Clock-Time

Ngày 13-04-2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Tin mừng Ga 6, 35-40: Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!...

SUY NIỆM

THỨ TƯ  SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan (Ga  6, 35-40)

35 Đức Giê-su bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!36 Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin.37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài,38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết."


SUY NIỆM  

“Người đã cho họ ăn bánh bởi trời”.
 
Đối với người nông dân, họ chỉ để ý đến những gì thuộc phạm vi cuộc sống hằng ngày như làm lụng, ăn uống, nghỉ ngơi… Và Đức Giêsu cũng đã bắt đầu từ những nhu cầu hằng ngày cho đời sống thể xác để hướng dẫn họ đến những khát vọng cao hơn, thuộc lãnh vực của đời sống thiêng liêng.
 
Người Galilê coi việc hóa bánh ra nhiều mà họ được hưởng hôm qua không kỳ diệu bằng Manna mà cha ông họ đã được Đức Chúa ban cho trong sa mạc, một thứ bánh mà họ nói là do “từ trời” Đức Chúa ban. Và Đức Giêsu đã làm cho họ hiểu : manna và bánh do dấu lạ mà Người ban cho họ cũng chỉ là lương thực vật chất như nhau. Bánh thiêng liêng được gọi là bánh bởi trời, bánh đích thực phải từ trời xuống và đem lại sự sống đời đời là chính thân thể Người : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói, ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”. Người Galilê đã thưa : “Xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy”. Và “Người đã cho họ ăn bánh bởi trời”.
 
Bánh bởi trời là chính Chúa Giêsu, Đấng được Chúa Cha sai đến trần gian, để những ai tin vào Người, sẽ được sống đời đời. chúng ta hãy xác tín và đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể khi hiệp lễ, nhờ đó mà chúng ta được sự sống đời đời, sự sống trong chính sự hiệp thống với Thiên Chúa.
 
Xin Chúa cho chúng ta có lòng tin mỗi khi hiệp lễ; có lòng khao khát muốn được đón nhận chính Chúa Giêsu Thánh Thể; để nhờ kết hiệp với Thánh Thể Chúa chúng ta có được sự sống đời đời chính Chúa thương ban. Amen


GKGĐ Giáo phận Phú Cường