Clock-Time

Ngày 1-2-2016 Thứ Hai Sau Chúa Nhật IV Thường Niên

Từ phép lạ trừ quỷ của Chúa, chúng ta rút ra cho mình bài học cuộc sống


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô (Mc 5, 1-20)

 
1 Đức Giê-su và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghê-ra-sa.2 Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người.3 Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích.4 Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được.5 Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá đập vào mình.6 Thấy Đức Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người7 và kêu lớn tiếng rằng: "Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi! "8 Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó: "Thần ô uế kia, xuất khỏi người này! "9 Người hỏi nó: "Tên ngươi là gì? " Nó thưa: "Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm."10 Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy.11 Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi.12 Đám thần ô uế nài xin Người rằng: "Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia."13 Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo -chừng hai ngàn con- từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó.14 Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra.15 Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo -chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ.16 Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo.17 Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ. 18 Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với Người.19 Nhưng Người không cho phép, Người bảo: "Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào."20 Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.

SUY NIỆM

Hình như nghĩa trang là nơi thích hợp của ma quỷ. Không chỉ trong đời thường người ta nghĩ như thế, nhưng Tin Mừng, không biết vô tình hay cố ý cũng chứng minh điều đó: Khi Chúa Giêsu đến vùng Gerasa, thì từ trong đám mồ mả, một người bị quỷ ám đi ra đón Chúa. Ma quỷ phải khuất phục Chúa. Nếu có dịp hành hương Đất Thánh, chúng ta sẽ chứng kiến Gerasa là Kursi ngày nay, nằm phía bên kia Biển Hồ. Đây là nơi hiễm trở, nhiều núi đá. Tại đây, hiện nay, còn rất nhiều dấu vết của mồ mả. Tại đám mồ mả này, Chúa Giêsu cho thấy quyền lực của Chúa trên ma quỷ. Ma quỷ phải tuyên xưng thần tính của Chúa: “Lạy ông Giêsu, Con Thiên Chúa tối cao…”. Ma quỷ phải vang lơn Chúa: “Tôi vang ông đừng hành hạ tôi!”. Cuối cùng nó đã phải tuân phục Chúa khi Chúa ra lệnh: “Thần ô uế kia, xuất khỏi người này”. Chúa đã chiến thắng ma quỷ và đòi nó phải ra khỏi người mà nó hại: “Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo”.  

Từ phép lạ trừ quỷ của Chúa, chúng ta rút ra cho mình bài học cuộc sống:

- Chúa có quyền trên mọi ác thần và sự dữ. Vì thế, ai biết gắn chặt đời mình vào Chúa, người đó sẽ có sức mạnh của chính Chúa nơi mình, sẽ dễ dàng chiến thắng tội lỗi, chiến thắng cám dỗ. Ngược lại, Ai sống hời hợt với Chúa, đi ra ngoài đường lối và lòng mến của Chúa, chắn chắn dễ dàng bị ma quỷ thống trị.

- Hãy trau dồi đức tin ngày càng sắc bén hơn, nhờ siêng năng cầu nguyện, lãnh bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể và bí tích hòa giải. Bởi đức tin là quà tặng quí giá Thiên Chúa ban để giúp chúng ta chiến đấu chống lại ba thù. Nếu không có đức tin, chúng ta không thể đứng vững trước những gian nan của cuộc đời.

- Tội lỗi không chỉ mang đến những đau khổ cho cá nhân; nhưng còn làm thiệt hại đến gia đình, quốc gia và xã hội. Hãy để ma quỷ tra1cnh xa chúng ta, bằng việc luôn luôn tỉnh thức và cảnh giác trước tất cả mọi thói hư tật xấu, mọi nơi, mọi hoàn cảnh có thể lôi kéo chúng ta xa Chúa.

Lạy Chúa, xin thương tha thứ tội lỗi chúng con. Xin che chở chúng con thoát khỏi mọi cám dỗ và mọi ảnh hưởng của ma quỷ. Xin cho chúng con chỉ tin tưởng và yêu mến một mình Chúa mà thôi. Amen.