Clock-Time

Ngày 10-05-2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật VII Phục Sinh

Tin mừng Ga 17:1-11: Khởi đầu chương 17 của Tin Mừng theo Thánh Gioan hôm nay trình bày lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINHTin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 17: 1-11)
 
1 Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: "Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha.2 Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người.3 Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô.4 Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm.5 Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian.6 Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha.7 Giờ
 
đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha,8 vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. 9 Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha.10 Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của
 
Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ.11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.
 
SUY NIỆM
 
Khởi đầu chương 17 của Tin Mừng theo Thánh Gioan hôm nay trình bày lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha, cho chúng ta thấy được sự gắn bó mật thiết của Người với Chúa Cha, đồng thời cũng cho chúng ta thấy được vị trí của Người trong Chúa Cha. Trong cầu nguyện đó Người luôn nhớ đến những người mà Chúa Cha đã trao ban cho Người, tin vào Người, những con người này, chính Người cũng nối kết họ với Người như là Ngài ở trong và ở cùng Chúa Cha. Không những Người gìn giữ những kẻ tin, mà còn cầu xin Chúa Cha gìn giữ tất cả họ khi còn phải sống trong thế gian, để ngày sau được sum họp với Người trong Nước Cha.
 
Sắp đến ngày giờ Chúa Giêsu hoàn tất sứ vụ Chúa Cha trao phó, Ngài chìm sâu trong cầu nguyện để nhận ra giờ của Chúa Cha. Đó là giờ “mọi sự đã hoàn tất”, là giờ mà Đức Giêsu hoàn toàn vâng phục để Ý Chúa Cha được thực hiện. Đó là “giờ cao điểm” Chúa Con chứng minh Ngài là Con yêu dấu của Chúa Cha, không bao giờ làm điều gì gây cản trở hay sai lệch ý Chúa Cha. Đó cũng là “giờ” mọi người biết Chúa Cha yêu thương họ đến mức nào qua cái chết của người Con Chí Ái của Ngài. Trong ngôn ngữ của thánh Gioan, giờ của Chúa chính là lúc Ngài thể hiện việc cứu chuộc bằng cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài. Cuộc đời Chúa Giêsu có tột đỉnh là thập giá. Ðối với Ngài, thập giá là đường dẫn đến vinh quang. Qua thập giá, Chúa Giêsu làm vinh hiển Chúa Cha cũng như là vinh hiển Ngài.
 
Thập giá làm vinh hiển Chúa Cha vì nơi thập giá, Chúa Giêsu hoàn tất sứ mệnh được Chúa Cha ủy thác. Khi đến thế gian, sứ mệnh của Chúa Giêsu là mạc khải cho nhân loại biết tình yêu của Thiên Chúa và chỉ cho họ con đường đạt tới tình yêu này. Với cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã biểu lộ trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa; và hướng về thập giá, con người cũng cảm nghiệm được tình yêu bao la của Thiên Chúa đến nỗi đã ban Người Con Một cho thế gian.
 
Thập giá làm vinh hiển Chúa Cha vì nơi đó thể hiện sự vâng lời tuyệt đối. Thật thế, Chúa Giêsu đã tôn vinh Chúa Cha bằng việc vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu cao trọng hơn mọi danh hiệu. Như vậy, thập giá không những làm vinh hiển Chúa Cha mà còn làm vinh hiển Chúa Giêsu vì thập giá chưa phải là dấu tận cùng. Cái chết của Chúa Giêsu không phải là một kết thúc bởi vì đã có sự phục sinh kèm theo, cái chết đó chỉ là dấu biểu lộ cho vinh quang tỏ hiện. Bởi thế, khi giờ đã đến, Chúa Giêsu đón nhận khổ nhục và cái chết trên thập giá, đó là lúc Ngài bước qua ngưỡng cửa dẫn vào cõi sống vinh quang muôn đời.
 
Ngưỡng cửa Chúa Giêsu bước qua đó vẫn được mở ngỏ chờ đợi những kẻ theo Ngài tiến vào. Theo Chúa Giêsu, người Kitô hữu chúng ta không thể đứng ngoài con đường của Ngài. Ðường Ngài đi chỉ có một cửa dẫn vào. Ước gì chúng ta luôn biết đón nhận mọi đau khổ hy sinh, kể cả cái chết để làm vinh hiển Thiên Chúa, và nhờ đó chúng ta sẽ được hưởng vinh quang của Ngài muôn đời.
 
Lạy Chúa Giêsu, Gia đình chúng con hết lòng cảm tạ tình yêu thương của Chúa đã dành cho mọi thành viên trong gia đình chúng con. Xin cho mỗi thành viên trong gia đình chúng con luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, ra sức sống ơn gọi của riêng mình. Xin cho chúng con vững tin và trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh để thực thi những Lời Chúa dạy với niềm tin tưởng phó thác. Amen.