Clock-Time

NGÀY 09-01-2016 THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH

Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh Ga 3,22-30

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 3,22-30)

22 Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đi tới miền Giuđê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa.23 Còn ông Gioan, ông cũng đang làm phép rửa tại Ênôn, gần Salim, vì ở đấy có nhiều nước, và người ta thường đến chịu phép rửa.24 Lúc ấy, ông Gioan chưa bị tống giam. 25 Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gioan và một người Do Thái về việc thanh tẩy.26 Họ đến gặp ông Gioan và nói: "Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Giođan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông”.27 Ông Gioan trả lời: "Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban.28 Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: "Tôi đây không phải là Đấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người.29 Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn.30 Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.

SUY NIỆM

Nhìn lại lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, từ khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ cho đến ngày nay, chúng ta có thể nói rằng, Thiên Chúa trước sau vẫn mãi như một, đó là một Thiên Chúa luôn yêu thương nhân loại. Ngay cả khi con người cứ lặp đi lặp lại một điệp khúc: phản bội, xúc phạm, bất trung với Thiên Chúa, thì Thiên Chúa vẫn mãi yêu, không thay đổi. Chúng ta có thể nói rằng, thế giới này là một mặt bằng, mà trên đó, Thiên Chúa đang thi thố tình yêu của mình cho nhân loại, và cuộc đời của mỗi con người là những “vai diễn” được mời gọi để làm nổi bật tình yêu của Chúa trong suốt lịch sử cứu độ.

Hiểu như thế, chúng ta mới thấy được Gioan Tẩy Giả là một người như thế nào. Ơn gọi của Gioan Tẩy Giả là người đi trước để dọn đường cho Đấng Cứu Thế, nói cách khác là chuẩn bị tâm hồn của dân chúng để đón nhận Tin Mừng, đó là Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ. Có thể nói, vai trò của Gioan rất quan trọng, và Gioan đã “thể hiện” rất xuất sắc vai trò của mình, tất cả chỉ để giới thiệu và làm chứng cho Chúa Giêsu theo một phương châm trước sau như một: “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”. Gioan không buồn, không tủi, không than, không kể công. Ngài chỉ cảm nhận một điều quan trọng: “Niềm vui của tôi như thế là đầy đủ”. Niềm vui đó là niềm vui của một người tôi tớ, vì xác định rằng, tất cả những gì mình làm là làm cho chủ. Chính Chúa Giêsu cũng đã từng dạy các môn đệ của mình rằng: “Đối với anh em cũng vậy: Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10).

Mỗi người chúng ta cũng được Chúa mời gọi đóng một vai diễn trên khấu thế giới này, và vai diễn của chúng ta là làm sao diễn tả được Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Đấng luôn yêu thương và cứu độ con người. Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta đóng vai diễn viên sống yêu thương: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,13); “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Chúng ta hãy cảm thấy vui và hãnh diện với vai diễn này. Hãy nhiệt tâm như Gioan Tẩy Giả trong sứ vụ sống yêu thương, để giới thiệu về Thiên Chúa là tình yêu cho người khác, và cuối cùng là cảm nhận được như Gioan Tẩy Giả: “Niềm vui của tôi như thế là đầy đủ”.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin ban thêm ơn trợ giúp cho chúng con, để cả cuộc đời chúng con luôn sống và làm chứng cho tình yêu của Chúa bằng đời sống yêu thương và phục vụ chân thành. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được niềm vui khi phục vụ và chia sẻ. Amen.