Clock-Time

Ngày 14-04-2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Tin mừng Ga 6, 44-51: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói, ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”.
THỨ NĂM  SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan (Ga  6, 44-51)

(44) Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.(45) Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi.(46) Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha.(47) Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời.(48) Tôi là bánh trường sinh.(49) Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết.(50) Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết.(51) Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."


SUY NIỆM  

“Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói, ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”.
 
Chúa Giêsu tự mạc khải, Người là nguồn ơn cứu độ.
 
Đây là diễn từ về Bánh Hằng Sống của Chúa Giêsu. Từ phép lạ manna đến phép lạ hóa bánh ra nhiều; từ phép lạ hóa bánh ra nhiều đến mầu nhiệm về Bánh Hằng Sống, Chúa Giêsu muốn hướng dẫn dân chúng đến niềm tin vào chính Người, bởi Người là con đường dẫn đến Chúa Cha – nguồn mạch của sự sống đời.
 
“Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói, ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”. Khi nói thế, Chúa Giêsu muốn tự mạc khải Người là nguồn ơn cứu độ. Vì “Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi không khát bao giờ”. Tin và đến với Chúa Giêsu nghĩa là sống liên kết chặt chẽ với Người, chứ không phải chỉ là lý trí chấp nhận những tín điều trừu tượng.
 
Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Chúa đã dẫn đưa chúng ta đến cùng Chúa Giêsu là Bánh Trường Sinh đích thực, để được hiệp thông trong chính tình yêu và sự sống của Chúa. Đồng thời chúng ta cũng cầu xin cho mọi người đều nhận được ơn cứu độ; nghĩa là mầu nhiệm Thánh Thể được tôn vinh trong tự do và chọn lựa của con người. Nhờ thế ý của Thiên Chúa được thể hiện là “Tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con thì được sống đời đời”.
 
Nhưng đôi khi chúng ta đã không tin vào Chúa ! “Nhưng tôi đã bảo các ông : các ông đã thấy tôi mà không tin”.
 
Thiên Chúa vì yêu thương, muốn cứu độ con người và Chúa Giêsu đã khởi xướng công trình cứu độ : “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều đã đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài”.
 
Trong tâm tình mừng Chúa Phục Sinh, dấu chứng của sự sống lại và sự sống đời đời, chúng ta xin cho niềm tin của chúng ta luôn qui hướng về Chúa lắng nghe, thực thi ý Chúa; ngõ hầu đức tin của chúng ta được nuôi dưỡng, phát triển và đạt tới sự sống đời đời.
 
Lạy Chúa, xin củng cố niềm tin cho chúng con; xin dạy bảo chúng con biết đường lối Chúa, để trên hành trình theo Chúa chúng con đạt tới sự sống đời đời. Amen


 
GKGĐ Giáo phận Phú Cường