Clock-Time

Ngày 09 -03-2016 Thứ Tư Sau Chúa Nhật IV Mùa Chay

Đối với người Do Thái, Thiên Chúa là độc nhất. Việc Chúa Giêsu khẳng định cách rõ ràng và công khai Ngài là Con của Thiên Chúa, khiến đức tin của họ bị xúc phạm.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan (Ga 5, 17-30)

17 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc."18 Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.19 Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy.20 Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc.21 Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý.22 Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử,23 để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con.24 Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. 25 Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống.26 Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy,27 lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người.28 Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con29 và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án. 30 Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.

SUY NIỆM

Đối với người Do Thái, Thiên Chúa là độc nhất. Việc Chúa Giêsu khẳng định cách rõ ràng và công khai Ngài là Con của Thiên Chúa, khiến đức tin của họ bị xúc phạm. Họ không thể chấp nhận được sự mạc khải về mầu nhiệm Thiên Chúa của Chúa Giêsu. Chính sự mạc khải của Chúa Giêsu, như đổ thêm dầu vào lửa, đã đẩy sự ganh tức bấy lâu nay của người Do Thái, đặc biệt là các luật sĩ và biệt phái lên tới đỉnh điểm – Phải tiêu diệt Chúa Giêsu. Điều này cho chúng ta thấy rõ ràng, họ không tin vào Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa.

Chúa Giêsu có lo sợ không? Không. Ngược lại, Ngài còn mạc khải rõ ràng hơn về tương quan mật thiết giữa Chúa Cha và Ngài là tương quan Cha – Con, và việc Ngài có mặt ở thế gian này hoàn toàn là để thực hiện thánh ý của Chúa Cha. Ba năm đi rao giảng, Chúa Giêsu đã minh chứng cho người Do Thái thấy Ngài chính là con của Thiên Chúa qua lời rao giảng và những phép lạ Ngài đã thực hiện. Chính Tin Mừng cho chúng ta biết Ngài rao giảng và hành động như Đấng co uy quyền. Đặc biệt hơn cả, một việc làm mà chỉ có một mình Thiên Chúa mới làm được, đó chính là làm cho kẻ chết sống lại, và không những thế, chính Ngài cũng đã sống lại từ cõi chết.

Cả cuộc đời ở trần gian của Chúa Giêsu, Ngài luôn tìm và thực hiện ý của Chúa Cha, ngay cả đến hy sinh mạng sống của mình. Bời thế, Ngài đã cảnh báo rằng, ai tin vào Ngài thì sẽ được sống, được hưởng ơn cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị luận phạt.

Tin vào Chúa Giêsu luôn kèm theo tin và thực thi những gì Ngài dạy bảo. Nói cách khác, người tin tưởng vào Chúa Giêsu là người luôn sống đúng những gì mình tuyên xưng, luôn tìm và thực thi thánh ý của Chúa. Vì vậy, Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại mình để việc tuyên xưng đức tin của chúng ta không dừng lại nơi môi miệng nhưng được cụ thể hoá bằng chính đời sống hằng ngày.

Lạy Chúa Giê-su, vì yêu thương chúng con, Chúa đã không ngại mặc lấy thân phận thấp hèn như chúng con, để mạc khải cho chúng con biết về tình yêu của Thiên Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con xác tín hơn rằng Chúa chính là Con Thiên Chúa đầy quyền năng. Và xin cho chúng con biết mạnh dạn tuyên xưng niềm tin ấy bằng cả cuộc sống; hầu cho tất cả mọi người đều nhận biết Chúa là Con Thiên Chúa, để từ đó mọi người tin vào Chúa mà được ơn cứu độ. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường