Clock-Time

Ngày 14- 2-2016 Chúa Nhật I Mùa Chay

Xưa kia, việc sống Mùa Chay rất nhiệm nhặt. Ăn chay kiêng thịt mọi ngày thứ sáu; hy sinh hãm mình nhiều trong suốt Mùa Chay; từ bỏ mọi cuộc vui chơi;

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca  (Lc 4, 1-13)

1 Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về.2 Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói.3 Bấy giờ, quỷ nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi! "4 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh." 5 Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ.6 Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý.7 Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông."8 Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."9 Quỷ lại đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi!10 Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn.11 Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá."12 Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi."13 Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.

SUY NIỆM

“Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”.

Xưa kia, việc sống Mùa Chay rất nhiệm nhặt. Ăn chay kiêng thịt mọi ngày thứ sáu; hy sinh hãm mình nhiều trong suốt Mùa Chay; từ bỏ mọi cuộc vui chơi; có khi không được tổ chức đám cưới trong mùa này… Ngày nay, việc giữ chay có phần được giảm nhẹ, có những phần được hủy bỏ… Phải chăng việc ăn chay không còn cần thiết ? Phải chăng Giáo Hội đang suy đồi?

Tất cả nằm trong ý thức của mỗi người. Có người ăn chay trường. Có người ăn chay để giữ “dáng đẹp, eo thon”. Có người thì lại chủ trương “Ăn thật nói ngay hơn ăn chay nói dối”. Như thế thì chúng ta mới thấy rằng : nếu không ý thức sâu xa thì cho dù tuân thủ rất nhiều hình thức chay tịnh nhiệm nhặt bên ngoài thì cũng vô ích.

Sống tinh thần Mùa Chay đích thực là ý thức mọi thứ chúng ta có là do Chúa ban, và khi hưởng dùng thì hãy hưởng dùng với tinh thần của thánh Phaolô là “Dù ăn, dù uống, dù làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm vì danh Đức Giêsu Kitô. Chính nhờ danh Người mà chúng ta được sống”.

Hơn nữa, tinh thần của mùa Chay cũng là tinh thần của lòng bác ái. Chính nhờ long bác ái mà mỗi người chúng ta mới tới gần lòng thương xót của Chúa, mới có cơ hội được vào “Nơi lòng tổ phụ Abraham”, mới được Thiên Chúa che chở bằng quyền năng và lòng yêu thương của Người.

Và sau cùng, điều quan trong nhất trong đời sống đức tin không phải là cơm bánh mà là lời của Thiên Chúa. “Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”. Nếu chúng ta thực sự ý thức những điều đó, thì chúng ta sẽ không ngần ngại thực hiện những việc ăn chay, kiêng thịt, hy sinh hãm mình và chiến đấu với những cơn cám dỗ, để hoàn thiện chính mình.

Lạy Chúa, xin cho chúng con có tinh thần chay tịnh đích thực là hưởng dùng mọi sự với lòng bác ái với anh em, với tâm tình tạ ơn vì là ân ban của Chúa và nhất là niềm tin tưởng “Chúa mới có những lời ban sự sống đời đời”. Amen