn, xin Ngài chữa lành những tật nguyền thiêng liêng của chúng con”. Amen.