Clock-Time

Ngày 08-04-2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Tin mừng Ga 6, 1-15 - Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết, đã phục sinh vinh hiển, và đó chính là hy vọng lớn nhất của chúng ta. ...

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan (Ga 6, 1-15)

1 Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a.2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm.3 Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ.4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái. 5 Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? "6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi.7 Ông Phi-líp-phê đáp: "Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút."8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người:9 "Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu! "10 Đức Giê-su nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi." Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn.11 Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý.12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi."13 Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng.14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian! "15 Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.


SUY NIỆM   

Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết, đã phục sinh vinh hiển, và đó chính là hy vọng lớn nhất của chúng ta. Tất cả cuộc sống của người kitô hữu đều hướng về niềm hy vọng đó, là sẽ được sống lại như Chúa Giêsu.

Hôm nay, qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, chúng ta được nhắc nhớ rằng Chúa Giêsu chính là Bánh ban sự sống đời, và Chúa Giêsu cũng chính là hiện thân cho lòng thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại, đặc biệt là đối với những ai biết chạy đến với Chúa. Chúa Giêsu đã thể hiện lòng thương xót đối với đám đông dân chúng, một lòng thương xót không dừng lại ở sự rung động chóng qua, nhưng là bằng cả trái tim của Thiên Chúa, luôn đi đến cùng trong tình yêu, trao ban tất cả, hiến dâng tất cả cho con người. Thập Giá, Bí Tích Thánh Thể đã nói lên tất cả, rằng Chúa muốn con người được sống sự sống của Thiên Chúa.

Để đón nhận được sự sống thần linh của Chúa, đòi hỏi chúng ta phải chạy đến với Chúa Giêsu qua bí Tích Thánh Thể, qua bí tích Hòa giải. Chúa Giêsu luôn chờ đợi chúng ta đến với Ngài, để trao ban lòng thương xót của Chúa cho chúng ta. Và một khi cảm nếm được lòng thương xót của Chúa, chúng ta sẽ không dừng lại ch chính mình, nhưng sẽ ra đi sẻ chia cho những người chung quanh. Một sự hy sinh nhỏ nhoi, như em bé trong bài tin mừng, dù không thấm vào đâu, nhưng rất cần để cho Chúa thể hiện lòng thương xót của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ban cho chúng con sự sống của Chúa, xin cũng cho chúng con cảm nếm được vị ngọt lòng thương xót của Chúa, và xin cho chúng con sống lòng thương xót Chúa giữa xã hội hôm nay. Amen.


 
GKGĐ Giáo phận Phú Cường