Clock-Time

Ngày 13- 2-2016 Thứ Bảy sau Lễ Tro

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu gọi ông Mathêu, để cho chúng ta thấy lòng thương xót của Thiên Chúa đối với những người tội lỗi và cũng để khích lệ chúng ta là những kẻ có tội

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 5, 27-32)

 
7 Sau đó, Đức Giê-su đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! "28 Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. 29 Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài.30 Những người Pha-ri-sêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giê-su rằng: "Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? "31 Đức Giê-su đáp lại họ rằng: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.32 Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn."

SUY NIỆM

“Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn”.

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu gọi ông Mathêu, để cho chúng ta thấy lòng thương xót của Thiên Chúa đối với những người tội lỗi, và cũng để khích lệ chúng ta là những kẻ có tội biết cậy trông vào lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa. Người Do Thái khinh bỉ và ghét những người thu thuế vì họ gian lận, vì họ cộng tác với ngoại bang… nên họ bị liệt vào hạng tội lỗi. Mathêu là người thu thuế cho nên ông là phường tội lỗi. Chúa gọi Mathêu. Chúa gọi một người tội lỗi. Chúa không gọi người xứng đáng bởi chẳng ai xứng đáng ! Nhưng Chúa làm cho người được gọi trở nên xứng đáng. Mathêu là một trường hợp như thế. Ông đã “bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người”. Bỏ tất cả. Bỏ việc thu thuế. Nghĩa là bỏ đàng tội lỗi. Đứng dậy nghĩa là được biến đổi để “đi theo Chúa Giêsu”.

Việc thu thuế thì lấy tiền bạc làm đích điểm cuộc đời. Đứng dậy đi theo Chúa Giêsu là một quyết tâm và ý chí dứt khoát lấy Chúa làm đích điểm cho đời mình nên Mathêu bỏ mọi sự mà theo Chúa mà không đòi hỏi lợi lộc gì cho mình. Ông đã tin tưởng nơi Chúa, đã phó thác mọi sự cho Chúa. Mùa Chay đã bắt đầu và Giáo Hội giới thiệu cho chúng ta một mẫu gương sống tinh thần Mùa Chay là ăn năn sám hối, là tin vào Tin Mừng. và Mathêu người thu thuế nhờ ơn Chúa đã trở nên xứng đáng với tấm gương này.

Vậy mỗi người chúng ta ngày hôm nay đang sống tâm tình Mùa Chay, hãy biết lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa bằng những quyết tâm từ bỏ đàng tội lỗi một cách dứt khoát, không do dự. Hãy tin tưởng, cậy trông và yêu mến để thuộc về Chúa cách trọn vẹn như Mathe6u. quyết tâm sẽ làm cho chúng ta trung thành và thiệt tình sống trong ơn nghĩa Chúa với tinh thần sám hối của Mùa Chay.

Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần để chúng con mạnh sức và quyết tâm sống sám hối mà trở nên xứng đáng hơn trong ơn nghĩa với Chúa. Amen