Clock-Time

Ngày 13-05-2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật VII Phục Sinh

Tin mừng Ga 21: 15-19: Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH

 

 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 21: 15-19)

15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? " Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy."16 Người lại hỏi: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không? " Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy."17 Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không? " Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không? " Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy.18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn."19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: "Hãy theo Thầy."


SUY NIỆM

“Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?”. Chúa đã hỏi ông Phêrô như thế. “Anh có yêu mến Thầy không ?”. Chỉ có thế. Yêu mến Chúa là điều kiện để làm môn đệ Chúa. Là tiêu chuẩn để “chăn dắt chiên của Chúa”.

Chúa hỏi Phêrô ba lần “Anh có yêu mến Thầy không ?” để nhắc khéo ba lần Phêrô chối Chúa và cũng để Phêrô biết khiêm tốn hơn trong chính “lòng yêu mến Thầy”. “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Phêrô đã trở lại và đã cam kết với lòng yêu mến Chúa. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã trao cho Phêrô sứ mạng mục tử. Như thế Phêrô là người kế vị Chúa Giêsu trong nhiệm vụ đứng đầu Hội Thánh ở trần gian.

Chúa đã trao sứ vụ chăn dắt đàn chiên cho Phêrô, bởi Chúa biết chỉ có lòng yêu mến Chúa mới giúp cho Phêrô đủ điều kiện lãnh nhận và hoàn thành sứ mạng của Chúa. Chúng ta cần có lòng yêu mến Chúa chân thành như Phêrô, điều này cũng đòi hỏi chúng ta phải thực hành lời Chúa : “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”. Có yêu mến Chúa và giữ các điều răn của Chúa thì Hội Thánh mới bảo đảm cho sự hiệp nhất, liên kết và hòa hợp các tâm trí cũng như thuần nhất trong việc làm của Hội Thánh.

“Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị chủ chăn, nhất là các Đức Giám Mục giáo phận chúng ta được có lòng yêu mến Chúa chân thành và duy nhất để dẫn dắt giáo phận ngày càng hiệp nhất trong tinh yêu Chúa.

Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết giáo phận chúng con yêu mến Chúa. AmenGKGĐ Giáo phận Phú Cường