Clock-Time

Ngày 14 -03-2016 Thứ Hai Sau Chúa Nhật V Mùa Chay

“Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo ThánhGioan (Ga 8, 12-20)

Đức Giê-su lại nói với người Do-thái: "Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống." Người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su: "Ông làm chứng cho chính mình; lời chứng của ông không thật! "Người trả lời: "Tôi có làm chứng cho chính mình đi nữa, thì lời chứng của tôi vẫn là chứng thật, bởi vì tôi biết tôi từ đâu tới và đi đâu. Còn các ông, các ông không biết tôi từ đâu tới và đi đâu. Các ông xét đoán theo kiểu người phàm; phần tôi, tôi không xét đoán ai cả.16 Mà nếu tôi có xét đoán, thì sự xét đoán của tôi vẫn đúng sự thật, vì không phải chỉ có mình tôi, nhưng có tôi và Đấng đã sai tôi. Trong Lề Luật của các ông, có chép rằng lời chứng của hai người là chứng thật. Tôi làm chứng cho chính mình, và Chúa Cha là Đấng đã sai tôi cũng làm chứng cho tôi." Họ liền hỏi Người: "Cha ông ở đâu? " Đức Giê-su đáp: "Các ông không biết tôi, cũng chẳng biết Cha tôi. Nếu các ông biết tôi, thì hẳn cũng biết Cha tôi." Người đã nói những lời ấy, khi giảng dạy trong Đền Thờ, tại nơi đặt thùng tiền dâng cúng. Không có ai bắt Người, vì giờ của Người chưa đến.

SUY NIỆM

“Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống”.

Đó là lời Chúa Giêsu tự giới thiệu với người Do Thái : Người là ánh sáng thế gian. Ngài đến với con người đang sống trong bóng tối của tội lỗi, bóng tối của sự chết, để phá tan bóng tối, chiếu soi cho cuộc sống của nhân loại, cho con người được hiểu biết ý nghĩa và mục đích của đời sống, chiếu sáng con đường dẫn tới Thiên Chúa là nguồn của sự sống.

Và người Do Thái đã tranh luận về lời chứng của Chúa Giêsu liên quan đến bản thân Người. Họ cho rằng “Ông làm chứng cho chính mình; lời chứng của ông không thật”.

Song Chúa Giêsu vẫn quả quyết dù Người làm chứng cho mình thì lời chứng đó vẫn thật, vì chứng của Người là từ Trời mà đến. Chính Người đã từ Trời mà đến, có nghĩa Người là Đấng Cứu Thế, nên lời chứng của Người là đích thực. Vì thế lời chứng của Chúa Giêsu vẫn luôn là : “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống”.

Qua phép Rửa, chúng ta trở thành Kitô hữu, thuộc về Chúa Kitô, và như vậy chúng ta được tham dự vào ánh sáng của Chúa : chúng con là ánh sáng thế gian, là men trong bọt, là muối cho đời. Chúa Giêsu đã nói thế với những người ai tin theo Người. Điều này đòi hỏi chúng ta phải tạo cho mình một đời sống gương sáng trong môi trường và cũng có đời sống thánh thiện gương mẫu đối với tha nhân.

Giáo phận Phú Cường vẫn còn là Giáo Phận Truyền Giáo và chúng ta đã sống đạo thế nào cho sứ mạng này ?

Tâm tình của Tin Mừng trong bầu khí Mùa Chay hôm nay là chúng ta hãy nhìn ngắm con đường thương khó Chúa Giêsu đã đi để nhận ra tình thương cứu độ của Chúa. Và chúng ta cũng hãy nhìn lại đời sống đạo của mình để biết thức tỉnh cho đời sống với sứ mạng truyền giáo, cũng như có những tâm tình cho phù hợp với phẩm giá làm con Chúa hơn.

Lạy Chúa, xin biến đổi đời sống chúng con; xin làm cho chúng con trở thành lời truyền giáo sống động nhất như là ánh sáng của Chúa, để chúng con được sống và sống dồi dào phong phú. Amen


 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường