Clock-Time

Ngày 11-05-2016: Thứ tư sau Chúa Nhật VII Phục Sinh C

Tin mừng Ga 17: 11-19: Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian

 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY


THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH


 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 17: 11 – 19)
 
11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

SUY NIỆM

Chúng ta đang sống trong một thế giới tự nhận là khoa học kỹ thuật, trong đó dường như Thiên Chúa vắng mặt, và Quỷ dữ, Ác thần, Satan cũng không có chỗ. Thật ra, cả Thiên Chúa lẫn Satan đều có mặt trong thế giới này. Con người sống trong thế giới là chịu sự lôi kéo của cả hai. Khi dâng lời cầu nguyện lúc sắp trở về với Cha, Đức Giêsu ý thức hơn khi nào hết quyền lực có thật của quỷ dữ đang tác động trên các môn đệ còn sống ở trần gian.

Qua Ðức Giêsu, chúng ta được đón nhận lời Chúa Cha để sống giữa thế gian và để làm vinh danh Cha nơi thế gian. Chúa Cha đã sai Ðức Giêsu và Ðức Giêsu cũng sai chúng ta vào thế gian. Ðức Giêsu không thuộc về thế gian. Chúng ta cũng vậy, nhờ Máu người và Lời Người, chúng ta được tác thành, được thông dự vào vinh quang Thiên Chúa. Chính vì thế Ngài khẩn khoản xin Cha gìn giữ họ khỏi Ác thần. “Khi còn ở với họ, Con đã gìn giữ họ… Con đã canh giữ họ…” (c.12). Gìn giữ các môn đệ là việc Đức Giêsu đã làm trong suốt sứ vụ, và Ngài đã không để ai trong họ phải hư mất, trừ kẻ hư vong (Giuđa?). Những sói dữ bao giờ vẫn có, chúng quấy phá đàn chiên. Mục tử Giêsu đã không để ai cướp được chiên khỏi tay mình, và trong cuộc chiến đấu này, Ngài đã dám hy sinh mạng sống. Bây giờ Ngài xin Cha tiếp tục gìn giữ các môn đệ, là đoàn chiên của Cha mà Cha đã ban cho Ngài chăm sóc.

Vì Thiên Chúa là Cha Chí Thánh đối với Đức Giêsu, nên Cha có khả năng làm cho các môn đệ nên thánh. Thánh thiện là thuộc tính của Thiên Chúa Cha, nhưng Đức Giêsu cũng được gọi là Đấng Thánh của Thiên Chúa, và Đấng Phù Trợ được gọi là Thánh Thần. Thánh thiện là nét chung của Ba Ngôi, tách biệt Ba Ngôi khỏi thế giới, dù thế giới vẫn là đối tượng để Ba Ngôi luôn cùng nhau hướng về. Ba Ngôi vẫn muốn chia sẻ sự thánh thiện của mình cho thế giới. “Các ngươi phải nên thánh vì Ta là Đấng Thánh” (Lv 11,44). Đức Giêsu xin Cha thánh hóa các môn đệ, nhờ Thánh Thần mà Cha sắp ban xuống trên họ.

Làm cho các môn đệ nên thánh chính là tách biệt họ ra khỏi thế gian, với lối suy nghĩ và hành động, với những giá trị riêng của nó. Thánh hóa môn đệ chính là làm cho họ không thuộc về thế gian nữa, để như Đức Giêsu, họ thuộc về Cha trọn vẹn. Nhưng tách biệt khỏi thế gian lại không có nghĩa là cất họ khỏi đó, hoặc giữ họ an toàn trong tháp ngà bảo đảm. Nhưng người Kitô hữu được sai vào thế gian chẳng an toàn, vì thế gian đầy bóng tối, dối trá, hận thù, chính là nơi họ phải đến, phải đắm mình vào, để biến đổi nó thành ánh sáng, sự thật, và tình yêu.

Được thánh hóa, được tách khỏi thế gian, chính là để được sai vào đó. Nếu không được thánh hóa, không thuộc về Chúa, thì khi được sai vào, chúng ta sẽ chẳng biến đổi được thế gian, và sẽ bị nó biến đổi mình và nuốt chửng trong sự dữ và gian ác của nó: “Các con là muối của trái đất, là ánh sáng của thế gian” (Mt 5,13). Thế giới hôm nay cũng như hôm qua vẫn có những người bơ vơ lạc hướng vì không tìm được một người để tin; vẫn có những người đã chết từ lâu mà vẫn tưởng mình đang sống; vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế, ô uế của bạc tiền, của tình dục, của tiếng tăm; vẫn có những người mang đủ thứ bệnh hoạn, bệnh hoạn trong lối nhìn, lối nghĩ, lối sống; vẫn có những người bị sống bên lề xã hội, dù không phải là người phong...

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xin Chúa Cha thánh hóa chúng con bằng sự thật, bằng Lời của Chúa Cha. Xin cho chúng con mỗi ngày đón nhận Lời Chúa cách trân trọng và yêu mến. Xin giúp chúng con biết suy gẫm Lời Chúa và thực thi mỗi ngày để chúng con trở nên giống Chúa dù vẫn sống giữa thế gian tội lỗi.

Lạy Chúa, Chúa cũng đã sai chúng con đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Xin đổ tràn đầy ơn Thánh Thần xuống trên chúng con, để chúng con luôn nhiệt tâm thực thi mệnh lệnh Chúa truyền dạy. Amen.


GKGĐ Giáo phận Phú Cường